Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
HKB Klitmøller     Forside
Fotos af arbejdet med oprydning efter anvendelsen af området som skydeterræn.
Fotos: Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm. Marts 2015. Jorden blev endevendt og bortgravet for at sikre fjernelsen af evt. resterende sprængstoffer.
Da der angiveligt skulle være fare for sprængstoffer, var der ikke mulighed for at være til stede og observere, mens der blev gravet. Mindre tiidligere tildækkede bygninger er derfor fjernet, uden at de blev registreret.

Reg. nr. 29.05.16

Reg. nr. 29.05.17

Reg. nr. 29.05.26

Reg. nr. 29.05.??

Reg. nr. 29.05.28

Reg. nr. 29.05.28
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye