Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Hanstholm-Hamborg oversigt Radar- og radiostationer Hjertebjerg Forsiden
27.13.50 Russel-anlæg (under opstilling)

Luftfoto februar 1944

På samme sted, som Russel-anlægget var under opstilling i 1945, var i 1943-44 opstillet en RV-antenne (RichtfunkVerbindung).
Iflg. kilde (nedenunder) fra Stockholmsarkivet er vist en 30 m høj mast med en tværligger for oven.
I oversigt over indgående og udgående post ved Bezirkbauleitung der Luftwaffe 14/XI for perioden 6. september 1943 til 16. november 1943 omtales opstilling af et 49 m tårn.
Ligeledes fremgår det af regninger og notater fremsendt til samme instans, at der i november 1943 er støbt fire fundamenter, som sandsynligvis er til barduner til en ret høj antennemast.
Ovenstående luftfoto viser en skygge af en mast og en mindre bygning, hvilket passer med Stockholmarkivets beskrivelse.
På luftfotoet ses, at anlægget var omkranset cirkulært af et hegn, sandsynligvis en pigtrådsspærring.


Det har sandsynligvis været en antenne af denne type, der har være opstillet i 1943-44.
Fotoet et taget i juni 1945 på Tirstrup Flyveplads. (MCH 0880)

Fra Stockholmsrapporten er hentet dette notat.
Anlægget "Ca. 500 m sydøst for ovennævnte Station" er sandsynligvis det på dette tidspunkt opstillede RV-anlæg.
Luftfoto 1954
Russel-anlægget.
Radar-retningsmåler i kombination med See-Elefant på Hjertebjerg.
Retningsmåleren bestod af 2 Wassermann V og blev benævnt Russel. Masternes højde var 67 meter.
Ikke færdigbygget. Anlægget ikke noteret i Baufortschrittsplan.
Michaël Svejgaard (SES) og Carsten Petersen om bemandingen:
Til bemanding af See-Elefanten havde man kun brug for to mand. Den ene var mekaniker, og den anden var placeret ved afstandsrøret og rapporterede sideløbende med operatøren i Russel. Russel havde en besætning på 5 observatørter til afstand og vinkel, 1 plotter og 1 rapportør samt mekaniker, der også kunne anvendes som operatør. See-Elefanten rapporterede ikke kun til jagerkontrolofficeren men også til Wassermann og Mammut-udstyret i “Robbe”.
27.13.51 Operationsbunker
27.13.52 Ankersokkel for Wassermann V (67 m høj mast)
27.13.53 Ankerblokke

Det danske Luftvåben gjorde i 1950'erne brug af bunkeren.
Jens Ramløse, Hirtshals var i 1956/57 for Flyvertaktisk Kommando udstationeret med tjenestested Hanstholm, og han beretter:
En gruppe på 4 mand betjente en pejlestation, der var placeret oven på Russel-bunkeren. Generatoren til strømforsyning af pejlestationen var placeret nede i bunkeren, og det hele var meget praktisk og funktionelt.

Gruppen var indkvarteret hos gårdejer Thorvald Fink og fru Anna i Nytorp.


Luftfoto 1954
Luftfoto 1961

(JL 146)

(JL 145)

Foto af det færdigmonterede Russel-anlæg i "ROBBE"-stillingen på Rømø.
(Mogens Scott Hansens samling. MuseumsCenter Hanstholm 0022)


Det påbegyndte anlæg på Hjertebjerg i 1945.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm JL 0288)

Fundamentet oven på dækket er til et mindre skur opstillet af Det danske Luftvåben i 1950'erne og vedrører således ikke anlægget. I samme forbindelse er hegnsstolperne monteret.

Indgangspartiet i bunkerens sydside.
(Foto: Ralf Hansen)

Det østlige (smalle) rum set mod indgangspartiet.
(Foto: Ralf Hansen)

En del af væggen som vist på den øverste snittegning.
(Foto: Ralf Hansen)

Et kig fra det store rum over midtergangen og ud i det smalle rum.
(Foto: Ralf Hansen)

Detalje af øverste højre hjørne af væggen som vist på den øverste snittegning.
(Foto: Ralf Hansen)

Rør til kabelgennemføringer i hjørnet af det store rum.
(Foto: Ralf Hansen)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye