Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Batteri Agger     Overordnet indhold
37.01 Batteri "Agger" - 3./M.A.A. 118
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som:
37.01.02 501 Ammunitionsbunker
37.01.03 501
37.01.04 501
37.01.05 501
37.01.06 M162a
37.01.07 134 (ikke på kortet) Muni. U. St. - ammunitionsbunker
37.01.09 501
37.01.11 501
37.01.12 622
37.01.13 622
37.01.14 622
37.01.15 621
37.01.16 501
37.01.21 Jordanlæg (ikke på kortet) Standplads for 2 cm Flak
37.01.22   Standplads for 2 cm Flak
37.01.23 Jordanlæg (ikke på kortet) Standplads for 2 cm Flak
37.01.31 G1 Standplads for 12,7 cm kanon
37.01.32 G2 Standplads for 12,7 cm kanon
37.01.33 G3 Standplads for 12,7 cm kanon
37.01.34 G4 Standplads for 12,7 cm kanon
37.01.35 Schweigeg. U. Std. f. Schweigeg.
37.01.36 Jordanlæg - formentlig Standplads for 7,62 cm (r) feltkanon
37.01.37 Jordanlæg - formentlig Standplads for 7,62 cm (r) feltkanon
37.01.40 Siegfried Unterstand Beskyttelsesrum
37.01.41 Siegfried Unterstand Beskyttelsesrum
37.01.42 Siegfried Unterstand Beskyttelsesrum
37.01.43 Siegfried Unterstand Beskyttelsesrum
37.01.44 58c (ikke på kortet) Maskingeværstilling
37.01.45 58c Maskingeværstilling
37.01.46 58c Maskingeværstilling
37.01.47 58c Maskingeværstilling
37.01.48 58c (ikke på kortet) Maskingeværstilling
37.01.49 58c Maskingeværstilling
37.01.50 58c Maskingeværstilling
37.01.51 67
37.01.52   Panzerdeckung (ikke på kortet)
37.01.53 58c
37.01.54 58c
37.01.61 69
37.01.62 69 (sprængt)
37.01.63 69
37.01.64 69
37.01.65 69
37.01.66 69
37.01.67 (ikke på kortet) Feltmæssig bygning
37.01.68 (ikke på kortet)
37.01.69 (ikke på kortet)
37.01.71 Kabelschaltstelle
Krydsfelt
37.01.73 Standpl. for barak Vagtbygning?

3. M.A.A. 118 Batteri "Agger".
Sort-markerede: synlige anlæg registreret med GPS af Mark Stanius december 2011.
Blåt-markerede: registreret af Mark Stannius efter 1971- luftfoto.
Cirkel-markerede: indtegnet efter kortskitse af
- Hærens Efterretningstjeneste i 1945 og af
- Projektmaterialet 'Forslag til Fjernelse af tyske Betonværker' udarbejdet af Vandbygningsvæsenet, Lemvig Distrikt dateret 16/7 1945.
De ikke-nummererede cirkel-markeringer fremgår af reference-kortene - men er ikke vedhæftet notater på disse.

I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
37.01.05 37405 1900d Marine 450 14/09/1942 27/10/1943 12/11/1943 Artileri
37.01.16 37416 1900 Ber. 3 Marine 450 12/10/1942 20/10/1943 12/11/1943 Infanteri
37.01.04 37404 1900c Marine 450 19/10/1942 26/10/1943 12/11/1943 Artileri
37.01.03 37403 1900b Marine 450 23/10/1942 25/10/1943 12/11/1943 Artileri
37.01.11 37411 1900 Ber. 1 Marine 450 08/11/1942 27/10/1943 12/11/1943 Infanteri
37.01.02 37402 1900a Marine 450 09/11/1942 25/10/1943 12/11/1943 Artileri
37.01.07 37407 1900 M Marine 570 28/11/1942 27/10/1943 12/11/1943 Artileri
37.01.09 37409 1900 W.V. Marine 450 29/12/1942 20/10/1943 12/11/1943 Innenbrunnen -
28 l/min Trinkwasser
Infanteri
37.01.13 37413 1900 Ber. 5 Marine 670 28/03/1943 30/07/1943 24/02/1944 Infanteri
37.01.12 37412 1900 Ber. 4 Marine 670 11/06/1943 20/02/1944 24/02/1944 Infanteri
37.01.14 37414 1900 Ber. 6 Marine 670 29/06/1943 30/07/1943 24/02/1944 Infanteri
37.01.06 37406 1900L Marine 950 29/06/1943 30/10/1943 24/02/1944 Artileri
37.01.15 37415 1900 Ber. 2 Marine 485 20/10/1943 12/04/1944 28/08/1944 A-Brunnen Infanteri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Bauform 69. Reg. nr. 61-62-63-64-65-66.

Kabelschaltstelle/krydsfelt. Reg. nr. 71.

Flak standard. Reg. nr. 22
 

Unterstand Siegfried. Reg. nr. 40-41-42-43.

58c. Reg. nr. 44-45-46-47-48-49-50.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


501 (02) her som ammunitionsbunker Ildleder M162a (06)Gruppebunker 501 (11) Dobbelgruppebunker 622 (12) Dobbelgruppebunker 622 (14)U. Std. f. Schweigegeschütz (35)
Siegfried Unterstand (40)
Siegfried Unterstand (43)Maskingeværstilling 58c (46)
Granatkasterstilling 69 (66)
Standplads for vagtbygning? (73)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye