Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Servicebygninger Originaldokumenter vedr. opførelsen af Marinehalle Forsiden

Marinehalle - Teatersal og biograf (Reg. nr. 27.07.61)
Se artikel af Jens Andersen på www.bsth.dk/blad-67.pdf side 16-17.

Luftfoto af hallen og byen i 1955. Lige til højre for bagerste tårn ligger en branddam. (MCH 2260)

Hallen med sløring både i form af net ved siderne og maling i forskellige farver. 1945.  (MCH 2719)

På det nordøstlige tårn ses konstruktionen for en standplads for en luftværnskanon. 1945.  (MCH 0771)

Løbegrav foran hovedindgangen til hallen. 1945. (MCH 0730)

Panserspærringen ved Hallen sommeren 1945.
Hallen lå uden for spærringen, hvilket også blev diskuteret ifbm. fastlæggelsen af hovedkamplinien. (Se denne)
(MCH 3581)

Hallen i 1946. Løbegravene omkring hallen er sløjfet, men deres forløb og placering ses tydeligt. Bagved ses en branddam.
 Sløringsnettene på siderne og sløringen af tårnet til luftværnskanon er fjernet. (Det Kongelige Bibliotek, foto: Sylvest Jensen)


Kig ud over teatersalen med plads til op til 1600 tilskuere. (MCH 2720)

Tyske officerer i teatersalen maj 1943. (MCH 5247)

Teatersalen set mod scenen.  (MCH 0703)

Teatersalen set mod balkonen. (MCH 0733)

Filmoperatørrummet.  (MCH 0487)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Hallens bygningsnummer

Inskription i en mursten. Hvad er det?

Inskriptionen befinder sig på nordsiden af det sydøstlige tårn.

Det skulle undersøges. Her et lille hul.

Ved selvsyn - mellemstort hul.

Stort hul - intet rør!
Så inskriptionens gåde blev ikke løst.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
   
   
21/10/1942 Ved anlæggelsen af hovedkamplinien (HKL), som først var planlagt foran hele Hanstholm-området men i den endelige plan blev rykket nærmere omkring 38 cm kanonstillingen, opstod den situation, at 4. Flak på Brunbjerg, Velfærdshallen (Hallen) og anlægget ved Bådsgård kom til at ligge uden for det af HKL dækkede område.
Det gav anledning til dette notat af 21. oktober 1942:
"Fra Arko Hansted til Marbef. Dän.
Mht. at gøre Hallen til et støttepunkt fremsættes efter mundtlige drøftelser følgende forslag: Hvis der finder et fjendtligt angreb sted tildeles Flakbatteri Brunbjerg en 7,5 cm feltkanon med betjeningsmandskab, og ved Luftwaffe's store radiofyr [bei schwerem Funkfeuer der Luftwaffe] indsættes 2 MG. På den måde forekommer Velfærds-hallen tilstrækkelig dækket af (sikret). En anden mulighed lidt længere ude er at forberede en bortsprængning af Velfærdshallen, hvis der hos jer udtrykkes stemning for det."
02/11/1942 Marbef. Daen. sender en fjernskrivermeddelelse til Arko Hansted og til orientering for KiA West.
- Sikre Marinehalle med eget artilleri-beskyttelse.
- Indbyg spræng-nicher i Marinehalle.
05/12/1942 Kommando MAA 118 skriver til Marbef. og til efterretning for KiA:
Efter at have besøgt Gemeinschaftshalle med Inf.Verb.Offz., Oberleutnant Hübner, kan de 8 kulskakte på sydsiden, og de 2 kulskakte på den vestlige side af Gemeinschaftshalle finde anvendelse som provisoriske skyttehuller uden en yderligere udvidelse er nødvendig. Disse provisoriske skyttehuller besættes kun i tilfælde af en tilbagetrækning af de fremskudte poster.
Marbef. Dän. melder samme dag tilbage, at har er indforstået med denne beslutning.