Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Ildleder Fl 314
Maskincentral M 183
  Hanstholm og Hamborg oversigt Luftværnsbatterier     Forside
27.07.01-51
27.07.58
27.07.63-64
4. Flak 10,5 cm Brunbjerg - 4./M.Fla.A. 814
Pumpestation
Administrationsbygning for Marine Baudienst Hansted
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.07.01-04 Gesch. Bettg. 10,5cm Flak
Gesch. Bettg. 10,5cm Flak På hver standplads var opstillet en 10,5 cm Flak SKC 32 under panserkuppel.
I BFM angivet som færdig men ikke overdraget til tropperne.
Er på kort-kilderne benævnt: 1. - 4. Geschütz. Kanonernes nummerorden er modsat det normale, som er mod uret. Hovedskudretningen er angivet som NNV.
(Se fotos fra betjeningsrummet under panserkuppel.)
27.07.05 Fl 314
(Vises på egen site.)
Flak Leitstd. f. schw. Flak BFM angiver nyt bygn. nr. som 27521, mens en dansk kortskitse angiver 27511, hvilket ved besigtigelse 04/11/2012 kunne bekræftes.
Bunkeren er den eneste af sin type i Atlantvolden!
(Se fotos af apparater ved 6 m afstandsmåler.)
27.07.06
Krydsfelt v/1. kanon
27.07.07
Skyderadar Lille bygning som fundament for Skyderadar FuMO 213 Würzburg Dora.
Er på dansk kortskitse angivet med sign. som lyskaster.
Er på tysk kortskitse angivet: Fu.M.O.

Se fotos og tegning.
27.07.08
? Er ikke benævnt på tysk kortskitse.
27.07.09
Nebenleitstand Er på tysk kortskitse benævnt: Leitstand 2.
27.07.10 675 Klst. Brunn. Std. Er på tysk kortskitse angivet som: Pumpe.
27.07.11-15 622 D. Gr. U. Std. 27.07.14 er forplejnings-/køkken bunker.
27.07.16 M 183
(Vises på egen site.)
Masch. Zentr. f. schw. Flak I fortegnelse over Al.-Batteriernes Maskinanlæg er anført:
Deutz-Diesel Type A4M517 Nr. 311433-38 Hk. 80. O/M 1600 med Generator A.E.G. 410852, 230/400 Volt, 125/72 Amp. 37,5 kW.
Junker-Diesel 16 Hk. Nr. 28661. med Generator Nr. 56841, 380/220 Volt, 15,2 Amp. 10 kVA, 1000 O/M, Fabr. Reiniche Elektro & Machine Fabrik.
1 Stk. Spændingsregulator med Motor Nr. A.E.G. 621375, 40-2,5 Ohm 0,5-4 Amp.
1 Stk. Kompressor “Leo” Nr. 199928 Model 840 med Motor Sachenwerk Nr. 1318522. 220/380 Volt 6/3,5 Amp. 1,5 kW 1410 O/M.
1 Stk. Kølevandspumpe Siemens & Hinsch Model A3011K, Nr. 338444, Motor S.S. Nr. 7759843, 220/380 Volt 3,6/2,1 Amp., 0,7 kW, 1400 O/M.
1 Stk. Starteluftbeholdere.
2 Stk. Kølevandstanke á 1,6 m3.
1 Stk. transportabelt Benzinaggregat B.M.W. Nr. 310472 med Generator bke42 Nr. 141149, 12 kVA, 220/380 Volt.
(Materiellet er afsendt til Kvintus i Septeber 1946)
27.07.17-18 Fl 242 Flak-Einh. Std. BFM angiver, at 4./M.Fla.A. 814 den 15. januar 1945 havde 2 - 2 cm Madsen luftværnskanoner til eget forsvar (Truppenluftschutz).
27.07.19 Fl 246 Muni-Auffüll-R. Dansk kortskitse angiver nyt bygn. nr. som 27521, hvilket er uden for systematikken og uoverensstemmende med angivelsen i BFM.
27.07.20 Fl 246 Muni-Auffüll-R. Samme Nyt bygn. nr. som bunker med Gl. bygn. nr. 1081.
27.07.21-22 69 Mortér 8.1cm d BFM angiver 2 stk. 8,1 cm d, så der har været våben i begge 69'ere.
Er på tysk kortskitse benævnt: Gran.Wrf. 1 og 2.
27.07.23 58c MG-stilling
27.07.24
Vejunderføring for løbegrav Angives på kortskitser og ses på luftfotos.
Ikke erkendt i terræn med 100% sikkerhed!
27.07.25
Vagtbygning Fjernet. Registreret efter kortskitser og luftfotos.
Fundamentet ikke fundet med sikkerhed!
Er på tysk kortskitse benævnt: U.v.D. (Unteroffizier vom Dienst).
27.07.26 Barak Verw. Baracke Fjernet. Registreret efter kortskitser og luftfotos.
Fundamentet ikke fundet med sikkerhed!
Tysk kortskitse angiver 21-22 m lang og 9-10 m bred med et 4 m bred og 2 m dybt indgangsparti på langsiden i det nordvestlige hjørne.
27.07.27 Barak Wirtschaftsbaracke Fjernet. Registreret efter kortskitser og luftfotos.
Fundamentet ikke fundet med sikkerhed!
Tysk kortskitse angiver 21-22 m lang og 9-10 m bred.
27.07.28 Barak Vaskerum Fjernet. Registreret efter kortskitser og luftfotos.
Fundamentet ikke fundet med sikkerhed!
27.07.29 Barak Toilet (v/Leitstand 2) Fjernet. Registreret efter kortskitser og luftfotos.
Fundamentet ikke fundet med sikkerhed!
27.07.30 Barak Toilet (v/Leitstand) Fjernet. Registreret efter kortskitser og luftfotos.
Fundamentet ikke fundet med sikkerhed!
27.07.31 Ikke bestemt Aggregat Fjernet. Registreret efter kortskitser og efter luftfoto 1944, hvor der meget tydeligt ses en bygning omgivet af en splittervold.
Ingen indikationer i terrænet fundet med sikkerhed!
27.07.32a
Vejanlæg Fjernet og tilgroet. registreret efter kortskitser og på luftfotos.
27.07.32b-c
Vejanlæg Betonstøbt ved ned- og opkørsel til ammunitionsbunker. Forefindes stadig.
Øvrige forløb fjernet og tilgroet men angives på kortskitser og på luftfotos.
27.07.33 Ikke bestemt Mulig standplads for en feltmæssig opstillet skyderadar til luftmål Skyderadaren var en FuMO 213, FuSE 62 Würzburg Dora.
Fjernet. Anlægget ikke bestemt/ikke fundet. Registreret efter luftfoto.
Lokaliteten passer med normal opstilling af skyderadar i en Flak-stilling.
Kan være første standplads inden flytning pladsen (07) ved ildlederen (05).
27.07.34 Jordanlæg Skyttestilling Grupperne har drenge- og pigenavne.
Bogstaverne henfører til første bogstav i gruppens navne.
Drengenavn angiver sandsynligvis skyttestilling for MG og pigenavn sandsynligvis skyttestilling for håndvåben.
27.07.35 Ikke bestemt Benzin-/olietank? Anlægget ikke bestemt/ikke fundet. Fjernet?
Fremstår på luftfoto som en ca. 4-5m cirkel.
Placeringen ved kørevejen igennem stillingen kunne indikere tidligere nedgravet benzin-/olietank (se under brandvæsen).
27.07.36 Ikke bestemt ? Fjernet. Anlægget ikke bestemt/ikke fundet. Registreret efter luftfoto.
Tegnet som en lille vinkelbygning. Kan være et mindre skur.
27.07.37 Barak
Fjernet.
Registreret efter luftfoto 1944, hvor der meget tydeligt ses en bygning omgivet af en splittervold.
Ingen indikationer i terrænet fundet med sikkerhed!
27.07.38 Lille skur?
Fjernet.
Registreret efter luftfoto, hvor der ses en afmærkning efter en lille bygning.
Ingen indikationer i terrænet fundet med sikkerhed!
27.07.39 Barak
Fjernet.
Registreret efter efter luftfoto 1944, hvor der lige nord for 3. kanon meget tydeligt ses en bygning omgivet af en splittervold.
27.07.50-51 58c MG-stilling
27.07.58
Pumpestation Er på tysk kortskitse benævnt: Pumpe West.
27.07.63
? 30 m2 træskur. Fjernet.
27.07.64
Kontor- og administrationsbygning Administrationsbygning for Marine Baudienst Hansted.
178 m2 træbarak. Nedrevet (fjernet) tidligt efter 1945.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.07.17 27529 1132 Marine 570 19/04/1943 29/09/1943 09/11/1943 Artilleri
27.07.20 27532 1130 M1 Marine 1500 27/05/1943 27/09/1943 09/11/1943 Artilleri
27.07.14 27526 1130 ab Marine 670 10/06/1943 26/09/1943 09/11/1943 Artilleri
27.07.19 27531 1130 M2 Marine 1500 22/06/1943 27/09/1943 09/11/1943 Artilleri
27.07.15 27527 1130 cd Marine 670 26/06/1943 27/09/1943 16/12/1943 Artilleri
27.07.18 27530 1131 Marine 570 07/07/1943 24/09/1943 09/11/1943 Artilleri
27.07.12 27524 1130 ef Marine 660 03/11/1943 05/02/1944 07/02/1944 Infanteri
27.07.13 27525 1130 gh Marine 670 15/11/1943 05/02/1944 07/02/1944 Infanteri
27.07.11 27523 1130 ik Marine 670 07/12/1943 08/03/1944 13/03/1944 Infanteri
27.07.05 27511 1130 L Marine 1300 10/05/1944 20/08/1944 22/08/1944 Artilleri
27.07.16 27521 1130 MZ Marine 900 22/05/1944 18/08/1944 22/08/1944 (Artilleri)
27.07.10 27522 1130W Marine 210 20/06/1944 20/08/1944 22/08/1944 (Artilleri)
Ud over ovenfor anførte våben rådede 4./M.Fla.A. 814 den 15. januar 1945 over 1 tungt Hotschkiss, 1 tungt -08, 3 lette belgiske maskingeværer og 4 flammekastere mrk. Fl.W.41.
"Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg" noterer om batteriet i 1946 i sin afsluttende rapport:
Dansk Betegne1se: 4' 10,5cm. A.L.Batteri. Tysk Betegnelse: 4' Flakbatterie. Tysk Organisation: 4/814 Fl.A.
Beliggenhed: Hansted Rygforsvar og Antiluftskyts. Ca. 1000 m. Sydøst for Hanstholm Fyr.
Artilleri: 4 Stk. 10,5 cm. Ubts. in Tbts. Flak L/45 und 10,5 cm S.K. c/32 in 8,8 cm. M.P.L. c/30.
Kanonerne var anbragt paa Brisk under sløret Panserkuppel (30 mm) i Kvadrat-Opstilling. (Formaal: Dels mod Luftmaal, dels til Beskydning af Terrainet S. for Hanstholmen).
Til Batteriet hørte 2 Leitstände: En Leitstand med 1 Stk. 6 m. Afstandsmaaler (S) med Korrektør Type: Flakkommando Gerät/41 (jux) anbragt under panserbeskyttelse.
En Leitstand for Landmaal i Bunker i Skrænt, (her havde været anvendt en transportabel Afstandsmaaler paa Trebenstativ. Afstandsmaaleren var fjernet).
Til Batteriet hørte en Funkmessgerät Type: Würzburg.
Tilstand god.
Kanonerne, Ildledelsesanlæg og øvrigt Tilbehør har Interesse for fremtidig Anvendelse.

Skytsstandpladserne var af Beton i svær Udførelse og med 30 mm. Staalkuppel over Brystværnet. Ildlederstation havde Panserkuppel og var iøvrigt udført af Beton i svær Udførelse. Mandskabsrum Og Ammunitionsrum af Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
I Fortegnelse over Al.-Batteriernes Maskinanlæg er anført, at "4' Al.-Batteri afsendt til Kvintus i September 1946".
Oversigtskort over udlagte minefelter juli 1943 (MCH)
Udsnit af kortet "Verteidigungs-Bereich Hansted".
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Luftfoto 1961
Luftfoto 1944
Luftfoto 1954

Foto: Michaël Svejgaard (SES) 12/1990

Foto: Michaël Svejgaard (SES) 12/1990

Foto: Michaël Svejgaard (SES) 12/1990

Foto: Michaël Svejgaard (SES) 12/1990
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Udsigten fra Nebenleitstand (09). I baggrunden til højre ses Hanstholm Fyr. Nedenfor ses Hansted Mølle Huse og "Det gule Hus" - alle nu fjernet.
(MuseumsCenter Hanstholm 0409)

Bagerst i billedet ses til venstre taget af Vervaltungs Baracke (26) og i midten de fire kanoner.
Billedet er taget fra Tårnvej mellem kolonihaverne og Kystvejen.
(MuseumsCenter Hanstholm 1520)

Kig ind over kanonstillingen med Hanstholm Fyr, Würzburg Riese radar, Hansted Kirke og husene yderst på Roshagevej i baggrunden.
(MuseumsCenter Hanstholm 1523)

Det samme med ArKo (nu Hjemmeværnets bunker) i baggrunden. (MuseumsCenter Hanstholm 1522)

I hver af de fire 10,5 cm Flak-batterier var opstillet en skyderadar af typen Würzburg Dora. Dette foto er af en tilsvarende opstillet i Esbjerg. (MCH 0840)


Den ene af ammunitionsbunkerne (19 eller 20).

(MuseumsCenter Hanstholm 0410)


Würzburg Dora skyderadaren i 4. Flak. (MCH 1081)

10,5 cm Flak under panserkuppel med og uden sløring.
(tv. MCH 3570 og ovenfor IMG6941 (06))
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Snittegning af standplads/bunker for 10,5 cm Flak G1 (01) med det tilbyggede rum for krydsfelt (07).
Bortset fra rummet for krydsfelt, som er en tilbygning alene ved denne standplads/bunker, er de fire standpladser/bunkere for 10,5 cm Flak-kanonerne ens i 3. Flak, 4. Flak og 5. Flak. Til mandskabet ved kanonerne er der ved kanonerne to og to lagt en dobbelgruppebunker R 622 (I 4. Flak 12 og 13).

Plantegning af bunker-top og kanonfundament.

Plantegning af standplads/bunker for 10,5 cm Flak G1 (01) med det tilbyggede rum for krydsfelt (07).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den delvis tilgroede nedgang til krydsfelt (06)
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Rester af tilmuring ved trappen
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Indgangspartiet
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Rummet set mod indgangen
Trælisterne indikerer, at væggene har været påmonteret plader
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Del af kabelgraven, som ligger langs væggen i hele rummet
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Lille bygning reg.nr. 27.07.07. Fundament for skyderadar.
(Opmåling og fotos Jens Andersen, 2020)


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg.nr. 27.07.08. (Opmåling, notater og fotos Jens Andersen, 2020)

Notat ifbm. besigtigelsen.

27.07.08
Betonkant synlig i østsiden. I
ndgang på østside afdækket med gravmaskine.
Teglstenstilmuring (1/2 sten) nedbrudt af gravemaskine.
Vægge af røde mursten, 23 x 11 x 5,2 cm. 5-7 mm cementpuds på alle indvendige vægge.
Spor efter dørrammer af træ i alle døråbninger.
På bunkerens vestsiden en tilmuret døråbning med trappetrin. Tilmuringen var tilsyneladende af betonsten, og el-ledning var monteret på tilmuringen.
På højre side af den tilmurede døråbning var fire jernskruer i træplugs, 18 x 15,5 cm (vandret-lodret), antagelig til sikringsboks.
El-installationer delvist bevaret. El-ledning fastgjort på vægge med to porcellænsknopper i jernskinner. I det store rum stadig fatning til pære loftet; i det lille spor efter samme. I loftet i gang spor efter tre skinner, men ikke fatning.
Ingen spor på vægge efter andre el-installationer på vægge.
I både lille og store rum var der kabelrender i gulvet.
I det store rum i nederste del af vestvæggen åbning 12-21 cm bred og 42 cm høj. Åbningen var tydeligvis sekundær - ingen spor efter oprindelig åbning i skiftegangen. Åbningen gik skråt op i væggen.
I det lille rum i nederste del af den nordlige vestvæg en åbning, op til 18 cm bred og 22 cm høj. Åbningen var rimeligvis sekundær, idet der synes at være hugget af stenene.

Østlige indgang. Vestlige, tilmurede indgang. Lille rum.
Adgang til store rum. Gulv i store rum.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Sløret Nebenleitstand (09) set fra vest. (JL 0057)

Nebenleitstand (09) set fra øst. (Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
2. juni 1942 fremsendes dette notat til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste: Den nye kommende tunge Luftwaffe Flakafdeling (Res. Flakabteilung 387) vil bestå af tre batterier med hver 4 - 7,5 cm Flak. Disse batterier indsættes således:
et batteri sydvest for Batteri Hanstholm I på stranden, så det også kan indsættes mod sømål,
et batteri på højde 203 Bavn, hvor lyskaster Gustav nu befinder sig. Også dette batteri kan indsættes mod sømål. Lyskaster Gustav må derfor flyttes, sandsynligvis mod øst, så den fortsat kan indsættes mod såvel luftmål som sømål; forslag herom følger særskilt,
det tredje batteri får sin stilling
ved Hanstholms sydvestskrænt på højde 121 mellem Brunbjerg og Nørtorp Gårde. Det kan kun virke mod luftmål og er hovedsagelig bestemt for forsvar mod lavtgående fly, som anflyver fra sydvest over klitområdet.
9
. juli 1942 er noteret, at et Vickersbatterie med 4 kanoner (3./M. Flak A. 814) Flakbatterie på Brunbjerg, kampklar.
(Første gang et Flakbatteri benævnes entydigt med den nye betegnelse: 3./M. Flak A. 814. Det er helt klart det ovennævnte Luftwaffe
batteri fra Res. Flakabteilung 387, som er underlagt M. Flak A. 814 og derfor benævnes derefter.)
Den 12. august 1942 udsendes nogle rettelser til status pr. 1. august 1942: Indføj ny afdeling: ”Stab Marine Flakabteilung 814 (Hansted).
3. Batteri M. Flak A. 814: 4 – 7,5 cm.
Ved anlæggelsen af hovedkamplinien (HKL), som først var planlagt foran hele Hanstholm-området men i den endelige plan blev rykket nærmere omkring 38 cm kanonstillingen, opstod den situation, at 4. Flak på Brunbjerg, Velfærdshallen (Hallen) og anlægget ved Bådsgård kom til at ligge uden for det af HKL dækkede område.
Det gav anledning til dette notat af 21. oktober 1942:
"Fra Arko Hansted til Marbef. Dän.
Mht. at gøre Hallen til et støttepunkt fremsættes efter mundtlige drøftelser følgende forslag: Hvis der finder et fjendtligt angreb sted tildeles Flakbatteri Brunbjerg en 7,5 cm feltkanon med betjeningsmandskab, og ved Luftwaffe's store radiofyr [bei schwerem Funkfeuer der Luftwaffe] indsættes 2 MG. På den måde forekommer Velfærds-hallen tilstrækkelig dækket af (sikret). En anden mulighed lidt længere ude er at forberede en bortsprængning af Velfærdshallen, hvis der hos jer udtrykkes stemning for det."
08/12/1942 Fra Marinenachrichtendienst Hanstholm sendes en fjernskriver-meddelelse til Marbef. Dän. og til orientering for K.i.A. dän. West. med indberetning vedr. det faktiske mandskab i Hanstholm som svar på en skrivelse fra Marbef. Dän. 05/12/1942.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

3. Batt. (4. FlakBrunbjerg) 3 3 6 94 106
13/02/1943 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste udgår en svar-skrivelse med en samlet oversigt over mandskabsstyrken ved afdelingerne i Marinebefehlshaber Dänemark’s kommandoområde i Abschnitt däniische Westküste.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

3./814 (4. Flak Brunbjerg) 3 2 11 85 101

5. februar 1943 er noteret, at 1 stk. 2 cm Flak 30 opstillet og kampklar/klar til indsats som troppeluftskyts.
18. februar 1943 er til Komandant im Abschnitt dänische Westküste fremsendt en liste med opgørelse over batteriets våben. Ved schwere Flakbatt. "Brunberg" er noteret: 4 - 7,5 cm Flak (engl.), 1 - 2 cm Flak C 38, 1 - 8 mm M.G. C/13, 1 - 7,65 mm M.G. (belg.). (Ingen skyderadar!)
4. marts 1943 er noteret, at 1 stk. 2 cm Madsen (Flak) er opstillet og kampklar som troppeluftskyts ca. 80 m sydvestlig for det tunge Flakbatteri "Brunbjerg".
20. april 1943
er om nødtørftig befæstningsbyggeri i Afsnit Hansted noteret:
7,5 cm Flak-Batterien Hamborg, Brunbjerg og Düne:
a) Til hvert af disse batterier skal der i nødtørftig udførelse bygges en Leitstand med podium til afstandsmåler og regnemaskine.
Der skal tages hensyn til nische for akkumulator, telefonnische så vel som plads for Flaklederen. I tilknytning til Leitstand skal der forberedes et Auswerteraum i forsænket midlertidig byggeri, og det skal opstilles i samarbejde med troppernes krav.
b) Til hvert af disse batterier skal der bygges 4 midlertidige briske. Der skal kunne være 200 skud pr. brisk i ammunitionsnischer. Det er meningen, at de eksisterende ammunitionsnischer skal anvendes. Briskene tjener i øjeblikket som fundament for 7,5 cm Vickers Armstrong, men de skal bygges således, at de ligeledes kan optage 8,8 cm og 10,5 cm kanoner. Når træmaterialer er klar til at tilgå batterierne, overtages det af Marine-Festungspioniergruppe.
c) Fremstillingen af kølevandsbeholdere er allerede blevet overgivet til Bauamt Esbjerg, som også overtager selve indbygningen. Selve indbygningen sker på foranledning af Marine-Festungspioniergruppe.
9. juli 1943 kl. 22:00: Vickersbatteri med 4 kanoner Flakbatterie på Brunbjerg, kampklar.

12/05/1943. Adm.Daen. meddeler K.i.A. West, at fra Brest bliver 1 - 7,5 cm Flak Vickers Batterie mit Kdo. Gerät Hazemeyer udrustet med al våben og apperatur og 1000 skud ammunition til hvert rør snarest gjort klar til afsendelse til Maza Thisted.
Batteriet skal udskiftes med et ved M.Flak.A. 814 indsat 7,5 cm Flak Vickers Batterie med Kdo. Gerät. (3./814.)
Vedr. den fremtidige anvendelse af det frigjorte batteri, som i første omgang oplagres hos MAZA Thisted, så afgøres det særskilt.
10. juli 1943 er noteret denne status om batteriet: 4 - 7,5 cm Flak Vickers Armstrong i splitlavet. 1 - 2 cm Flak Madsen, 1 - 2 cm Flak 30.
Planlagt 2 Flakbunkere type 242, klar til brug i slutningen af august 1943. Underbringelse af besætningen i træbarakker, men der er planlagt betonbunkerer type 622, som kan tages i brug i slutningen af august 1943. Ammunitionsbunker er klar i slutningen af august 1943.
De resterende bygninger 3 dobbel-gruppebunkere, 1 brøndbunker har høj prioritet. Færdig planlagt slutningen af 1943.
14. september 1943 opstilles og sættes i drift FuMG (Flak) 39 T D III Nr. 1218.
30/11/1943 er noteret som Artilleristiske planer:
Til erstatning for de tre 7,5 cm Flakbatterier i Hansted anmodes om mindst en udskiftning til 8,8 cm SK. Det er dog at håbe, at de bliver udskiftet med 10,5 cm.
Tilsvarende andragende indløber hos MOK Nord.
JL: Et utydeligt notat i margin angiver, at der den 9/2 skulle være besluttet indsat 10,5 cm SKC/32!!??
9. december 1943 er noteret: Jeg har meddelt Generalfeldmarschall Rommel, at udskiftning af tre 7,5 cm Flakbatterier med tre 10,5 cm Flakbatterier er særlig ønsket pga. skudobjectets (Hanstholm II) vigtighed. Wurmbach.
Anmodningen imødekommes, og i januar 1944 går arbejdet i gang. Forventes afsluttet 25. maj 1944.
31/01/1944 Status for oparmeringen af det artilleristiske kystforsvar.
Opbygningsarbejderne af fæstningsbyggemæssig og artillerivåbenteknisk art (i feltmæssig udførelse) løber for tiden således:
3 stk. 7,5 cm Flak-batterier i område Hansted til 10,5 cm batterier. (færdig antagelig 25.05)

29/02/1944. Status for den artilleristiske oprustning: Omarmering.
Flakbatterie Brunbjerg (fra 7,5 cm Vickers til 10,5 cm SK C/32). Efter stærk forsinkelse er jordarbejderne begyndt den 24.02.
31. marts 1944 er noteret: Omarmering. Udgravning færdig, forskalling bliver opstillet.
30. april 1944 meldes omarmeringen fæstningsmæssig færdig. Tildækningen er i gang.
30. april 1944 Sofort-Programm:
3 maskincentraler til Hamborg, Brunbjerg og Düne bliver (forventes) støbt den 05.05.44.
Flakleitstand Flakbatterie Brunbjerg bliver antagelig støbt den 14.05.44.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I Marinens krigsdagbog er noteret om funktionsskydninger samt defekter og problemer ved materiellet i 4. Flak:
17/09/1942 1. kanon (7,5 cm) og 3. kanon (7,5 cm) ikke klar, da lædermanchetten ved fremføreren (Vorholer) lader luft strømme ud. Reparationens varighed ukendt.
12/11/1942 Kl. 1500 - 1600: 2./M.Flak A. 814. 7,5 cm "Düne". Funktionsskydning.
Amm. forbrug: 17 skud 7,5 cm kampammunition.
Forstyrrelse: 3. kanon. Røret løb ikke i skydestilling. G 3 bliver afhentet af Maza til reparation.
16/11/1942 2. kanon Flakbatterie "Brunbjerg" igen klar; har været ude af drift siden 12.11 som følge af beskadiget luftfremfører.
18/11/1942 Melder 4. kanon ikke klar, da sideretningsmekanismen ikke virker. Kanonen bliver overgivet til Maza.
21/11/1942 Melder 4. kanon igen skudklar. Har været de af drift siden 18.11. Sideretningsmekanismen arbejdede ikke.
29/07/1943 1 stk. 2 cm Flak 30 ikke klar. Bliver ombyttet med en 2 cm Madsen. Varighed antagelig 2 dage.
30/07/1943

Schwere Flakbatterie "Brunbjerg" 7,5 cm meddeler: Ikke klar pga. ombytning af kanonerne og kommandoapparat. Varighed antagelig 2 dage.

31/07/1943 1 stk. 2 cm Madsen kampklar. (Ny Madsen.)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I Marinens krigsdagbog er noteret disse kamphandlinger, 4. Flak var involveret i.
09/01/1943 Flak- und Sperrbatterie Hansted og M.A.A. 118 nedskyder over havet med FMG et fjendtligt 4-motores kampfly.
15 indflyvere fra vest/sydvest. Type 4-motores kampfly, flyvehøjde 300-800 m. Overfløj og beskød med MG. Tungt Flak besvarede med ødelæggelsesild (Vernichtungsfeuer) - afdelingsild - Fu MG - optisk. Let Flak og MG afgav ødelæggelsesild i skudsalver. To mål blev indfanget af lyskastere.
Indflyvende mål fra sydvest blev kl.19:02 opfanget af Fu MG og beskudt med 13 skud 10,5 cm. Ild fra let Flak og MG lå ved målet.
Målet blev forfulgt videre af radar, afstand og sideretning blev upåklageligt fortsat målt, meget hurtige optagelser af højde blev fastslået. Ved en afstand af 90 hm faldt lokaliseringen pludselig ud. Samtidig blev der fra stranden i den samme retning observeret ildskær og detonationer fra havet.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 41 skud 10,5 cm, 6 skud 7,5 cm, 137 skud 3,7 cm, 35 skud 2,5 cm, 83 skud 2,0 cm, 207 skud MG.
M.A.A. 118: 50 skud 2,5 cm, 23 skud 2,0 cm, 1117 skud MG.
Luftwaffe 2./742: 9 skud 4,0 cm.
[JL: Tidspunktet for kampens begyndelse vurderes til ca. kl. 17:58. Afslutning kl. 20:40. Usikkerhed om amm. forbrug.]
28/04/1943 Kl. 22:37: Massiv indflyvning af fjendtlige formationer i flere bølger i en højde af 500-1.500m. For størstedelens vedkommende forbiflyvning, sandsynligvis mineforetagende.
Ind i området trådte nogle som Störflugzeuge, og de blev beskudt af alle batterier med optisk Fu.M.G. - afvisningsild og planild.
Lyskastere opfangede i 9 tilfælde målene fra 1/2 til 2 sek.
Kl. 23:30 var der efter al sandsynlighed en nedskydning.
Fra kl. 00.15 satte tilbageflyvningen ind, berørte delvis området og blev beskudt med Fu.M.G. - afvisningsild og planild ligesom lette våben.
Alt i alt blev 12 fjendtlige maskiner beskudt og under store kurs- og højdeændringer trængt ud af området.
Kl. 01:59 Afblæst.
Amm. forbrug Marine:
1./814 192 skud 10,5cm
2./814 106 skud 7,5cm
3./814 29 skud 7,5cm
4./814 42 skud 7,5cm
5./814 147 skud 3,7cm
6./814 138 skud 2,0cm
2./814 168 skud 2,0cm
-/814 730 skud 2,0cm
-/814 553 skud M.G.
Luftwaffe: Klitm. 100 skud 2,0cm, 315 skud MG. Vorupør 36 skud 2,0cm.
Desuden deltog forpostbådene "JK 07", JK 23", JN 11" og "JN 14". Ammunitionsforbrug: 128 skud 2 cm
27/01/1944 Fjendtlig maskine beskudt.
Indflyvning af en fjendtlig maskine fra øst. Blev fra kl. 21.15 til 21.19 beskudt med 50 skud 10,5 cm af 2./M.Flak A. 814 og 16 skud 7,5 cm 4./M.Flak A. 814 efter Fu.M.O. Maskinen fløj bort mod SV. Målhøjde: 3000 m, hastighed: 320 km/t.
06/02/1944 Kl. 11.58 til 12.36 Flakalarm Hansted.
En fjendtlig maskine, sandsynligvis en "Mosquito", kommende fra vest, overfløj aktionsområdet og blev beskudt fra kl. 12.02 til 12.04.
Målhøjde: 6000 m, flyvehastighed 140 m/sek (= 504 km/t).
Virkning ikke iagttaget. Målet flakkede først mod øst og fløj så mod syd uden for Flak-området bort mod vest.
Amm. forbrug: 5 skud 10,5 cm 2./M.Flak A. 814, 7 skud 7,5 cm 3./M.Flak A. 814, 7 skud 7,5 cm 4./M.Flak A. 814.
22/02/1944 Kl. 13:14 til 13:35 Flakalarm for Hansted. Indflyvning af adskillige fjendtlige maskiner fra SV med kurs mod Ø. Maskinerne var uden for Flakområdet.
Kl 13:50 Flakalarm for Hansted.
Kl. 14:15 til 14:57 Flyveralarm for Hansted.
Formationsagtige ind- og forbiflyvninger fra alle retninger af ca. 60-70 "Boeing-Fortress", særlig fra SØ og V. Nogle bomber kastet på havet. For så vidt de fjendtlige maskiner befandt sig inden for Flak-området, blev de virkningsfuldtbeskudt med Vernichtungsfeuer (tilintetgørelsesild) af de tunge Falkbatterier. Bortflyvning mod NV. Målhøjde: 6000 m, hastighed: 120 m/sek. Beskydningstid: Kl. 14:18 til 14:33.
Amm. forbrug: 42 skud 10,5 cm, 75 skud 7,5 cm.
Resultat: 1 nedskydning.
22/10/1944 Egen natjager beskudt.
Fra kl. 20.50 til 20.51 blev egen natjager beskudt af 2./M.Flak A. 814 og 4./M.Flak A. 814.
Natjageren var ikke anmeldt. Da beskydnigen begyndte gav maskinen ES, hvorpå ilden straks blev indstillet.
Amm. forbrug: 7 skud 10,5 cm.
01/12/1944 Flakalarm kl. 23.21 til 00.15.
Fjendtlig maskine beskudt.
Tilbageflyvning nord om området. En maskine overfløj Flakområde Hansted og blev fra kl. 00.04 til 00.07 beskudt af 2./-, 3./- og 4./- M.Flak A. 814 med Vernichtungsfeuer efter Fu. M.O. lokalisering.
Målhøjde: 200 m.
Amm. forbrug M.Flak A. 814: 124 skud 10,5 cm.
14/12/1944 Gruppe af fjendtlige maskiner beskudt.
En fjendtlig enhed på 20-25 maskiner overfløj Flakområde Hansted med kurs øst. Målhøjde 3000 - 4000 m. Hastighed: 100 m/sek.
Beskudt ved tungt Flak M.Flak A. 814 efter Fu.M.O. vurdering.
Beskydningstid kl. 17.54 til 18.04.
Efter beskydningen spredte enheden sig og foretog undvigemanøvrer.
Amm. forbrug: 327 skud 10,5 cm.
13/01/1945 Kl. 19:07 - 20:04: Flakalarm.
Kl. 19:10 - 19:59: Flyveralarm.
Vindstyrke 3 SSV, tåge med 100 m sigt
En forbiflyvning i adskillige bølger i den nordlige del af Område Hansted. Kurs fra vest mod øst. Over Jammerbugten skete der en kursændring mod sydøst. Enkelte maskiner berørte Flak-området, hvorfra en maskine blev beskudt. Flak-område Hansted blev undgået af største delen af maskinerne.
Målhøjde: lav til middel.
Hastighed: 90 m/sek.
Ammunitionsforbrug: 4./M. Flak A. 814: 11 skud 10,5 cm.
14/01/1945 Flakalarm kl. 23.48 til 01.03.
Kl. 00.50: Tilbageflyvning i bred front af en fjendtlig enhed fra øst med kurs vest. Størstedelen ca. 200 maskiner fløj forbi nord om. Nogle maskiner overfløj Flak-område Hansted og blev beskudt.Pga. indsats af natjagere, hvis situationsmeldinger indgik meget langsomt, blev det tunge Flaks kampdygtighed begrænset. I en afstand op til 70 km adskellige Düppelstörungen.
Kampvarighed og Amm. forbrug:
00.20 til 00.20,5 for 2./-814. 22 skud 10,5 cm
00.17 til 00.38,5 for 3./-814. 130 skud 10,5 cm
00.18 til 00.54,5 for 4./-814. 126 skud 10,5 cm
00.35 til 00.35,5 for 7./-814. 27 skud 2,0 cm
Målhøjde: 400 m til 2.500 m
14/01/1945 Forbiflyvning nord og syd for Området af ca. 60 til 100 fjendtlige maskiner i adskellige formationer. Nogle fjendtlige maskiner berører Flak-område Hansted og bliver beskudt. Düppelstörung i retning 130-150 grader 35 km og 220-260 grader 10-30 km. Düppel sandsynligvis kastet af særlige Störfliegern.
Målhøjde: 3000 m
Kampvarighed og Amm. forbrug:
22.12 til 22.13,5 2./-814. 22 skud 10,5 cm
22.13 3./-814. 3 skud 10,5 cm
22.15 til 22.17 4./-814. 44 skud 10,5 cm
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye