Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Infanterienheder i Thy     Forside

Infanteridivisionen i Thy
Stockholm, den 3o. August 1944. Nr. 1536.
Oversigt over de tyske Styrker (af W.H.) i Danmark pr. 29/8 1944.
Udarbejdet i Stockholm paa Grundlag af Oplysninger indtil Slutningen af August 1944.
(Kun afsnittet vedr. Infanteridivisionen i Thy er vist.)
I rejseplanen for Rommel's besøg er anført: 7.12.1943: 0930 Uhr Abfart nach Hansted. Unterwegs Begrüssung der I./712 (Nors).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Tyske kilder angiver følgende:
 
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye