Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Modstandsreder Kystvagten og luftmeldetjenesten Oversigt Vangså - Lodbjerg
Forsiden
33.01-02:
33.02:
33.02:
Modstandsreder (WN) i Støttepunkt Lyngby og Infanteristøttepunkt Lyngby
Infanteristøttepunkt Lyngby
Kystobservationsstade KüWa Grønbakke (Lyngby) - VGAD-K.

Modstandsrederne (WN) i Lyngby.
4 grupper med
2 flankeringsbunkere (F-Stande) og
1 maskingeværbunker 58C i hver.

2 grupper beliggende i Støttepunkt Lyngby og 2 i Infanteristøttepunkt Lyngby.

134 (5a) og Fl 277 (8) er indsat som reference til H.K.B. Lyngby.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg nr:

Anlæg nr:

Bygningstype: Noter til reg.: Lokalitet:
33.01.01 1382 F-Stand   Støttepunkt Lyngby 3./180 H.K.B. - WN nord (modstandsrede)
33.01.02 1383 F-Stand  
33.01.03 1384 58C  
33.01.04 1385 F-Stand   Støttepunkt Lyngby 3./180 H.K.B. - WN syd (modstandsrede)
33.01.05 1386 F-Stand  
33.01.06 1387 58C  
33.02.01 1390 F-Stand   Inf. Støttepunkt Lyngby - WN nord (modstandsrede)
33.02.02 1391 F-Stand  
33.02.03 1392 58C  
33.02.04 1394 F-Stand   Inf. Støttepunkt Lyngby - WN syd (modstandsrede)
33.02.05 1395 F-Stand  
33.02.06 1396 58C  
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Infanteristøttepunkt Lyngby
Kystobservationsstade KüWa Grønbakke (Lyngby) - VGAD-K.
Luftfoto 1954


KüWa Grønbakke er noteret under Zusammestellung für Stützpkt. Lyngby.
Bemandet af marinen.
1 underofficer og 5 menige.
Bevæbnet med 1 let maskingevær (F).

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Ud over ovenstående foreligger disse notater:

Generalkommandoen. Hærens efterretningstjeneste 12/05/1945.

Batteri ved Ørndal Bakke har Kaliber 10,5 cm. (ældre fransk Skyts). Kanonbunkerne er indbygget i Klitskraaningen.
Ca. 400 m S. for Batteri ved Ørndal Bakke findes et 15 cm Haubitsbatteri i lignende Stillinger.
Ca. 900 m N.N.Ø. for Batteri ved Ørndal Bakke skal være anlagt et Skinbatteri.

MARINEDISTRIKT JYLLAND NORD 16/06/1945.
Lyngby Stöttepunkt s.f. Batteriet.
3 Barakker
1 gammelt grundmuret Hus.

Validiteten af notaterne er anført i rapporternes indledende tekst.
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye