Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Ubestemte anlæg     Forsiden
27.09.38 Lille bunker - v/Molevej 18
Bygningen er beliggende på privat grund i haven Molevej 18!!

Bunkerens anvendelse/funktion er ukendt.

Den er beliggende på det område, hvor O.T. havde kontorbygning og lagerplads.

Opmålingen af bygningen blev foretaget ca. midt i 1990'erne.
I forbindelse med opmålingen fik jeg desværre ikke fotograferet indvendig. (Det var før digitalcameraets tid.)
Da jeg i juni 2008 var forbi for at fotografere, var bygningen lukket af, så det blev kun til de to nedenstående fotos ved den lejlighed.
Hosstående foto er af bygningen for ladeaggregat i HKB Vigsø.
Dækket og siderne i den lille bunker Molevej 18 er af samme materiale ('bølgeblik'), som dækket i denne bygning. (Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Venstre (sydlige) trappenedgang.
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Ventilation monteret i hullet midt i bygningens dæk. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye