Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm I     Forsiden
Opgørelser vedr. mandskabsstyrken ved "Batteri Hanstholm I"
05/05/1941 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til Kommandant im Abschnitt Westdänemark mandskabsstyrken i batteriet pr. 1. maj 1941.
Kun personel med marineartilleriuddannelse.
I parentes er anført afvigelsen ifht. den normerede bemanding.
1./118 (Battr. Hanstholm) Officerer Fenrikker Underoffic. Menige  
Batterie-Trupp   2 1 (-2) 17 (+ 3)
4 - 17 cm SKL. 40 kanoner 1   6 84
1 - Ildleder   (- 1) 1 (- 3) 14 (- 2)
Afstandsmåler (E-Messer)     1 3
3 - lyskastere:
1 - halvautomatisk Hochleucht.-Lampe
1 - Beck-Lampe
1 - dansk G/90
  1 3 16 (- 5)
2 - Flak C 30   (- 1) 2 10 (- 4)
6 MG 34     1 18
I alt 1 3 (- 2) 15 (- 5) 162 (- 8) 181
17/05/1941 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til 2. Admiral der Nordseestation, Wilhelmshaven mandskabsstyrken i batteriet pr. 15. maj 1941.
Kun personel med marineartilleriuddannelse.
I parentes er anført afvigelsen ifht. den normerede bemanding.

Bemærk at batteriet, som er Hanstholm I, i denne indberetning er benævnt 2./118 (Battr. Hanstholm).
2./118 (Battr. Hanstholm) Officerer Fenrikker Underoffic. Menige  
Batterie-Trupp   2 1 (-2) 14
4 - 17 cm SKL. 40 kanoner 1   6 76 (-8)
1 - Ildleder   (- 1) 1 (- 3) 16
Afstandsmåler (E-Messer)     1 3
3 - lyskastere:
1 - halvautomatisk Hochleucht.-Lampe
1 - Beck-Lampe
1 - dansk G/90
  (-1) 3 16 (- 5)
2 - Flak C 30   (- 1) 2 10 (- 4)
6 MG 34     1 18
I alt 1 2 (-3) 15 (-5) 153 (-17) 171
03/07/1941 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til 2. Admiral der Nordseestation, Wilhelmshaven mandskabsstyrken i Marineartilleriafdelingen pr. 1. juli 1941.
Kun personel med marineartilleriuddannelse.
I parentes er anført afvigelsen ifht. den normerede bemanding.
1./M.A.A. 118 (Batterie Hanstholm I) Officerer Fenrikker Underoffic. Menige  
Batterie-Trupp   (-2) 3 14
4 - 17 cm SKL. 40 kanoner 1   6 119 (+35)
1 - Ildleder   (- 1) 3 (-1) 16
Afstandsmåler (E-Messer)     1 3
3 - lyskastere:
1 - halvautomatisk Hochleucht.-Lampe
1 - Beck-Lampe
1 - dansk G/90
  (-1) 3 16 (- 5)
2 - Flak C 30   (- 1) 2 14
6 MG 34     1 18
I alt 1 (-5) 19 (-1) 200 (+30) 220
Derudover er der i afdelingen:          
Mandskab med afsluttet grunduddannelse       74  
Rekrutter, der som oversiddere skal med i den næste rekrutuddannelse       4  
I alt       78 298

Skema/liste udsendt pr. august 1941,
der anfører den normerede mandskabsstyrke ved 1. M.A.A. 118 med angivelse af stillinger, funktioner, opgaver, tjenestegrader og uddannelser samt antal og art af normerede våben.

M.A.A. 118 1. Batteri “Hanstholm I”
(4 - 17 cm, 2 - 2 cm, 6 - MG'er, 3 lyskastere)

A

Offizier

Officer

B

Oberfeldwebel

Oversergent

C

Feldwebel

Sergent

D

Obermaat, Maat

Korporal

E

Mann

Menig

Stilling/funktion/opgaver:

Tjenestegrad/uddannelse:

           

Officerer:

A

B

C

D

E

I alt

Batterichef

K. Sp

Kapitänleutnant

1


Batteriofficer (næstkommanderende)

K. Sp

Leutnant

1


Batterilæge


Marine-overassistent-læge

1


Officerer i alt:

3

3

Batteri-stab:

A

B

C

D

E

I alt

Seniorsergent

XIII

Befalingsmands-uddannelse


1

Regnskabsunderofficer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Sekrætær

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Køkkenunderofficer
- kun når batteriet driver eget køkken og kun ansvarlig for drift af eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse
1Kok
- kun ansvarlig for føring af eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse

1


Hjælpekok
- kun ansvarlig for føring af eget køkken

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Artillerimekaniker

VII A

Artillerimekaniker-
1

1


Sprængstofekspert

XIV (Fw)

Marineartilleri-uddannelse
1Hovmester og assistent

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Ordonans

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skomager

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skrædder

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Sanitetstjenesten

XI

Sanitets-

1


Mandskab ved batteristaben fordelt på tjenestegrader og  i alt:


1


5

10

16

Betjeningsmandskab ved våbnene:

A

B

C

D

E

I alt

Kanonbetjening

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4

48


Ammunitionsmandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

32


Maskin- og el-mandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

2


Ildledelse

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


3

15


2 - 2 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

10


6 MG

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

18


2 lyskastere 110 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

16


1 lyskaster 90 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

5


Betjeningsmandskab ved våbnene fordelt på tjenestegrader og i alt:


1


15

146

162

Specialister:

A

B

C

D

E

I alt

Gasbeskyttelse1


Gasbeskyttelse

XI

Sanitets-uddannelse
1GFK

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4GFK (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

4


W L Vm K

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


2W L Vm K (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

5


E Mess I

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


G F Flak II (B)

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2Flak S

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Scheinw. Führer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
3Scheinw. (L) II

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Scheinw. (L) III

XIV

Marineartilleri-uddannelse

7


Specialister fordelt på tjenestegrader og i alt:

1

1


14

19

35


A

B

C

D

E

I alt

Mandskab ved 1. Batteri “Hanstholm I” i alt:

4

3

0

34

175

216

22/11/1942 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter alt personel tilknyttet Wehrmacht i Marineartilleriafdelingen pr. 20. november 1941.


Offz.

Uffz.

Mannsch.

I alt

1. Batterie (Batterie Hanstholm I)

4 16 184

204

31/03/1942 Kdo. MAA 118 fremsender brev til K.i.A. vedr. mandskabsstyrken i og lokaliseringen af de enkelte enheder under Kdo. 118.


Offz.

Uffz.

Mannsch.

I alt

1. Batterie (Batterie Hanstholm I)

4

24

203

231

08/12/1942 Fra Marinenachrichtendienst Hanstholm sendes en fjernskriver-meddelelse til Marbef. Dän. og til orientering for K.i.A. dän. West. med indberetning vedr. det faktiske mandskab i Hanstholm som svar på en skrivelse fra Marbef. Dän. 05/12/1942.


Offz.

P.uoffz.

Uffz.

Mannsch.

I alt

1. Batterie (Batterie Hanstholm I)

6 5 33 182 226
13/02/1943 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste udgår en svar-skrivelse med en samlet oversigt over mandskabsstyrken ved afdelingerne i Marinebefehlshaber Dänemark’s kommandoområde i Abschnitt däniische Westküste.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

Hanstholm I

5 4 28 173 210
01/05/1943 Dokumentation pr. 1. Maj 1943 vedr. mandskabsstyrken i M.A.A. 118.
  O.F. (Oberfähnrich) Fähnrich Underoffic. Menige I alt
1./M.A.A. 118 2 2 25 164 193
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye