Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm I

Forsiden
Baraklejren i Batteri "Hanstholm I"
Reg nr:
Beskrivelse:
Noter til reg:
27.10.58 Standplads for barak Sandsynligvis vagtbygning.
27.10.71 Pumpeanlæg Muligvis tysk befæstningsbyggeri. Anlæg med "noget med vand".
Der er tydelige spor efter rør- eller ledningsføring fra området øst for Fyret og ned til dette anlæg.
27.10.72 Standplads for lille skur
 
27.10.73 Standplads for 3-fløjet barakanlæg
Anlægget anført som Unterkunft (mandskab)
27.10.74 Fundament for skur Sandsynligvis for mindre træbygn.
27.10.75 Standplads for 2-fløjet barakanlæg
Anlægget er anført som Wirtsch-B. (administration)
27.10.76 Fundament for barak Fundament. Sandsynligvis for mindre træbygn.

Baraklejren 8. april 1943:

Baraklejren 28. april 1943:

Luftfoto 1954 - oversigt:

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

(72). Bygningens omrids markeret ved den lave vold.
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

(72). Synlig del af betonfundamentet.
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Betonpladen i vinklen mellem de to længer i barakken (75).
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Lille vold og synlig betonplade (76).
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Hul/'afløb' i betonpladen (75).
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Lille vold og synlig betonplade (76).
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 3-fløjede baraklejr set fra Fyrbakken mod sydvest juli/august 1940, inden sløring af barakker. (MCH 5643)

Den 3-fløjede baraklejr set fra nord juli/august 1940, inden sløring af barakker. (MCH 5642)

Foto taget fra Fyrbakken mod sydvest ned over baraklejren.
I venstre side ses det 2-fløjede barakanlæg (75). I højre side ses det 3-fløjede barakanlæg (73). Umiddelbart til venstre for ses en lille bygning (74) og til højre for en anden lille bygning (72).
(MuseumsCenter Hanstholm nr. 2143)

Soldater fra 3./Marine Bau-Bataillion 314 i gang med forarbejder til opsætning af 'falsk' tagkonstruktion på barakkerne. Datering 5/11/1940. (MCH 6265 og 6266)

Soldater fra 3./Marine Bau-Bataillion 314 i gang med opsætning af 'falsk' tagkonstruktion på barakkerne. (MCH 6267 og 6269)

Foto taget mod det sydøstlige hjørne af det 3-fløjede barakanlæg (73).
Det ses tydeligt, at anlægget består af flere barakker, som er samlet under det simulerede tag.

(MuseumsCenter Hanstholm nr. 2820)

Foto taget mod det sydvestlige hjørne. I baggrunden ses Hanstholm Fyr.
(MuseumsCenter Hanstholm nr. 2821)

Et vinterfoto taget mod sydøst ind mod gårdspladsen. (MuseumsCenter Hanstholm nr. 2822)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Holdet 3. juli til 3. august 1940 af rekrutter i marineartilleri i 17 cm-batteriet, "Hanstholm I".
(MCH 5658)

Påført med blæk på bagsiden: "3.7.-3.8.1940 / Rekrutenzeit / Dänemark / den 25/7.40 / Batterie Hanstholm" samt navnene holdets medlemmer.

Fotos er taget af batterichefen Otto Crüger af medlemmer af det samme rekruthold og daterer sig til perioden 3. juli til 3. august 1940.
Bag på fotos er påført med blæk: "Gruppenaufnahme in Dänemark (Hanstholm)".
Tyske soldater har kun været i Hanstholm i 2-3 måneder, så der er på dette tidspunkt høj disciplin med fuld uniform i fritiden selv i sommervarmen.


(MCH 5654)

(MCH 5656)

(MCH 5655)

(MCH 5657)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
En fotoserie dateret perioden 3. juli til 3. august 1940 fra en ceremoni i gården i baraklejren, hvor rekrutterne tages i ed. (MCH 5645-5652)

(MCH 5650)

(MCH 5645)

(MCH 5648)

(MCH 5647)

(MCH 5649)

(MCH 5646)

Gruppebillede taget uden for gården. (MCH 5652)

(MCH 5651)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Frivagt i gården. (MCH 5644)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye