Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt    Indhold emneopdelt
Forside
Alle disse anlæg er vist på kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" 1:5000 tysk udgave. 
De fleste af anlæggene er markeret med en signatur for en mindre bygning med angivelse af anvendelsen.
Ingen af anlæggene har registreringen fundet spor efter.
27.03.44.
Signatur for lille bygning/anlæg. Beliggenhed ca. 50 meter vest for lyskaster 7.
Der er ikke anført anvendelse.
27.04.91.
På den tyske kortskitse er angivet "M.N.O." ved signaturen for et MG i jordstilling.
På en kortskitse "38 cm Batteri 2./118 (Hansted)" er angivet "Barak", som derfor sandsynligvis har været til rådighed for "M.N.O.". (Den gruppebunker 622, der findes lige ved siden af, er - underlig nok -ikke indtegnet på denne kortskitse.)
Luftfotos - her fra 1944 og 1961 - angiver tydeligt, at der har stået en bygning på stedet.
(Lokalisering: V 174 er "Den Gule Bunker" ved Rosvig. På kortskitserne benævnt "Fu.M.G" og "Hannover I".)
27.05.32. "Mannschafts Unterkunft". Muligvis fjernet for gennemførsel af Centervej.
27.05.68. "Pumpe Werke".
27.05.69. "Küchenunterstand".
I garagebunker R 504, som ligger ved siden af, er der i garagen opbygget et feltkøkken. Det kunne således se ud som om, garagen er taget ud af drift og derefter indrettet som køkken.
27.05.70. "Entgiftungs Anlage".
Se luftfotos ogmål-skitse nedenfor.
27.05.71. P.W. "Pumpe Werke".
Her registreret som en pumpestation i tilknytning til Infanterifører-bunkeren.
Kan dog være Vestre Hydroforstation med Højdebeholder reg. nr. 27.05.03, som på kortskitsen så er indtegnet et stykke fra den faktiske beliggenhed. Imod dette taler, at Østre
Højdebeholder ikke er indtegnet på kortskitsen, hvorfor Vestre Højdebeholder sandsynligvis heller ikke er med.

27.05.72. "Garage".
27.05.73. "Taubenslag" (dueslag). Dokumenterer anvendelse af brevduer i kommunikationen.
27.06.72. "A" for Aggregatbunker - Ladeaggreg.
Fjernet sandsynligvis ifbm. anlæggelse af Kystvejen.
I BFM
er bem. "v.f." (Verst. feldm.) og 154 cbm beton til 2 bygninger, hvilket er 77 cbm til hver.
Dette svarer til standard for Aggregatbunker, som den forefindes bl.a. i hærkystbatterierne Vigsø og Klitmøller. Den ene har ligget ved rundkørslen Thistedvej-Chr. Hansens Vej og blev bortsprængt ifbm. vejbyggeri i 20. februar 1962.

27.06.73. "Entgiftungs Anlage".
27.06.74. "Feldm. Küche" (feltkøkken).


27.09.53. "Lg Ag Anl." (Lys-aggregat anlæg = generator).
Beliggende lige bag infanteribunkeren reg. nr. 27.09.21 lige NV for 1. Flak.

 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Udsnit af luftfoto taget 03/03/1986, som viser "Entgiftung Anlage" reg. nr. 27.05.70. Til venstre overblik og til højre zoomet ind. (Foto Tage Jensen.)

Omrids af bygningen med ca.-mål tegnet efter (hosstående) luftfoto.