Gå til: Overordnet indhold  
 

Forskellige emner fra forsvarsområdet

De første tyske tropper i Hanstholm

Lister over officerer ved batterierne opstillet efter dato for indberetning

Liste over officerer opstillet efter efternavn

Batterichef Knippenberg får bygget hus til sig selv

Notater om organisatoriske forhold

Admiral- og generalinspektioner (fotos)

Alarmeringsplaner for Område Hansted
    (
Alarmeringsplanerne giver samtidig en oversigt over enhederne i Område Hansted)

Mandskabsstyrken i forskellige opgørelser opstillet kronologisk

Alarmer uden kamphandlinger i Hanstholmområdet

Om opsamling og sprængning af ilanddrevne søminer

Om opgravning og sprængning af landminer

Bortsprængning/fjernelse af bunkere

Noter om tilbagetrækningen og dansk overtagelse af forsvarsområdet

Kommissionsrapporter

Beretning om sagen vedr. Den forsvundne bajonet

Opgørelser over våben i Forsvarsområde Hansted

Soldaternes hverdag i stillingerne i Hanstholm

Notater om det hollandske skib "Hada"

Fotos af tyske soldaters afmarch gennem Thisted

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye