Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Thisted     Forsiden
41.07 Skin-vandflyveplads ved Fårtoft
Læs artiklen "Den tyske skinflyveplads ved Fårtoft" af Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm på
www.bsth.dk > Tidl. udsendte nyhedsblade > Nyhedsblad nr. 57 > side 3-13 eller i Historisk Årbog for Thy og Vesterhanherred 2008, s. 55-64.

Læs artiklen "Et engelsk luftangreb på Fårtoft" af Henning Skov, Viborg på
www.bsth.dk > Tidl. udsendte nyhedsblade > Nyhedsblad nr. 52 > side 4-9.
Registreringen (herunder fotograferingen) er foretaget af Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm i perioden 11/02/2006-09/06/2009.
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg: UTM-Koordinater
41.09.01 Observationsbunker Støbt betonbunker. Længde 4,2 m - Bredde 4,3 m - Højde 2,6 m.
Vand i bund, kvas og grene.
X 483706 - Y 6311898
41.09.02 Fundament for barak Støbt betonfundament. Længde 42 m - Bredde 12,5 m. Beton 32 cm tyk.
Sydside rager 80 cm op.
X 483645 - Y 6311914
41.09.03 Brændkammer Støbt betonfundament. Længde 3,4 m - Bredde 2,4 m. Rager 50 cm op. X 483589 - Y 6311892
41.09.04 Brændkammer Støbt betonfundament. Længde 3,4 m - Bredde 2,4 m. Rager 15 cm op. X 483760 - Y 6311816
41.09.05 Brændkammer Støbt betonfundament. Længde 3,4 m - Bredde 2,4 m. Ikke fundet. Ses på luftfoto 1954. X 483648 - Y 6311862
41.09.06 Barakfundament Støbt betonfundament. Længde 2,7 m - Bredde 2,0 m. Rager 44 cm op. Beton 20 cm tyk.
Otte bolte i overkant, Ø 1,2 cm, 10 cm lange.
X 483745 - Y 6311862
41.09.07 Mastefundament Støbt betonfundament. Længde 1,3 m - Bredde 1,3 m. Sokkel rager 35 cm op.
Flagstangholder 100,5 cm høj.
X 483721 - Y 6311860
41.09.08 Skinhangar Længde 60 m - Bredde 20 m
Fem støbte betonhuller i stien - bygningens bagkant. Måler indv. ca. 13 x 13 cm.
X 483814 - Y 6311835
41.09.09 Træbro Længde 9,3 m - Bredde 1,25 m
I strandbred. Fem træpæle, Ø 15-16 cm. Rager 5-10 cm op. Afstand ml. rækker 125 cm, længde af fag ca. 3 m.
X 483557 - Y 6311885
41.09.10 Træbro Længde 12 m - Bredde 1,45 m
I strandbred. Ti træpæle, Ø 12-15 cm. Rager 12-35 cm op. Afstand ml. rækker 143-147 cm, længde af fag 205-290 cm.
X 483670 - Y 6311840
41.09.11 Forankringsblok til søfly
Længde 0,8 m - Bredde 0,7 m. Ligger i vandet.
Grov beton m. armeringsjern stikkende ud et par steder. Øje af arm.jern (Ø 2 cm).
X 483998 - Y 6311657
41.09.12 Beskyttelsesrum Støbt betonbunker. Længde 10,6 m - Bredde 3,0 m - Højde 2,9 m.
Indgang i øst. Nymalede vægge. Trædøre.
X 483471 - Y 6311963
41.09.13 Beskyttelsesrum Støbt betonbunker. Længde 10,6 m - Bredde 3,0 m - Højde 2,9 m.
Indgang i øst. Umalede vægge. Trædøre.
X 483963 - Y 6311805
Det tyske kort herunder - som viser stillingen - dækker den indrammede firkant på kortet herover.
Ved de to landbrugsejendomme uden for og på hver side af stillingen er bygget beskyttelsesrum til beboerne (12-13).
Et stykke øst for stillingen er registreret en forankringsblok til søfly (11).
Aht. læsbarheden har jeg indskrevet de tyske notater ved siden af med rødt.
Luftfoto 05/06/1941.
Luftfoto 1954.
Luftfoto 2012. © Thisted Kommune.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

41.09.03

41.09.04

41.09.09

41.09.09

41.09.09

41.09.09

41.09.10

41.09.10
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fra "Krigsdagbog - En Egn under Besættelsen" af Clemmen Brunsgaard
Forlaget Sparekassen Thy/Knakken, 1995
15/08/1940 Ved Faartoft har i længere Tid ligget fire Maskiner paa Vandet.
Det kunde se ud som om det er “Lokkeduer”, der skal narre eventuelle engelske Angribere til at tro, at det er her, det foregaar. Det ser ud til at være gamle Maskiner, som ikke bruges.
10/09/1940 Øst for Byen - i Faartoft - er der anlagt en Bro og bygget en Barak, og muligvis skal her være Landingsplads for Landflyvere. En Maskine har i nogen Tid holdt til herude.
28/10/1940 Ved Faartoft er opført en mægtig træbygning, og der gaar tyske vagtposter derude. Der er dog vist ikke nogen som helst i huset, saa maaske skal det tjene for at vildlede eventuelle engelske angribere.
21/10/1941 I Gaar havde vi Luftalarm i tre kvarter midt paa Eftermiddagen. Der var Englændere herover, og der blev skudt med Luftværnskanonerne ved Dragsbæk. En engelsk Flyvemaskine styrtede ned i Faartoft øst for Thisted.
Saa vidt man kan faa det oplyst, kom to engelske Maskiner Nordfra ind over Faartoft. Den ene kastede fire Bomber mod et stort Træskur, som Tyskerne har opført (bare til Bluff) men ramte lige ved Siden af. Denne Maskine forsvandt Sydpaa over Fjorden. Begge Maskiner gik lavt, og en anden blev taget af Vinden - det blæste en ren Orkan - og kastet ind mod Vestgavlen af Gdr. Harald Kierkegaards Stuehus. Gavlen knustes og Tagværket paa det nye Stuehus blev næsten raseret. Maskinen slog en Kolbøtte, faldt ned paa Staldtaget og knuste dette, slog endnu et Par Kolbøtter hen over Marken og blev liggende paa Jorden lidt Sydvest for P. Pedersens Ejendom i Faartoft.
Maskinen havde ca. 100 Liter Benzin i Tanken, og den kom straks i Brand. Det vældige Benzinbaal antændte P. Pedersens Ejendom, som i den voldsomme Blæst meget hurtigt nedbrændte. Familien maatte skyndsomst redde sig og mistede alle sine Ejendele. Nogle Kreaturer indebrændte.
To Gaarde lige Øst for var truede, men blev reddet. Falcks Redningskorps og det tyske Brandvæsen var derude.
Der var fire Mand om Bord i Maskinen, og de dræbtes alle. En af dem var i Live efter Nedstyrtningen, men døde undervejs til Sygehuset. Maskinen er bleven samlet op af Tyskerne, og Stumperne er sendt Sydpaa.
Der kom i Faartoft heller ingen til Skade ud over en Mand fra Tingstrup, der opholdt sig paa Harald Kierkegaards Roemark. Han fik en Arm slaaet af Led.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye