Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Ubestemte anlæg     Forsiden
Ubestemte anlæg reg. nr. 27.05.21 og 22 sydvest for autoværkstedet
Ubestemt anlæg 27.05.21  
Trinnene og gribestangen (på sydvæggen) indikerer, at skakten har været adgang til 'et eller andet'.

Fotos: Jørgen Lumbye 05/2011 og 06/2012
 

Skaktens østvæg. Nord- og vestvæggene er ligesådan.

Skaktens sydvæg med trin og gribestang.
(
Fotos: Jørgen Lumbye 06/2012)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Ubestemt anlæg 27.05.22  


Øverst til venstre vises bygningens højde.
Øverst til højre og nederst til venstre vises synlige dele af bygningens betondæk.
Nedederst til højre vises synlige dele af bygningens dæk samt ved pilen en rør-gennemføring (skorsten?). (Fotos: Jørgen Lumbye 05/2011.)
Bygningen er ikke opmålt.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye