Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold emneopdelt
    Forside
Opgørelser over mandskabsstyrken batterierne
Siden er under opbygning!!
06/09/1940 Der Kommandant im Abschnitt Westdânemark til Marinebefehlshaber Dänemarrk mandskabsstyrken i området pr. 20/08/1940:
Batt. Thyborön (Batt. Agger) 256 Mann, Batt. Hanstholm (Hanstholm I)232 Mann. I alt 488 mand.
05/05/1941 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til Kommandant im Abschnitt Westdänemark mandskabsstyrken i Marineartilleriafdelingen pr. 1. maj 1941.
Kun personel med marineartilleriuddannelse.

Da Batteri Agger er underlagt Marineartilleriafdeling 118, er det medregnet i disse opgørelser. (Ved enhederne i Hanstholm er der 488 mand.)
  Officerer Fenrikker Underoffic. Menige I alt
Afdelingskontorer, ordonanser og vagter 0 1 2 13 16
1./118 (Battr. Hanstholm) 1 3 15 162 181
2./118 (schwere Batterie Hansted)
Under opbygning.
Mandskabet er endnu ikke til rådighed.
Pt. er til rådighed som vagtmandskab 0 1 3 35 39
3./118 (Batterie Agger) 0 2 12 118 132
4./118 (Flak-Batterie Hansted) 0 1 12 144 157
Andet personel (ikke specifiseret her)         14
Til kort-uddannelse er der pt. rekrutter       86 86
I alt 1 8 44 558 624
07/05/1941 Batteribesætning til Batterie "Hanstholm II" ankommet til Thisted med en styrke på 2 officerer, 3 Portepee-underofficerer, 8 underofficerer og 160 mand kl. 1945 - kl. 2000. (I alt 173 mand som supplerer de ovenfor indberettede 488 mand. Så d.d. er der 661 mand i Hanstholm.)
17/05/1941 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til 2. Admiral der Nordseestation, Wilhelmshaven mandskabsstyrken i Marineartilleriafdelingen pr. 15. maj 1941.
Kun personel med marineartilleriuddannelse.

Da Batteri Agger er underlagt Marineartilleriafdeling 118, er det medregnet i disse opgørelser. (Ved enhederne i Hanstholm er der 537 mand.)
  Officerer Fenrikker Underoffic. Menige I alt
Afdelingskontorer, ordonanser og vagter 0 2 2 13 17
1./118 (Batterie Hanstholm) 1 2 15 153 171
2./118 (schwere Batterie Hansted)
1 0 5 156 162
3./118 (Batterie Agger) 0 1 10 91 102
4./118 (Flak-Batterie Hansted) 0 0 12 144 156
Andet personel (ikke specifiseret her)         5
Uddannelsespersonel         26
I alt 2 5 44 557 639
03/07/1941 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til 2. Admiral der Nordseestation, Wilhelmshaven mandskabsstyrken i Marineartilleriafdelingen pr. 1. juli 1941.
Kun personel med marineartilleriuddannelse.


Da Batteri Agger er underlagt Marineartilleriafdeling 118, er det medregnet i disse opgørelser. Ved enhederne i Hanstholm er der 857 mand.)
  Officerer Fenrikker Underoffic. Menige I alt
Afdelingskontorer, ordonanser og vagter 0 3 3 20 26
1./M.A.A. 118 (Batterie Hanstholm I)
1 0 19 200

220

2./M.A.A. 118 (Batterie Hanstholm II) 1 3 12 323 339
3./M.A.A. 118 (Batterie Agger) 0 1 10 90 101
4./M.A.A. 118 (Flakbatterie Hansted) 0 0 13

152

156
Andet personel (ikke specifiseret her)*         29
Uddannelsespersonel (ved 1. Battr.)         78
I alt 2 7 57 785 958

* heraf 7 mand uegnet til fronttjeneste og 1 mand afsoner 2 års fængsel.
22/11/1941

Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter alt personel tilknyttet Wehrmacht i Marineartilleriafdelingen pr. 20. november 1941.

  Officerer Underoffic. Menige I alt
1. Batterie (Batterie Hanstholm I)
4 16 184

204

2. Batterie (Batterie Hanstholm II) 5 31 493 529
4. Batterie (Flakbatterie Hansted) 4 21

218

243
Stabsdeling 5 15 38 58
I alt 20 93 1.166 1.279
19/12/1941
Kdo. MAA 118 fremsender brev til K.i.A.
Vedr.: Underbringelse af tropper og mandskabsstyrke.
I hele garnisonen under M.A.A. 118 er underbragt:
i barakker 475 mand
i kaserne  584 mand

Ved enhederne i Hanstholm er der ca. 1.340 mand.


Offz.

Uffz.

Mannsch.

I alt

M.A.A. 118 Hansted
19
100
943
1.062
3./M.A.A. 118 Agger
3
11
229
243
I alt M.A.A. 118
22
111
1.172
1.305
Luftwaffe Hansted og Klitmøller
2
11
80
93
Infanteri Nørtorp Gaarde
3
26
166
195
HKB Klitmøller
3
13
53
69
Øvrige tilsluttede enheder
8
55
329
392
Küwa Hansted, Vigsø, Klitmøller, Agger
Funksendezentrale Hanstholm og M.S.S. Hanstholm
Andre mindre enheder


0


11


31


42
I alt 30
177
1.532
1.739
31/03/1942 Kdo. MAA 118 fremsender brev til K.i.A.
Vedr.: Kort over indsatsområdet.
Hermed fremsendes det anmodede kort i to eksemplarer.
Positioner for de til M.A.A. 118 knyttede Pak-delinger og granatkaster-delinger kunne ikke indtegnes, at disse flyttes rundt og ikke har faste stillinger.
(Kortet forefindes ikke i arkivet.
Lokaliteterne kan ses på kort og situationsplaner ved de enkelte enheder her i Hanstholmregistreringen.)


Offz.

Uffz.

Mannsch.

I alt

Stabszug M.A.A. 118

6

20

62

88

1. Batterie (Batterie Hanstholm I)

4

24

203

231

2. Batterie (Batterie Hanstholm II)

5

47

455

507

4. Batterie (Flakbatterie Hansted)

5

34

252

291

4 Granatwerfer

-

5

52

57

3 Pak

-

6

26

32

Fu.M.Geräte der Luftwaffe

1

6

57

64

Eine Inf.-Kompanie

4

19

121

144

Kraftfahrzug Hansted

-

2

24

26

Funksendezentrale Hanstholm

-

1

3

4

M.S.S. Hanstholm

-

6

20

26

I alt i Hanstholm

25

170

1.275

1.470

Heeresküstenbatterie Klitmöller

2

10

47

59

Heeresküstenbatterie Vigsö

2

13

46

61

I alt i Hanstholm, Klitmöller og Vigsö

29

193

1.368

1.590

21/06/1942

Mandskabsstyrken ved Flakbatterie Hansted udgør pt.:
4 officerer, 6 Puf-officerer, 248 menige. Deri indeholdt 3 underofficerer og 21 menige af personellet for Ugruko. (I alt 258 mand.)
Ny-ansøgt er i dag yderligere 45 rekrutter.

01/09/1942
Dokumentation af antal og typer af våben samt oplistning af det faktiske mandskab (og deres uddannelser) ved batterierne ved M.A.A. 118.
Her er kun opført det samlede mandskab i de enkelte batterie og mandskabsstyrken i alt.
Opgørelsen over våbnene i det enkelte batteri kan ses på siten Opgørelse og våben.

Da Batteri Agger er underlagt Marineartilleriafdeling 118, er det medregnet i disse opgørelser.
Ved enhederne i Hanstholm er der 1.012 mand.


OfficererFenrikkerUnderoffic.MenigeI alt
1./- (Batterie Hanstholm I)
1
1
29
335
366
2./- (Batterie Hanstholm II) 6
5
41
498
550
3./- (Batterie Agger) 2
2
13
265
282
Stabsbatterie
3
6
16
71
96
I alt
12
14
99
1.169
1.294

15/10/1942

På et møde hos Kommandant im Abschnitt dänische Westküste med deltagelse af
K.i.A. og adjudant
fra M. Flak A. 204: Korv.Kapt. Schmalshaf og adjudant (Esbjerg)
fra M. Flak A. 814: Obltn. Geisler (Hanstholm)
fra M.A.A. 118: Ltn. Weselmann (Hanstholm)

Deltagerne blev orienteret om afgivelsen af soldater til hæren. I alt skal der afgives 300 soldater fra Abschnitt dänische Westküste således:
1. fase pr. 01/11/1942.
2. fase pr. 25/11/1942.
3. fase pr. 15/12/1942.

Afgivelserne sker først og fremmest efter princippet om frivillighed og fordeler sig på:
M.A.A. 118 og M. Flak A. 204 således:
1. fase M.A.A. 118: 100 mand
2. fase M.A.A. 118: 50 mand
2. fase M. Flak A. 204: 50 mand
3. fase M.A.A. 118: 100 mand

Heraf skal af årgang 1923 af M.A.A. 118 stilles 40 mand og af M. Flak A. 204 10 mand.

I et bilag til dette mødenotat er mandskabsstyrken i de tre mødedeltagende enheder opgjort.
Det bemærkes, at M.A.A. 118 skal afgive et stort antal menige (340) efter den anførte normering.
Det bemærkes ligeledes, at M. Flak A. 814 ikke skal afgive mandskab til hæren i denne forbindelse; tværtimod er der ifht. de foregående opgørelser tale om en stor tilgang af mandskab samtidig med at opgørelsen viser en yderligere og stor normering.
Mandskabsstyrken er anført i dette skema med afvigelsen fra den normerede styrke i parentes.
(- = under normering / + = over normering)
  Officerer Port.-Uoffc. Underoffic. Menige I alt
M.A.A. 118 23 26 (+5) 95 1.131 (+340) 1.275 (+345)
M. Flak A. 814 27 (+1) 26 (-9) 59 (-78) 631 (-205) 743 (-291)
M. Flak A. 204 18 (-2) 25 (+1) 75 (-10) 810 (+109) 928 (+98)
08/12/1942

Fra Marinenachrichtendienst Hanstholm sendes en fjernskriver-meddelelse til Marbef. Dän. og til orientering for K.i.A. dän. West. med indberetning vedr. det faktiske mandskab i Hanstholm som svar på en skrivelse fra Marbef. Dän. 05/12/1942.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

M.A.A. 118 Stabsbatt.

7 10 18 70 105

1. Batterie (Batterie Hanstholm I)

6 5 33 182 226

2. Batterie (Batterie Hanstholm II)

7 13 55 415 490
M. Flak A. 814 Stabsbatt. 8 10 12 103 133
1. Batt. (2. Flak Helshage) 4 4 17 113 138
2. Batt. (3. Flak Baun) 2 3 9 80 94
3. Batt. (4. Flak Brunbjerg) 3 3 6 94 106
4. Batt. (5. Flak Klitterne) 2 4 12 85 103
5. Batt. (6. Flak 3,7 cm) 2 5 14 122 143
6. Batt. (7. Flak 2 cm) 2 6 12 162 182
7. Batt. (8. Flak 150 cm lyskastere) 2 7 16 158 183
M.N.O. Hansted 1 4 11 54 70
I alt 46 74 215 1.638 1.973
H.K.L. bemanding: Det fremgår ikke klart, om dette mandskab er ud over det ovennævnte, eller om det stilles af de anførte enheder.          
Afsnit 3: 4 belg. maskingeværer v. Stabsbatt. M. Flak A. 814       12 12
Afsnit 4: 2 tunge (Hotchkiss) 8 mm v. Stabsbatt. M.A.A. 118     2 8 10
  1 MG C/13 maskingevær v. Stabsbatt. M. Flak A. 814       3 3
Afsnit 5: 1 tung (Hotchkiss) 8 mm v. Stabsbatt. M.A.A. 118     1 4 5
  1 belg. maskingeværer v. 2./M.A.A. 118       3 3
  3 MG C/13 maskingeværer v. Stabsbatt. M. Flak A. 814       9 9
  MNO Hansted     1 12 13
Afsnit 6: MNO Hansted     1 4 5
  I alt     5 55 60
08/02/1943 Den personelle sammensætning pr. 08/02/1943.

Ved enhederne i Hanstholm er der 1.817 mand.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

M.A.A. 118 Stabsbatteri henholdsvis stab.

8 7 17 67 99

Hanstholm I Batt. Chef Oblt. Unger

5 4 28 173 210

Hanstholm II

8 13 54 410 485
Agger (M.A.A. 118) 3 5 21 165 194
M. Flak A. 814 Stabsbatt. 9 11 16 106 142
1./814 2 6 15 100 123
2./814 2 3 12 85 102
3./814 3 2 11 85 101
4./814 3 4 12 81 100
5./814 2 4 15 107 128
6./814 2 6 14 134 156
7./814 2 7 16 146 171
I alt 49 72 231 1.659 2.011
13/02/1943 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste udgår en svar-skrivelse med en samlet oversigt over mandskabsstyrken ved afdelingerne i Marinebefehlshaber Dänemark’s kommandoområde i Abschnitt däniische Westküste.
(Her kun opført batterierne i Hanstholm.)


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

M.A.A. 118 Stabsbatt.

8 7 17 67 99

Hanstholm I

5 4 28 173 210

Hanstholm II

8 13 54 410 485
M. Flak A. 814 Stabsbatt. 9 11 16 106 142
1./814 (2. Flak Helshage)   6 15 100 121
2./814 (3. Flak Baun) 2 3 12 85 102
3./814 (4. Flak Brunbjerg) 3 2 11 85 101
4./814 (5. Flak Klitterne) 3 4 12 81 100
5./814 (6. Flak 3,7 cm) 2 4 15 107 128
6./814 (7. Flak 2 cm) 2 6 14 134 156
7./814 (8. Flak 150 cm lyskastere) 2 7 16 146 171
I alt 44 67 210 1.494 1.815
01/05/1943 Dokumentation pr. 1. Maj 1943 vedr. mandskabsstyrken i M.A.A. 118.
  O.F. (Oberfähnrich) Fähnrich Underoffic. Menige I alt
1./M.A.A. 118 2 2 25 164 193
2./M.A.A. 118 3 3 45 397 448
3./M.A.A. 118 2 1 17 157 177
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye