Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Thisted     Forsiden
41.01

Bygninger - herunder 1 dobbel-gruppe bunker -
til vandflyver-pladsen, Simons Bakke

41.02 Lejre m.v. samt 3 dobbel-gruppe bunkere omkring Tilstedvej
Kortet herunder dækker nøjagtig samme område som ovenstående bykort.
Referance:
Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945.
REGISTRERING THISTED AMT 2.
Beskrivelse af Omraader uden for HANSTHOLM.
Udført i 1945 af Hærens Bygningstjeneste 3. Bygningsdistrikt.
Udfærdiget i Decbr. 1945 paa Grundlag af optisk Distancemaaling. Poul Boe, Landinspektør.

Lb.Nr. 27

Landejendom:

Stuehus

165 m2

forfaldentLænger

475 m2Udhus

70 m2


Lb.Nr. 28

Landejendom:

Stuehus

183 m2

i ret god StandLænger mod NV og NØ

468 m2Længe mod SØ

180 m2

i god Stand

Nybygning.


Arealet anvendt til Minefelt.
En Del Pigtraad og Løbegrave.
a

Kampstilling af Beton
X

Lille Barak

?

?

Fjernet/nedrevet på registreringstidspunktet.
Ikke anført i bemærkninerne.

Y

Lille Barak

?

?

Z

Barak

?

?

Ikke anført i bemærkningerne

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


41.01 Bygninger til vandflyver-pladsen

H

Lystejendom: Sommerhus af Træ

70 m2

Alle i god stand


Tysk opførte bygninger og anlæg:


A

Trægarage

208 m2

B

Lille Beboelsesbarak af Træ

60 m2

C

Toilet af Træ

40 m2

D

muret Staldbygning

427 m2

E

Lille Beboelsesbarak af Træ

96 m2

F

Træbarak til Beboelse

735 m2

G

Træbarak til Beboelse

530 m2

I

Træskur

20 m2

J

Muret Beboelsesbarak

183 m2

K

Toilet af Træ

40 m2

f

Bunker af Beton


 


Branddam af Beton


 


En Del Løbegrave, Minefelter og Pigtraad


 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

 

Landbrugsareal: Arealet anvendt til Lejr.
Tysk opførte Bygninger:A

Muret Hestestald

430 m2

i god Stand

B

Trægarage

480 m2

c

Kampstilling af Beton (JL: R 622)d

Kampstilling af Betone

Kampstilling af Beton (JL: R 622)
En Del Løbegrave og Pigtraad.Lejrens barakker er alle fjernet/nedrevet på registreringstidspunktet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


Tysk opførte Bygninger:

Barakker og små murstensbygninger

?

?

Alle fjernet/nedrevet på registreringstidspunktet.

b

Kampstilling af Beton
e
Kampstilling af Beton (JL: 622)En Del Løbegrave og Pigtraad.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
41.01.01 622 Gruppebunker Tildækket.
41.02.01 622 Gruppebunker På privat grund.
41.02.02 622 Gruppebunker På privat grund.
41.02.03 622 Gruppebunker På privat grund. Fjernet i 2021. Kraftigt kabel fundet (se foto). Kan indikere, at bunkeren har været tilgang for det kabel, der nævnes under den 12/08/1941 i Clemens Brunsgaards Krigsdagbog: Der nedlægges for tiden telefonkabel mellem Hansted og Dragsbæk. Det nedgraves i kanten af landevejen og føres fra Thisted forbi Alderdomshjemmet op over Halden og videre til Dragsbæk.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
41.01.01 41601 5210 Luftvåben 660 01/04/1943 02/07/1943 03/07/1943 L
41.02.01 41603 5211 Luftvåben 660 01/10/1943 05/01/1944 21/01/1944 L
41.02.02 41611 5201 Luftvåben 660 28/05/1943 11/08/1943 30/08/1943 L - A. Brunnen fertig
41.02.03 41613 5200 Luftvåben 660 01/04/1943 02/07/1943 03/07/1943 L
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye