Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hærkystbatteri Klitmøller     Forside
H.K.B. 2./180 Klitmøller - Minekort
14/04/1943
14/04/1943
14/04/1943
14/04/1943
14/04/1943
14/04/1943
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
23/05/1943
23/02/1944
25/02/1944
14/06/1944
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Underafsnit Nord B.
No. 6/45 geh.

Til
2./H.K.A. Rgt. 180.
i Klitmøller.

Vedr.: Minekort.
Henvisning.: Deres skrivelse til Afsnit Nord den 19.4.45.

Mineplaner (i stor skala og i nøjagtig opmåling) kan ikke fremsendes til orientering for støttepunktet (afdelingen), da de ligger ved Brigade Ia. / Pi. Der er der bedt om dem.
Som bilag fremsendes et minekort til vurdering og kommentar.
Retur den 25.4.45 til Underafsnit Nord B.
Der gøres opmærksom på, at Støttepunkt Klitmøllers taktiske og geografiske forhold er underlagt Underafsnittet Nord B., og at anmodninger og forespørgsler i overensstemmelse f.eks. vedr. mineplaner derfor ikke skal rettes til Afsnit Nord men til Underafsnit Nord B.

Oberstleutnant og Underafsnitsfører.

Bilag (20/04/1945) til ovenstående skrivelse.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Efter rydning af minefelterne
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye