Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Thisted     Forsiden
41.03 Lejr, Torp, Thisted
På arealet hvor Dragsbæk Margarinefabrik ligger i dag.
Arealet anvendt som Lejr
Tysk opførte Bygninger:

A

Garage af Sten

310 m2

i ret god Stand


B

Garage af Træ

408 m2

forfaldent


C

Træhus

100 m2

forfaldent


D

Badeanstalt af Sten

150 m2

i god Stand


E

halvt underjordisk Hus

16 m2

?Fundament til BenzintankIkke vist på kortet, og uden tilføjede bemærkninger.

F

Barak

?

?

Barakker fjernet på registreringstidspunktet.
ikke anført i bemærkningerne.

G

Barak

?

?

H

Barak

?

?

Referance:
Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945.
REGISTRERING THISTED AMT 2.
Beskrivelse af Omraader uden for HANSTHOLM.
Udført i 1945 af Hærens Bygningstjeneste 3. Bygningsdistrikt.
Udfærdiget i Decbr. 1945 paa Grundlag af optisk Distancemaaling. Poul Boe, Landinspektør.
Fra "Krigsdagbog - En Egn under Besættelsen" af Clemmen Brunsgaard
Forlaget Sparekassen Thy/Knakken, 1995
29/09/1941 Der bygges nogle barakker ved Torp, men det hedder sig, at et millionarbejde er under optræk.
15/12/1941 Der er i den senere Tid bygget nogle Træhuse i Torp ved Thisted, bl.a. en tysk Telefoncentral.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye