Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hærkystbatteri Klitmøller     Forside
Reg. nr. 29.05.52. Infanterie Beobachtung Hochstand m. Panzerturm 402 P9.
Indberettet til registreringen den 25. september 2016 af Kurt Topp, Klitmøller. (Fast bopæl i Oslo.)
Tårnet har skullet indsættes ved landskydninger primært med hærkystbatteriet på Trøjborgvej.
Kanonbunkerne, med skudfelt begrænset over havet, blev først overdraget 17/12/1944.
Indtil kanonerne derefter blev opstillet i kasematterne, kunne de indsættes mod mål 360 gdr.
Ved skydning mod landmål - hvilket indgik i øvelseskydninger - var det påkrævet med gode observationsdata, og det pågældende obs.tårn kunne dække denne opgave i et stort område.
Indtil 17/09/1944 kunne 17 cm batteriet ved Hanstholm også deltage i landskydninger, og 38 cm batteriet i Hanstholm kunne i hele perioden.
Kurt Topp's tegning og notater pga. af erindringen fra leg i tårnet i drengeårene.
Til venstre Kurt Topp's foto af betonsoklerne til tårnets fire ben.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Plan- og snittegning af betonfundamentet til tårnet. Begge er orienteret som set fra øst mod vest.
Opmåling Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm oktober 2016.
Opmålingen foreligger med detaljerede mål og notater. Her er aht. overskueligheden kun indsat få til en grundliggende orientering om anlæggets størrelse.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Herunder en fotoserie taget af Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm oktober 2016.
Piller set fra vest-nordvest. Piller set fra vest.
Piller set fra vest-sydvest. Piller set fra sydvest.
Piller fra sydøst. Piller fra øst-sydøst.
Forrest: Den nordøstlige betonpille.
Bagerst: Zoomet ind på rester af benet til tårnet.
Forrest: Den nordøstlige betonpille og trin set fra sydvest.
Bagerst: Nederste stige-trin, beton'trin' og den nordvestlige betonpille set fra øst-sydøst.
Forrest: Nederste stige-trin og beton'trin' set fra syd.
Bagerst: Midte af betonplade set fra vest.
Nederste stige-trin.
Forrest: Rester i betonpillen af det nordvestlige ben til tårnet.
Bagerst: Zoomet ind fra en anden vinkel.
Toppen af den sydvestlige betonpille med rester af benet til tårnet. Venstre side af sydvestlige betonpille.
De to fotos (forrest og bagerst) viser den 5 cm 45 grd. affasning, som er ved betonpillernes fod.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
To luftfotos. Herover 1954. 1964. Skyggen mod NØ viser, at tårnet står på det tidspunkt.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye