Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Gå til:
Skinstillinger Forsiden
27.12.30 Skinstilling for 4. Flak (10,5 cm luftværnsbatteri) 

Stillingen har ikke været færdiganlagt. Sandsynligvis har der kun været opstillet attrapper for de fire kanoner og afstandsmåleren. Desuden markering af én dobbelgruppebunker.
Et luftfoto fra 18. juni 1944 viser intet anlæg på stedet, så anlæggelse er påbegyndt derefter.
Luftfotoet herunder er fra september 1945 og viser lokaliseringen af de fire kanonattrapper.
I dag er der ingen spor efter stillingen.

Noteret i 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' under Tysk Nr. T 21 som 'Et Narrebatteri ved nedlagt Mølle'.
Parkkompagni Nord-Vest har 19. Oktober 1945 tilskrevet Amtet saaledes: "Det meddeles herved, at følgende militære Anlæg kan sløjfes: Camouflagebatteriet S. V. for Nytorp."

Attrapper for de fire 10,5 cm luftværnskanoner (MCH 1083)

Samme motiv fra en lidt anden vinkel, hvor attrap for afstandsmåleren ses til højre i billedet (MCH 1536)

(MCH 5972)

To af kanonattrapperne faldet noget sammen. Yderst til højre sandsynligvis attrappen for afstandsmåler (MCH 1561)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye