Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Indhold emneopdelt
  Forside

Kortet viser den planlagte placering af branddammene. Branddammene ved Hanstholm Kro og ved Administrationsbygningen krydset Molevej-Chr. Hansens Vej blev anlagt stort set som vist, mens branddammen ved Hallen blev anlagt tæt på Hallens nordøstlige tårn. Det er tvivlsomt, om branddammen ved Helshagevej-Tårnvej blev anlagt. Der er ikke fundet nogen indikationer for det.

Originalkortet dateret 15. april 1943 (MCH)

Branddammen (indhegnet) ved Hanstholm Kro (Thisted Lokalhistoriske Arkiv 0215)

Hanstholm Kro fotograferet mod vest med branddammen til venstre (nord for). Kig ud over Hansted 1961. (Foto: Sylvest Jensen)


Tårnvej mod Helshagevej. Til venstre ses den på Helshagevej opstillede sirene på stålmast.
(MCH 0387)

Danske marinesoldater øverst i mast til sirene
(MCH 4246)

Nærbillede af (sandsynligvis) den på Helshagevej opstillede sirene (MCH 0530)


Som det fremgår af kortet "Feuerlöschwesen" dateret 15. april 1943, indgår sirenerne efter evakueringen af civilbefolkningen som varsling i det tyske brandvæsen.
Avisartiklernerne nedenfor bekendtgør, at sirenerne blev opstillet i sommeren 1942 i dansk regi til varsling som en del af det civile luftværn i Hanstholm.
(Research: Jens Grud Sørensen, Hanstholm.)


Thisted Amts Avis 12. juni 1942

Social-Demokraten (Thisted) 23. juni 1942

Thisted Amts Tidende 15. juli 1942

Thisted Amts Tidende 14. august 1942

Social-Demokraten (Thisted) 31. august 1942
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 4. december 1942.
Fra: Kommando Marineartillerieabteilung 118
Til: Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Vedrørende: Anlæggelse af branddamme i Støttepunkt Hansted.

Med den fremadskridende evakuering af Hansted må et stadig større antal bygninger i området beskyttes mod brand. Anlæggelsen af branddamme, som hidtil er blevet undgået på grund af de stadig uklare forhold med hensyn til en yderligere udvidelse af Støttepunktet og i betragtning af de høje omkostninger, er presserende nødvendigt.
Det anmodes derfor om tilladelse til at bygge tre branddamme gennem Festungsbau ved Marinebefehlshaber Dänemark. Der er planlagt en overdækket branddam ved bygning D, en ved betonvejen ca. 100 m bagved Kaffé Hansted på venstre side af vejen og en åben i området omkring Kroen. Den nøjagtige placering afgøres efter godkendelse i samråd med Festungsbau og hærens arbejdsstab.
De to overdækkede branddamme skal samtidig tjene som drikkevandsreserve i tilfælde af, at vandforsyningen skulle afskæres eller blive ødelagt.For bedre udnyttelse af den eksisterende motorsprøjte er cirka 100 m B-slange også tvingende nødvendigt. Der anmodes om tilladelse til anskaffelse. Indtrængende ønskes det også at få en motorsprøjte nr. to med det nødvendige slangemateriale, især da den eksisterende er meget vanskelig at starte på trods af gentagne reparationer, og på grund af manglen på kuglelejre er det vanskeligt at transportere det bag et motorkøretøj.
I stedet for som på de eksisterende, der er forsynet med skruetilslutnings-hydraulik, anmodes om godkendelse til anskaffelse af koblinger med bajonettilslutning på den nye motorsprøjte.

Den 21. december 1942.
Fra: Kommando Marineartillerieabteulung 118
Til: Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.

I bilaget overgives en kortskitse med indtegning af de planlagte branddamme. (røde kvadrater). (Bilag mangler i arkiverne!!)
Rekognossering bliver gennemført. Der er ingen betænkeligheder fra Fest.Pionierstabes side. Det er desuden planlagt, at anlægge en branddam med form som en lille sø i umiddelbar nærhed af velfærdshallen. Der søges hermed om, at det udføres af Marine-Baudienststelle.

Den 29. december 1942.
Fra: Kommando Marineartillerieabteulung 118
Til: Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
I forlængelse af bl.a. det forudgåede anmodes om, at der ansøges om også at anlægge en branddam eller en brønd i 1. Batteri / M.A.A. 118.
En egnet placering forefindes mellem barakkerne ved 2. og 3. kanon.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye