Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
      Forsiden

Oversigt over Hanstholm-området

Klik i områdeafmærkningerne på kortet ovenfor eller på linierne herunder.

 

Sømålsbatterierne
38 cm kanonstillingen Batteri "Hanstholm II"

17 cm kanonstillingen Batteri "Hanstholm I"

Luftforsvaret i Hanstholm-Hamborg området
1. Flak Ugruko
2. Flak 10,5 cm Helshage
3. Flak 10,5 cm Baun
4. Flak 10,5 cm Brunbjerg
5. Flak 10,5 cm Düne
6. Flak 3,7 cm
(ikke på kortet som klikpunkt pga. spredt beliggenhed)
7. Flak 2,0 cm (ikke på kortet som klikpunkt pga. spredt beliggenhed)
Lyskaster 1 Hanstholm Fyr
Lyskaster 7 Hanstholm Øst
Lyskaster 10 Nytorp
Tekster og situationsplaner om opbygningen af luftforsvaret (Flak og lyskastere)
Mammuth og See Elefant stillingen på Hjertebjerg
Russel stillingen Nytorp
Schweres Funkfeuer ved Baadsgaard

Landforsvaret i Hanstholm-Hamborg området (ikke på kortet som klikpunkter)
Infanteriforsvaret
Spærringer i hovedkamplinien (HKL) (Tjekkiske Ryttere og pigtrådsspærringer)
Minespærringer
Vejspærringer og jordanlæg

Kystvagten (Küwa) i Hanstholm
Infanteri-lejr Nørtorp Gårde
(klikpunkt)

Andet
Ikke-fundne små-anlæg efter markering på en tysk kortskitse
Brandvæsenet i Hanstholm

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye