Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Batteri Agger     Overordnet indhold
 
Siden er under opbygning!!

Danske søminer liggende inden for batteriet.
Minerne skulle have været anvendt som forstrandsminer. (MCH 1576)
Fotos taget i 1945 af Søløjtnant Odder.
Indleveret til MuseumsCenter Hanstholm af Peter Thorning Christensen.

I forgrunden sløringen ved en af kanonerne. I baggrunden WR radar på V 174. (MCH 1578)

12,7 cm kanon sløret med bemaling. I baggrunden ildledelsesbunker og længere væk V 174. (MCH 1580)

Sløret træbarak i batteriet. I forgrunden danske søminer. (MCH 1577)

12,7 cm kanon sløret med net. (MCH 1579)

Sløringsmalet 12,7 cm kanon S.K.C/34. MCH 2846)

Batteriområde med barakker set fra nordvest. (MCH 1581)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye