Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Servicebygninger Program 42     Forsiden

Plantegninger over servicebygningerne.

 
Bygning A. Infirmeriet (Reg. nr. 04.87).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kostforplejningen (Reg. nr. 05.64)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kontorbygningen (Reg. nr. 05.65).

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye