Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Febbersted oversigt
Skinstillinger
Forsiden
27.01.60
Skinstilling for 3. Flak (10,5 cm luftværnsbatteri) 
  Kilde 'Amtsvejinspektoratet, journ. Nr. 11.00/37-45' Vurderingskommissionen for Krigsforsikring beskriver anlægget således:
Camouflagebatteri ved Febbersted (N.Ø.).
Anlægget ligger paa Gaardejer Søren Jeppesens Jors (i Klitterne),
Ejeren har af Kaptajn Sabroe skriftlig faaet Tilladelse til at retablere Forholdene mod at faa overladt alle brugelige Materialer.
4 Kanonstillinger" med Net over Diam. 6 m h= 3,o m med Jordvold.
1 "Afstandsmåler" på Jordvold.
Vej anlagt af Tyskerne 166 m x 3 m.
Løbegrave, Lyngtørv405 m løbegrave 0,8 m brede og 0,3 m dybe
2 Huller i Jorden 14 x 2 x 1,2
3 Huller,Ttørv afskåret 4 x 4 m
2 "Barakker" af Tørv i Vold 10 x 7 m
Reg nr:
Anvendt som:
27.01.61-64
Standpladser for attrap for 1.-4. kanon 10,5 cm Flak
27.01.65
Standplads for attrap for Leitstand 10,5 cm Flak
27.01.66
Standplads for attrap for Würzburg Dora skyderadar
27.01.67-68
Standpladser for attrap for let Flak
27.01.69-73
Skinanlæg for gruppebunker
27.01.74
?
27.01.75
Standplads for barak-attrap ca. 6 x 4 m
27.01.76
Standplads for attrap for lille skur ca. 3,5 x 3,5 m
27.01.77
Standplads for barak-attrap ca. 5 x 5 m
27.01.78-81
Standpladser for barak-attrapper
27.01.82
Skinanlæg for løbegrave og skyttestillinger
27.01.83-84 Muligvis skinanlæg for skyttestillinger ifbm. skinanlæg for gruppebunkere.
27.01.85
Skinanlæg (anlæg) for vej

Luftfoto maj 1954 - FS nr.890802

Fotos: Michaël Svejgaard (SES)


Attrap for en 10,5 cm Flak (luftværnskanon). 'Kanonen' består af et sløringsnet og en træstamme eller et metalrør. Rundt om denne opstilling er udlagt en masse kalksten og i løbegraven hvidt sand, så anlægget fremstod meget tydeligt set fra luften.
(Foto udlånt af MuseumsCenter Hanstholm JL 0066)

En ægte 10,5 cm Flak (luftværnskanon) under sløret panserkuppel. Billedet er taget i stillingen for 5. Flakbatteri i strandklitterne syd for Hanstholm.
(Foto udlånt af MuseumsCenter Hanstholm JL 0232)


Anlæg for 1. attrapkanon (61) med løbegrave (80)


Anlæg for 2. attrapkanon (62) med løbegrave (80)


Anlæg for 3. attrapkanon (63) - 2. kanon (62) -1. kanon (61) - ildleder (65)


Anlæg for 4. attrapkanon (64) og ildleder (65)


Anlæg for ildleder (65)


Anlæg for skyderadar (66)


Anlæg for attrap let luftværnskanon (67)


Anlæg til simulering af nedgang til dobbel-gruppe-bunker (69)


Anlæg til simulering af nedgang til dobbel-gruppe-bunker (70)
Forrest løbegrav (80) og bagved anlæg for 1. kanon (61)


Anlæg til simulering af nedgang til dobbel-gruppe-bunker (71) med anlæg for 2. kanon (62). I forgrunden løbegrav (80)


Anlæg til simulering af nedgang til dobbel-gruppe-bunker (72)


Anlæg til simulering af nedgang til dobbel-gruppe-bunker (73)

Standplads for attrap-barak (75)


Standplads for attrap-barak (76). I baggrunden simulering af nedgang til dobbel-gruppe-bunker (72)

Standplads for attrap-barak (78)


Vejanlæg til og fra stillingen (81)