Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hærkystbatterier Forside
  Fotos af arbejdet med oprydning efter anvendelsen af området som militært skydeterræn Infanteriobservations-tårn Lyskaster
29.05 Hærkystbatteri Klitmøller 10,5 cm - 2./H.K.R. Rgt. 180
Marineradar "Kilzbühel": FuMO 5 'Boulogne' (til marineradar)

Kortet til højre skal illustrere, hvilke bygninger og anlæg der i dag ligger henholdsvis på stranden og i klitterne.

Kortet herunder viser lokaliseringen af og adgangen til stillingen.

Reg nr:
Bygningstype:
Anvendt som:
Noter til reg:
29.05.01
L 409 A
Flak-Unterstd.
Monteret med Flak 2,5 cm (f).
Er i BFP kun anført med standard 635 cbm. beton, hvilket må være en fejl, da der er opmålt 3 m tyk frontmur og det halve af sidemurene.
29.05.02
501
Gr. Unterst.
Er anført med 450 cbm. beton mod standard 356 cbm. 
Det kan beregnes til 3 m tyk frontmur og det halve af sidemurene.
29.05.03
671
Gesch. Schartenstand (120o)

10,5 cm kanon i R 671. (MCH 1766)
29.05.03a   Åben brisk for 10,5 cm kanon På nedenstående fotografi ses resterne af den åbne brisk for 1. kanon.
Hver kanon har haft en spdan brisk, men ingen af disse briske er fundet ifbm. registreringen.
29.05.04
501
Gr. Unterstd.
Er anført med 450 cbm. beton mod standard 356 cbm. 
Det kan beregnes til 3 m tyk frontmur og det halve af sidemurene.
29.05.05
134
Muni Unterst.

29.05.06
671
Gesch. Schartenstdand (120o)

29.05.07
501
Gr. Unterstd.
Er anført med 450 cbm. beton mod standard 356 cbm. 
Det kan beregnes til 3 m tyk frontmur og det halve af sidemurene.
29.05.08
636
Leitstand

29.05.09
Fl 277
Unterstd. f. Scheinwerfer u. Aggregat
Er anført med kun 900 cbm. beton mod en standard på 1485 cbm., men det kan selvfølgelig være en fejl.
29.05.10
501
Gr. Unterstd.
Er anført med 450 cbm. beton mod standard 356 cbm. 
Det kan beregnes til 3 m tyk frontmur og det halve af sidemurene.
29.05.11
671
Gesch. Schartenstdand (120o)

29.05.12
134
Muni Unterst.
Er anført med 570 cbm. beton mod standard 490 cbm. 
Det kan beregnes til 3 m tyk frontmur og 3 m det halve af sidemurene.
29.05.13
501
Gr. Unterstd.

29.05.14
671
Gesch. Schartenstdand (120o)

29.05.15
622
D. Gr. Unterst.
Ikke fundet. Absolut ikke fundet! Kun et hul i klitten. Tydelig på luftfoto - registreret herefter og efter kilder.
29.05.16
622
D. Gr. Unterst.

29.05.17
607
Muni Unterst. II

29.05.18
501
Gr. Unterst.

Ikke fundet. Sandsynligvis bortsprængt. Er indtegnet på situationsplanen efter sandsynlig beliggenhed. Datoen for 'Betoniert' er angivet til 13-11-43; er sandsynligvis 13-11-42.

29.05.19
622
D. Gr. Unterst.

29.05.20
501
Gr. Unterst.

29.05.21
120a
Artl. Beob.
Er anført med 720 cbm. beton mod standard 535 cbm. 
Det kan beregnes til 3 m tyk frontmur og 3 m det halve af sidemurene.
29.05.22
681
M.G. Schart. Std.

Sprængt og fjernet. Støttemur og enkelte betonbrokker med jerndragere.
Skydning fra bunkeren skulle flankere trådhindringerne og minefelterne på stillingens SØ-side. Ikke dato for 'Overdraget til tropperne'.

29.05.23
645
U. Std. f. Feldk.

Ikke dato for 'Overdraget til tropperne'.
Er anført med 640 cbm. beton mod standard 605 cbm. 
Det kan beregnes til 2,5 m tyk frontmur.


29.05.24
Udgravning
For 674 Kleinst.-U.Stand für Muni
Udgravning for 674 Kleinst.-U.Stand für Muni. Ikke fundet. Ingen rester identificeret. Den sidst påbegyndte udgravning.
29.05.25
674
Kleinst.-U.Stand für Muni
Sandsynlig placering af 674. Ikke fundet. Ingen rester identificeret.
Sandsynligvis er denne bunker nr. 29053, da den er længst fremme iflg. angivne dateringer.
Bunkeren sandsynligvis bortsprængt af Hjemmeværnet og fjernet helt.
Lokaliseret efter luftfoto og kortskitsen '10,5 cm Batteri Klitmøller Syd ca 1:5000.
29.05.26
674
Kleinst.-U.Stand für Muni
Spejlvendt (total) ifht. IBA- og Rudi Rolf tegning. Sandsynligvis er denne bunker nr. 29054, da den er længst fremme iflg. angivne dateringer. Har været forsøgt sprængt som Hjemmeværnets øvelsesobjekt.
29.05.27
Udgravning
For 674 Kleinst.-U.Stand für Muni
Ikke fundet. Ingen rester identificeret.
29.05.28
U. Std. Siegfried
U. Std. Siegfried
Se fotos nedenfor fra marts 2015 ifbm. oprydning efter skydebanen.
29.05.28a
Ukendt
Ukendt
Ikke fundet. Der er ingen indikationer i terrænet.
29.05.29
U. Std. Siegfried
U. Std. Siegfried
Ikke fundet. Sandsynligvis sunket ned i sandet. IBA beskriver pr. 20/10/2001 33-HWB, fast zugesandet.
29.05.30
454 456
Flaksokkel
Monteret med Flak 2,5 cm (f). Er anlagt oven på 501 reg.nr. 29.05.20.
BFM angiver type 454 456.
29.05.31
58C
Ringstd. f. M.G. og let mortér
Der er forsøgt lokaliseret de i BFM angivne 11 stk. 58c.
Der er ikke taget stilling til størrelserne 5 stk. 11,5 cbm og 6 stk. 21,75 cbm, da der kun er 3 (4) intakte i dag.
29.05.32-33
58C
Ringstd. f. M.G. og let mortér

29.05.34
58C
Ringstd. f. M.G. og let mortér
Ikke fundet. Muligvis sunket i sandet.
Er indtegnet som 58c på kilde '10,5 cm Batteri - Klitmøller Syd'.
Placeringen er logisk til bl.a. flankering af stillingens front.
29.05.35
58C
Ringstd. f. M.G. og let mortér
Ikke fundet. Muligvis sunket i sandet. Registreret efter luftfoto 1987.
Placeringen er logisk til bl.a. flankering af stillingens front.
29.05.36
58C
Ringstd. f. M.G. og let mortér
Ikke fundet. Har begge været anvendt af Hjemmeværnet som sprængningsobjekt.
Er indtegnet som 58c på kilde '10,5 cm Batteri - Klitmøller Syd'.
Placeringen er logisk til bl.a. flankering af stillingens front.
29.05.37-38
58C
Ringstd. f. M.G. og let mortér
Ikke fundet. Muligvis bortsprængt.
29.05.39
58C
Ringstd. f. M.G. og let mortér
Ikke fundet. Muligvis bortsprængt. På stedet er der betonbrokker.
29.05.40
58C
Ringstd. f. M.G. og let mortér
Bortsprængt. Tydelig placering og mange betonbrokker og jern.
Helt fjernet i marts 2015 ifbm. oprydning efter skydebanen.
29.05.41
58C
Ringstd. f. M.G. og let mortér
Ikke fundet. Muligvis bortsprængt. Den indtegnede placering giver mulighed for fra stillingen at flankere dele af trådhindringen.
29.05.43
69
Ringst. f. s. Gr. W
Ikke fundet. Placeringen er skønnet/vurderet som standplads for Ringstand 69 f. s. Gr. W. På stedet ligger en del betonbrokker.
29.05.44
69
Ringst. f. s. Gr. W.
Ikke fundet. Bortsprængt. Placeringen er skønnet/vurderet som standplads for Ringstand 69 f. s. Gr. W. På stedet ligger en del betonbrokker og et hjørne af en bygning.
29.05.45
69
Ringst. f. s. Gr. W
Ikke fundet. Placeringen er skønnet/vurderet som standplads for Ringstand 69 f. s. Gr. W. På stedet ligger en del betonbrokker.
29.05.46
69
Ringst. f. s. Gr. W
Ikke fundet. Placeringen er skønnet/vurderet som standplads for Ringstand 69 f. s. Gr. W.
29.05.47
65a/221
Ringst. f. 5 cm KwK

29.05.48
65a/221
Ringst. f. 5 cm KwK
Ikke fundet. Bortsprængt - ingen rester. Har været anvendt af Hjemmeværnet som sprængningsobjekt.
29.05.49-50
K 474 v.f.
Ringst. f. Geschütze G5 - G6
Standplads for 10,5 cm kanon til dækning af baglandet.
Bortsprængt, stadig stort hul i terrænet.
Iflg. Inspektionsrejse til batterier 1945, betegnes anlæggene 49 og 50 som Kesselbettungen, hvor Kanonerne stod på en 8-kantet Cementsokkel og var forsynet med et på Affutagen fastbygget Panserskjold; uden om Sokkelen fandtes en 1,5 meter dyb og 1 meter bred Cementgrav, i hvilken Størstedelen af Betjeningsmandskabet opholdt sig under Skytsbetjeningen, kun Side- og Højderetter opholdt sig på Soklen. Uden om den første Grav fandtes endnu en Grav til Optagelse af Sandflugten.
29.05.51
Standard i HKB
Ladeaggregat f. Handlampen
 
29.05.52
Fundament for tårn
Inf. Beob. Hochstd. m. Pz 402 P9
Se lokaliseringskort, fotos og tegninger.
29.05.53
Betonfundament
Standplads for Flak 2,5 cm (f)
Monteret med Flak 2,5 cm (f).
Ikke fundet. Sunket i sandet. Evt. bortsprængt. Registreret efter luftfoto. (Se tegning.)
29.05.54
Jordanlæg
Standplads for 8,8 cm PaK (panserværnskanon)
(Se tegninger og forklaring nedenunder.)
29.05.55-59
Jordanlæg
Løbegrav og skyttestillinger

29.05.60
Jordanlæg?
Ukendt
Anlægget og tilførende løbegrav fremtræder tydeligt på luftfoto.
29.05.61
Jordanlæg
Barak (Standplads for)
Barak ikke fundet/fjernet. Registreret efter kilder.
29.05.62
Barak
Barak eller parkplads
Sandsynligvis standplads for barak eller parkplads. Hvis barak så fjernet. Registreret efter kildemateriale.
29.05.63-68
Barak
Barak/skur (Standplads for)
Ikke fundet. Fjernet. Registreret efter kildemateriale.
29.05.69

Ukendt
Udgravning i tilknytning til løbegraven mellem ammunitionsbunker reg.nr. 29.05.26 og standplads for G6 reg.nr. 29.05.49.
29.05.71


Fundament
Standplads for radar
Lb. nr. 14 i marineradarkæden.
FuMO 5 'Boulogne'. Feltm. opstillet.
(Rækkevidde 30-40 km).
Opstillet
maj 1944.
Betjent af enhed fra 82. Fu.M.K.
Tilsluttet 2./H.K.A.R-180 og 2./M.A.A. 118.
Ikke fundet. Bortskyllet. Evt. bortsprængt.
Registreret efter minekort, luftfoto og andre kilder.
Området er på kilde 'RA - Stockh., pk. LXXVII' markeret som 'Pejlestation' med 'Netrammepejler' og 'Aggregatbunker'. [Aggregatbunkeren er Fl 277 for lyskaster.]
På 1945 og 1954 luftfoto ses et cirkulært anlæg, og på minekortet er indtegnet et 8-kantet fundament benævnt Hannover-Gerät.
Iflg. Michaël Svejgaard (SES) 'The Kriegsmarine Command, Control and Reporting Systems, .....' side 170 var der 5. maj 1945 her opstillet en FuMO 5 (rækkevidde 30-40 km).
En FuMO 2 blev flyttet fra Hanstholm til Klitmøller i maj 1944. Det er usikkert, hvornår denne blev udskiftet med FuMO 5.

Enhed der bemandede radaren: 81. Fu.M.K.
(Se også Tekster om marineradarstationerne)

FuMO 5 Her opstillet i en jordstilling i Hanstholm (JL0286)
29.05.72

Standplads for lyskaster
Ikke fundet. Registreret efter minekort, luftfoto og andre kilder.
29.05.73

Standplads for aggregatskur?
Ikke fundet. Registreret efter luftfoto. Fremstår som en splittervold med indgang mod NØ. Kan være standplads for aggregatskur, som muligvis er fjernet, da Fl 277 blev bygget.
29.05.74
Barak
Barak (Standplads for)
Ikke fundet. Fjernet. Registreret efter kildemateriale. Terrænet viser i dag en klit-lavning.
29.05.75a-b
Jordanlæg
Løbegrav og skyttestillinger

29.05.76

Ukendt
Cirkulært anlæg med tydelig forbindelse til barak reg.nr. 29.05.74.
Fjernet eller bortskyllet. Registreret efter luftfoto.
29.05.77

Ukendt
Cirkulært anlæg. Fjernet eller bortskyllet. Registreret efter luftfoto.
29.05.78

Ukendt
Fjernet eller bortskyllet. Registreret efter luftfoto. Tydelig indikation efter et anlæg.
Jordanlæg
Standplads for lyskaster
Ikke fundet. Registreret efter kildemateriale (Minekort).
29.05.82
?
Muligvis alternativ standplads for lyskaster
Cirkulært anlæg - ikke hel klart defineret i terrænet.
Registreret efter luftfoto, hvor der også ses en tydelig forbindelse mellem reg.nr. 81 og 82.
29.05.83
?
Muligvis standplads for barak
Stort rektangulært anlæg. Ses tydeligt på luftfoto.
I terrænet er en tydelig splitervold og lidt SØ derfor et større cirkulært hul ved klitfoden.
29.05.84-85
Barak
Barak
Ikke fundet. Fjernet. Registreret efter minekort og luftfoto.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kortskitsen viser pigtrådsspærringerne (x) og minefelterne med fodfolksminer (. . .) og panserminer (+ + +) omkring stillingen.
(Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg s. 128)
Luftfotos 1954. Serie FS nr. 890802 - Hovedstillingen:
Lyskaster og pejler i stillingens sydlige del:
Luftfoto 1954:

Efterretnings-kort (MuseumsCenter Hanstholm):

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Forstærket ydermur på L 409 A (Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

På fotoet til venstre ses til højre for kasemattet til 10,5 cm kanon G1 (03) den åbne brisk (03a), hvor kanonen var opstillet, før den blev opstillet i kasemattet. 'Brokkerne' ved siden af er sandsynligvis resterne af en ammunitionsniche ved brisken. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted 37026m)
Der er i dag ingen synlige rester af denne brisk.
Ovenover er en tegning, der viser, hvordan kanonerne kan have været opstillet på fundamentet og med dækning omkring. (Tegning: Jens Andersen, MCH)
Fotoet er fra en artikel i Thisted Dagblad den 21. februar 1983 om den strandede Hanstholm-kutter T 40 "Rock Nalle".

Observationsbygningen faldet ned ved siden af kanonkasematet R 671
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2007)

Detalje med observationsbygningens vedhæftning til kanonkasemattet
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2007)

Indgang til Siegfried Unterstand (28) (Foto: Jørgen Lumbye 03/2007)

Dette anlæg er registreret i Hirtshals af Jens Andersen, MCH.
De bortsprængte anlæg for standpladserne for 10,5 cm kanoner reg. nr. 29.05.49-50 har sandsynligvis været opbygget af de samme elementer
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Ringst. f. 5 cm KwK (47) (Foto: Jørgen Lumbye 03/2007)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


Anlægget har sandsynligvis først været konstrueret til en 10,5 cm kanon. Gruberne langs kanten af den cirkulære plads har været til fundament for en skinne til sideretning af kanonen. (Tegning v/Jens Andersen)

Da standpladserne 49 og 50 blev anlagt til 10,5 cm kanonerne er pladsen bygget om til standplads for en 8,8 cm PaK (panserværnskanon).
Fordybningen i midten er fyldt op, mens drejeskinnens fundamenter, som kan have været sveller, er blevet liggende. (De kan så være fjernet efter rømningen af stillingen). (Tegning v/Lars Bertelsen)
10,5 cm K 331
10,5 cm K 331 (f) på standard drejeskive. Fra en stilling i Norge. (MCH. Fra bogen 'Fremmede herrer langs kysten' side 243.)

Kig mod SØ gennem anlægget (54) fra toppen af den høje jordvold mod NV
Den lave jordvold og indgangen ved den cirkulære plads ses lige over midten af billedet
(Foto: Jørgen Lumbye 11/2007)

Den lave jordvold og indgangen ved den cirkulære plads
(Foto: Jørgen Lumbye 11/2007)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Notater fra Marinens krigsdagbog om Hærkystbatteriet ved Klitmøller.
28/02/41 foreslår Kommandanten im Abschnitt Nordjütland Marbef. opstilling af hærbatterier som kystbatterier (Küstenschutz).
17/07/41: I overensstemmelse med beslutningen i Bef. Dänemark skrivelse Ia 947/41 er H.K.B.erne blevet underlagt den iht. samme skrivelse opstillede Stab H.K.A. Dänemark (placeret i Fredericia, senere Kolding. Kommandør: Oberstløjtnant Münchow). Hvad angår administrative/økonomiske forhold og ammunitionsforsyningen forbliver de underlagt 218 I.D.
Fortløbende er udbygningen af kanonstillinger og indkvarteringsfasciliteter ved H.K.B blevet fulgt af Divisionen og batteriernes kamptekniske indsats og deres infanterivåben tilpasset og justeret.
22/09/41: Iht. godkendelsen af Bef. Dänemark i skrivelse Ia 1379/41 er
H.K.B. 521 (tidligere ved Elsegårde) indsat ca. 1 km øst for Hirtshals,
H.K.B. 539 (tidligere ved Kappel på Lolland) indsat ca. 1 km nordøst for Vigsø, øst for Hansted.
H.K.B. 534 (tidligere på Saltholm) indsat ca. 1 km vest for Klitmøller,
H.K.B. 522 (tidligere på Langeland) indsat nordvest for Lyngby ca. 11 km nord for Agger.
Oktober 1941:
Hirtshals, Vigsø, Klitmøller, Lyngby påbegyndt byggearbejder.
15/11/41: H.K.B. 534 Klitmøller skudklar fra kl. 19:10.
Standpladser færdige. Indbygning af ammunitionskasserne. B-Stelle og Mess-Stelle under bygning. Der arbejdes endnu med sløringen. Kanonerne er opstillet.
30/11/41: Kanoner indbygget, Feuerstellung og observationssted færdig. Mess-Stellen i arbejde.
08/12/41:
Stab H.K.A. forlagt fra Kolding til Thisted.

19/12/41: Bemanding: 3 officerer, 13 underofficerer og 53 menige underbragt i barakker.
05/01/42: Af personelle årsager er der i hver af hærkystbatterierne "Vigsø" og "Klitmøller" inddraget en LMG.
09/02/42: Det påpeges, at batterierne også om natten og især i timerne før daggry er beredt på en alarm.
25/03/42
: Planer om opstilling af en lyskaster. (Eget opslag.)
30/04/42: Til den vestvoldagtige udbygning er O.T. og danske firmaer blevet anvist de enkelte byggepladser. Indretningen af byggepladserne bliver påbegyndt. I HKB Klitmøller er opmålingsarbejder blevet gennemført.
25/05/42: Til beskyttelse af HKB 539 Vigsø og HKB 534 Klitmøller og batterierne Hanstholm I og II opstilles et batteri 2 cm (erobrede) Flak uden betjeningsmandskab. Indsættelsen af disse kræfter sker med kort varsel. Betjeningsmandskab for kanonerne stilles af hæren og marine.
Pr. Batterie opstiller Luftgau XVII en uddannelsesstab bestående af en officer og seks underofficerer.

26/05/42:
Notatet fra 25.05 uddybes: 1 res. Flakafdeling (3-2-0) med 3 tunge batterier med udstyr og personel tilføres til beskyttelse af marinebatterierne I og II ved Hanstholm.
12 kanoner 2,5 cm kun udstyr med ammunition til beskyttelse af hærkystbatterierne 539 og 534. Personel stilles af hæren og marinen.
Uddannelseskommando med en styrke på 1 officer og 6 underofficerer til hver af de lette batterier stilles for et tidsrum på 4 uger af Lg. Kdo. XVII.
30/04/42: Til den vestvoldagtige udbygning er O.T. og danske firmaer blevet anvist de enkelte byggepladser. Indretningen af byggepladserne bliver påbegyndt. I batterierne Hanstholm I, Agger, HKB Vigsø, Klitmøller og Lyngby er opmålingsarbejder blevet gennemført.
30/06/42:
De til hærkyst-regimentet anviste Flak-kanoner (Beute 2,5 cm Hotchkiss) er fordelt således, at HKB 534 Klitmøller har fået 3 kanoner.
17.11.42 bliver de 3 2,5 cm Hotchkiss kanoner underlagt og i kamp tilsluttet gennem Ugruko Hansted 5./814 (let Flakbatteri).
10/01/43 indberettes, at der i HKB 534 er 3 x 2,5 cm Flak.
30/01/1943
omdøbes Hærkystbatterierne til H.K. Art. Regt. 180.
18/03/43:
60 cm lyskaster opstillet og lysklar i stilling Klitmøller 2./H.K.A. Rgt. 180. Der er 15/03/43 meddelt, at der ved HKB Klitmøller bliver opstillet en 60 cm med marinebetjening, som afgives af MAA 118, når den ikke mere er nødvendig der.
09/07/43 meddeler en status, at der i HKB. Klitmøller er opstillet 1 - 90 cm lyskaster.
10/07/43: I en melding om Kanonopstilling ved Hær-Kystartilleri-Regiment 180 med skæringsdag den 10.7.43 er noteret: 4 – 10,5 cm K 331 (frz.) i Kasten-lavet med Sporn. 3 – 2,5 cm Flak Hotchkiss (frz.). Samtlige kanoner er opstillet feltmæssig. Underbringelse af besætningen i barakker, fra sensommeren i bunkere. Ildlederen i betonudførelse, ammunitionen oplagret i ammunitionsbunkere. Planlagt: Bunker for køkken, aggregat- og lyskasterbunker, 1 ammunitionsbunker og 2 Flak-bunkere.
04/09/43: Batteriet deltager med affyring af 45 skud 2,5 cm ammunition i nedskydningen af fjendtligt fly. Nedstyrtningsstedet ca. 4 km nord for Klitmøller.
Maj og oktober 1943 og marts 1944 gennemføres øvelsesskydninger iht. planer.

Fra den 18. til og med den 28. oktober blev der afholdt skydeøvelser med de jyske 12 cm batterier, H.K.B. batterierne og hærbatteriet Slettestrand i Raum Nordjylland. H.K.B. skød i gennemsnit 5 Anlaufe. Bl. a. skulle V0 (granatens mundingshastighed) måles. Afprøvningen viste ved alle batterier skydetabellens omtrentlige V0.

31/03/42 var batteriet bemandet med kun 2 officerer, 10 underofficerer og 47 menige (i alt 59 mand), mens det
15/01/45
var bemandet med 4 officer, 21 underofficerer og 125 menige (i alt 150 mand).
Kystvagten (Küwa) blev sandsynligvis på det tidspunkt stillet af hærkystbatteriet, da der i opgørelsen ikke er anført mandskab af infanteri.

I BFM pr. 15. januar 1945 er anført, at der i batteriet var 6 stk. 10,5 cm (f) kanoner (K 331), 2 stk. 5 cm K.W.K. kanoner (L/42), 3 stk. 2,5 cm (f) Flak (luftværnskanoner) (Hotchkiss), 1 stk. 8,8 cm PaK (43), 3 stk. 8,1 cm (d) og 4 stk. 5 cm 36 mortérer, 1 stk. -34 tungt maskingevær samt 3 stk. 12,7 (b), 3 stk. -42 og 2 stk. -34 lette maskingeværer.
Küwa Klitmöller (kystvagten) havde 1 stk. let mastingevær til rådighed.

I ‘Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord’ dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således: 4 x 10,5 cm, 2 x 8,8 mm, 2 x 50 mm, 3 x 25 mm. Tømt for løst Materiel.
Pejlstation, Funkmessgerät, 1 mindre Barak tömt for løst Materiel.
"Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg" noterer om batteriet i 1946 i sin afsluttende rapport:
Dansk Betegnelse: Klitmøller. Tysk Betegnelse: Klitmøller. Tysk Organisation: 2/180 HKAR.
Beliggenhed: ca. 1000 m Syd for Ørhage ved Klitmøller. Batteriet ligger i forreste Klitrække.
Artilleri:
4 Stk. 10,5cm K. in S.O. Laf. IV (gl. fransk Feltkanon) i Kasemat (Skydefrihed 100gd).
2 af kanonerne var udtaget og anbragt i Affutage paa aaben Brisk bag Batteriet til Rygforsvar (Briskene var ikke færdigbyggede). Som Flankeringsskyts var paa Batteriets Fløje opstillet 2 Stk. 5 cm K.W.K. paa aaben Brisk, Kanonerne var fjernet. Skytsstandpladserne var Betonkasematter i svær udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
Vidneudsagn:
Købmand Morten Jensen (på hjørnet af Ørhagevej og Krovej i Klitmøller) leverede varer til enhederne i Klitmøller.
Mandskab i Lyskaster 3 varetog regnskaber og betaling for indkøb. Ved kapitulationen destruerede tyskerne alle bilag/kvitteringer.
Batteriet ved Trøjborg (H.K.B. 2./180) forestod udlevering af legitimationskort i perioden efter 29. august 1943.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

(THY-1615-F-175)
(THY-1615-F-165)

(THY-1615-F-167)

(THY-1615-F-169)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Klitvæsenets vurdering i 1974 af områdets tilstand vedr. risiko ifbm. publikums færden.
Områdets nordlige del lå på dette tidspunkt i Hanstholm kommune og den sydlige del i Thisted kommune.

Nr.


67

Kanonstilling. Underetage tilgængelig ved 2 indgange. Tilmuring af 2 indgange.
Evnt. Opfyldning af kanonfundamentet med sand.

67A

Lavt fundament samt lille rum.

68

Maskingeværtårn med indgang. Indgang tilmures og tårnet fyldes med sand.

69

Tilgængeligt svagt armeret anlæg. Evnt. nedstyrtning og tildækning af anlægget.

70

2 små svagt armerede anlæg. Ingen foranstaltninger bortset fra oprydning.

71

Maskingeværtårn med delvis tilsandet indgang. Indgang tilmures, og tårnet fyldes med sand.

72

Anlæg med 2 indgange og tårn ved indgang. Farlig skakt. Skakten fyldes med sand. Indgangene tilmures, og tårnet fyldes med sand.

73

Maskingeværtårn med indgang. Tilmuring af indgang og fyldning med sand.

74

Helt tilsandet anlæg på stranden. Fjernelse af jerndragere.

75

Helt tilsandet anlæg på stranden. Fjernelse af jerndragere. (evnt.)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye