Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
 Forsvarsområdet generelt
    Overordnet indhold
Minerydningen
Læs også
"Da “gamle Line’s hus” røg i luften" på www.bsth.dk > Tidl. udsendte Nyhedsblade > Nyhedsblad nr. 44 (siderne blandet med en anden artikel)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

"Gl. Line's" og Wollums huse før eksplsionen (MCH JL0291)

Krateret under "Gl. Line's" hus efter eksplosionen. Wollums hus i baggrunden. (MCH 5565)

(MCH 0805)

(MCH 1194)

(MCH 2662)

(MCH 0019)

(MCH 2661)

(MCH 0823)

(MCH 832)

(MCH 833)

(MCH 834)

Sprængningspladsen syd for Hanstholm i området mellem Batteri Hanstholm I og 5. Flak i klitterne ca 300 m øst for Kystvejen. (MCH 2724 - JL0268)

Sprængkommando ved at detonere miner på sprængningspladsen.
(Der er få billeder af denne aktivitet, hvorfor det er taget med, trods den ringe kvalitet.) (MCH 2725 - JL0267)
En lille fotoserie, der på afstand viser sprængninger på sprængningspladsen syd for Hanstholm. (MCH 3329-3333)

Tyske soldater gør klar til sprænging i klitterne.

Tyske sprængningseksperter kørt fast i sneen på hovedvejen øst for Hansted. (MCH JL0272)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Søren Larsen's hest dræbt af en landmine.
Trfs. bygningen er nedrevet. I stedet er opstillet en lille trsf.-boks.
Lokaliteten er på Vigsøvej ud for Grønnevej. (MCH JL0269)

Samme hændelse som vist til venstre. (MCH JL0271)

Sprængninger på Hjertebjerg. (MCH 0773)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye