Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Servicebygninger Plantegninger over servicebygningerne. Forsiden
Servicebygninger i Hanstholm (rødstensmurede)
Servicebygningerne (De røde huse) indgik i anlægsarbejderne "Program 42"
På kortet er mellem infirmeriet (04.87) og maskinværkstedet (04.85) vist sanitetsbunkeren R 118 (04.65), som blev anlagt i foråret 1942 som beskyttelsesrum for infirmeriet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygningerne langs Molevej
Fotoet er taget mod nord, mens bygningerne var under opførelse.
Forreste bygning er kontor- og administrationsbygningen reg. nr. 05.65, bag den maskinværkstedsbygningen (reg. nr. 04.85) og bagerst infirmeriet (reg. nr. 04.87). (MCH 1390)
Fotoet er taget mod nord. Der er nu vinduer i de ovennævnte bygninger, og kostforplejningen (reg. nr. 05.64) forrest er under opførelse. (MCH 1393)
Kig ad Molevej mod nord.
Yderst til venstre ses et hjørne af bygningen for hovedvagten og arrest (reg. nr. 05.63).
Derefter kostforplejningen (reg. nr. 05.64) og kontorbygningen (reg. nr. 05.65).
Bagerst i betonvejens højre side anes tagryggen af en barak (reg. nr. 09.51) (MCH 0413)
Fotoet her er taget i sydlig retning. Forrest til venstre ses et hjørne af infirmeriet (reg. nr. 04.87), derefter maskinværkstedsbygningen (reg. nr. 04.85) og kontor- og administrationsbygningen reg. nr. 05.65, og allerbagerst i højre side anes taget af kostforplejningen (reg. nr. 05.64).
Imellem infirmeriet og maskinværkstedsbygningen ses en stor barak, som er en del af barakkomplekset (reg. nr. 09.51). (MCH 0329)
Nyere foto taget fra næsten samme vinkel som ovenstående blot lidt længere fra med standplads på Flak-bunkeren (reg. nr. 04.48).
Håndværkerkvarteret er vokset op, og villaen Molevej 22 ses bagerst i højre side af fotoet. (MCH 2012)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Bygning A. Infirmeriet (Reg. nr. 04.87). Bygningen anvendes i dag af Hjemmeværnet. (Foto: Jørgen Lumbye1999)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I tilknytning til infirmeriet blev bygget en bunker reg. nr. 27.04.65, der kunne fungere som beskyttelsesrum og sikre infirmeriets funktioner under kraftige angreb.
Det er en sanitetsbunker Regelbautype 118 af Vestvoldsserien.

Bunkeren blev støbt 06/03/1942 og er ikke en del af Atlantsvoldsbyggeriet, som blev påbegyndt i august 1942.

Bunkeren blev først færdig og overdraget i april 1944, hvilket kunne indikere, at der ikke har været et oplagt behov for den.


Nedgangen til underetagen fotograferet ifbm. åbning af bunkeren i marts 2005.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

En del af bygningen med maskinværkstedet (Reg. nr. 04.85).
I baggrunden ses Würzburg Riese radar på 4 m tårn. (MCH 0350)

Bygningen med maskinværkstedet (Reg. nr. 04.85).
Bygningen anvendes af institutionen "Nørbygård". (Foto: Jørgen Lumbye 1999)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Side fra et fotoalbum udlånt af Thyholm Lokalarkiv.
Foto 1 og 2 viser dele af infirmeriet (Hjemmeværnsgården). På foto 3-7 ses den nu nedrevne barak (Reg. nr. 04.86).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kontorbygningen (Reg. nr. 05.65). Bygningen husede i en lang årrække den kommunale ungdomsklub. Er i dag indrettet som selskabslokaler.
(Foto: Jørgen Lumbye 1999)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kostforplejningen
(Reg. nr. 05.64) og kig ud over Hansted NV i 1961. (Foto: Sylvest Jensen)

Kostforplejningen (Reg. nr. 05.64). Det meste af bygnigen rummer Hanstholm Varmeværk.
Lokaler i fløjen til venstre anvendes af Marineforeningen til møder. (Foto: Jørgen Lumbye 1999)

Frihedskæmpere (det første vagthold i stillingen) under mønstring i gården ved kostforplejning.
Fotoet er sandsynligvis taget den 18. maj 1945, hvor frihedskæmperne blev afløst af en afdeling af "Den danske Brigade". (MCH 0725)

Efter "Den danske Brigade" overtog marinen bevogtningen indtil den ophørte i begyndelsen af 1950'erne.
Her ses danske marinesoldater ved kostforplejningen. (JL 0241 - MCH 0346)

Teatersalen i kostforplejningen - her indrettet som sovesal for danske marinesoldater. (MCH 2721)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Billedserie som viser autoværkstedet - Halle A (Reg. nr. 05.61)
Billederne er fra perioden efter krigen, hvor bygningen blev benyttet af vagtstyrken fra den danske marine.
Mar-Intendanturdienststelle Thisted – Bauleitung Hansted indberetter:
Kraftwagenunterkunft Hansted, Halle A klar til indflytning den 20.12.1941, incl. Mannschaftsunterkünfte.

(MCH 4380)

(MCH 4276)

(MCH 4277)

Interiør fra opholdsstuen (MCH 4378)

(MCH 4278)

(MCH 4379)

Danske marinesoldater foran benzinstanderen (MCH 4382)

I baggrunden til højre ses indgangen til vandværket på Chr. Hansens Vej (MCH 4383)

(MCH 4196)

Benzinstationen. (MCH 0528)

Lastbil fra Søartilleriet tankes ved benzinstanderen. (MCH 4250)

Og så et foto fra perioden 1941-43.
Fotoet er taget fra karnappen på 1. sal ned over opmarcherede køretøer.
I baggrunden ses "Hanstedgaard".
Foto af bygningerne fra perioden 1942-43.
Bygningen fungerede i en årrække som politistation. På 1. sal var indrettet en lejlighed, som blev beboet af en lokal politibetjent.
Politistationen blev lukket i 20XX. (Foto: Jørgen Lumbye 1999)
Billederne nedenunder viser bygningens facade under restaurering i 2011. (Foto: Jens Andersen, MCH 2011)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Halle B. Garage (Reg. nr. 05.62)
Halle B klar til indflytning den 15/01/1942.

Bygningen blev af Hanstholm Kommune i mange år brugt som garage og oplagsplads (Foto: Jørgen Lumbye 1999)
Nedenstående fotos er taget i august 2003 viser den stærkt forfaldne bygning efter at den var rømmet (Fotos: Jørgen Lumbye)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Lige syd for bygningen Halle B blev disse 'murrester' frilagt. Hvad de har været en del af er ukendt.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Øst for opmarchpladsen foran garagen ligger dette anlæg, som muligvis kan have været benzintanken.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Foruden de ovenfor viste service-bygninger bygget for de tyske tropper, blev der indrettet tandklinik i et civilt hus beliggende som vist på hosstående kort.
Huset er nedrevet ifbm. bygningen af Hanstholmcentret og indgår i øvrigt ikke i registreringen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye