Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Marinekystbatterier     Overordnet indhold
Batteri Agger - Indhold
Situationsplan og bygningsliste
Hændelser
Mandskabsstyrken
Gamle billeder
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye