Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Ubestemte anlæg    

Forsiden

27.15.01 Stilling Hjertebjerg Øst
Der foreligger ikke specifik dokumentation vedr. stillingens funktion.
Den 11. juni 1942 er noteret, at "Luftwaffe har opstillet en lyskaster og 3 kanonstillinger og er ved at opføre barakker i det sydøstlige område for de 15 stk. 2 cm Flak." (Området omkring Hjertebjerg.)
Det kan meget vel være en del af dette arbejde, der dokumenteres med disse fotos.
(Originalfotos tilhører Søren Flensted, Billund.)

Teksten ved det enkelte foto er en direkte og fuldstændig oversættelse ved Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm af teksten i gotisk skrift på fotoets bagside.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Vi laver grøfter og graver os ned i Danmark.
Men Tommy gør os desværre ikke den tjeneste at lande her hos os.
Sommer 1942. Hamborg ved Hansted i Danmark.

Vi graver skyttehuller i Danmark.
Jungmann, Österitz og Schmidt ved gravearbejdet.
I baggrunden Hamborg og havet.
Sommer 1942. Hamborg ved Hansted.

Den gode gamle Wirges vores „tjenestepige til det hele“ med sin skytsbetjening i sit skytsbetjeningstelt.
Forsommer 1942, Hamborg ved Hansted i Danmark.

Min gode gamle „oppasser“ Obergefreiter Berdan skærer sig en solid skive rullepølse. Det var fede tider i Danmark.
Sommer 1942.

I store gruber, som er gravet ned i jorden i 1,50 meters dybde, bygger danskerne vore barakker efter at vi uge- og tildels månedsvis har ligget i vore telte i kraftig blæst.
Sommer 1942. Hamborg ved Hansted.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye