Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Infanterienheder i Thy     Overordnet indhold
Hærenheder i Thy

Infanteridivisionen i Thy
Agger By
Artilleristøttepunkt Agger Tange
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye