Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hærkystbatterier Modstandsreder   Forside
33.01 Hærkystbatteri Lyngby 10,5 cm - 3./H.K.R. Rgt. 180
  Skinbatteri for Hærkystbatteri Lyngby
  15 cm Haubitzbatteri
Vidneberetninger:
"Tyske soldaters ophold i Lyngby under 2. verdenskrig", fortalt af Batterichef, Heinrich Albrecht.
http://www.arkivthy.dk/images/Sydthy/Sydthy%20Aarbog/saa1995/madsenbjarne.pdf
Knud Madsen Nielsen: "Verdenskrigen i Lyngby". Sparekassen Thys Forlag 1991. Side 41-78.
Barn i Lyngby i perioden 1940-45.
Læs artiklen "Tyske stemningsrapporter fra Lyngby fra 1942" af Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm på
www.bsth.dk/nyhedsblade > Nyhedsblad nr. 59 > side 15-17.
Fra "Krigsdagbog - En Egn under Besættelsen" af Clemmen Brunsgaard
Forlaget Sparekassen Thy/Knakken, 1995
26/04/1940 Ved Lyngby er der posteret nogle tyske soldater, ikke ret mange, og de har intet svært skyts.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kortskitsen viser linieføringen af pigtrådsspærringerne omkring stillingen. (Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg side 130)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

10,5 cm kanon i R 671. (MCH 1766)
Nedenstående fotos i tilknytning til bygningstegningerne, samt fotos af løbegrave er taget af Jørgen Lumbye 09/05/2018.
Fotos af en tilsvarende bygning i HKB Vigsø.
Kørselsrampe og løbegrave i batteriets sydllige del.Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Tilsandet pansermur januar 2005. (Foto: Jens Andersen, MCH)

Delvis frilagt pansermur efter stormen i december 2011.
(Foto: Jens Andersen, MCH)

Delvis frilagt pansermur og dele af kanonfundament efter stormen i december 2011. (Foto: Jens Andersen, MCH)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
28/02/41 foreslår Kommandanten im Abschnitt Nordjütland Marbef. opstilling af hærbatterier som kystbatterier (Küstenschutz).

Fortløbende er udbygningen af kanonstillinger og indkvarteringsfasciliteter ved H.K.B blevet fulgt af Divisionen og batteriernes kamptekniske indsats og deres infanterivåben tilpasset og justeret.
17/07/41 I overensstemmelse med beslutningen i Bef. Dänemark skrivelse Ia 947/41 er H.K.B.erne blevet underlagt den iht. samme skrivelse opstillede Stab H.K.A. Dänemark (placeret i Fredericia, senere Kolding. Kommandør: Oberstløjtnant Münchow). Hvad angår administrative/økonomiske forhold og ammunitionsforsyningen forbliver de underlagt 218 I.D.
22/09/1941
Iht. godkendelsen af Bef. Dänemark i skrivelse Ia 1379/41 er
H.K.B. 521 (tidligere ved Elsegårde) indsat ca. 1 km øst for Hirtshals,
H.K.B. 539 (tidligere ved Kappel på Lolland) indsat ca. 1 km nordøst for Vigsø, øst for Hansted.
H.K.B. 534 (tidligere på Saltholm) indsat ca. 1 km vest for Klitmøller,
H.K.B. 522 (tidligere på Langeland) indsat nordvest for Lyngby ca. 11 km nord for Agger.
31/10/1941 Hirtshals, Vigsø, Klitmøller, Lyngby påbegyndt byggearbejder.
15/11/1941 H.K.B. 522 Lyngby: Standpladser færdige. Indbygning af ammunitionskasserne. B-Stelle og Mess-Stelle under bygning.
Der arbejdes endnu med sløringen. Ved kanon 1 og 2 er reserve-ammunitions-rum under bygning.
30/11/1941 H.K.B. 522 Lyngby: Feuerstellung og observationssted færdig. Mess-Stellen i arbejde.
08/12/1941
Stab H.K.A. forlagt fra Kolding til Thisted.
19/12/1941 Kl. 17.00: Hærkystbatteri Lyngby skudklar.
09/02/1942
Det påpeges, at batterierne også om natten og især i timerne før daggry er beredt på en alarm.
30/04/1942 Til den vestvoldagtige udbygning er O.T. og danske firmaer blevet anvist de enkelte byggepladser. Indretningen af byggepladserne bliver påbegyndt. I batterierne Hanstholm I, Agger, HKB Vigsø, Klitmøller og Lyngby er opmålingsarbejder blevet gennemført.
30/06/1942 De til hærkyst-regimentet anviste Flak-kanoner (Beute 2,5 cm Hotchkiss) er fordelt som følger:
HKB 521 Hirtshals I = 3 kanoner
HKB 524 Hirtshals II = 3 kanoner
HKB 522 Lyngby = 4 kanoner
HKB 535 Søndervig = 2 kanoner
HKB 539 Vigsø = 3 kanoner
HKB 534 Klitmøller = 3 kanoner
HKB 525 Thyborøn = 3 kanoner
HKB 540 Fanø = 3 kanoner
Battr. Hanstholm I = 6 kanoner
17/03/1943 17.03.43: 60 cm lyskaster opstillet og lysklar i stilling Vigsø 1./H.K.A. Rgt. 180.
18.03.43: 60 cm lyskaster opstillet og lysklar i stilling Klitmøller 2./H.K.A. Rgt. 180.
18.03.43: 60 cm lyskaster opstillet og lysklar i stilling Lyngby 3./H.K.A. Rgt. 180.
30/03/1943 H.K.B.erne "Hirtshals West" og " Vigsø" bliver hver tilført et 3m Kehrbild-Gerät, da der kun findes et 0,75cm Gerät.
H.K.B.erne "Hirtshals West" og "Thyborøn" får tildelt hver en G 150 cm lyskaster, H.K.B.erne "Vigsø", "Klitmøller" og "Lyngby" hver en G 60 cm lyskaster.
Fire H.K.B.’er "Søndervig", "Nymindegab", Blåvandshuk" og "Fanø" er endnu uden lyskaster.
09/07/1943 Status pr. 9.7.43 for lyskastere: HKB. Vigsø 1 - 60 cm, HKB. Klitmøller 1 - 90 cm, HKB. Lyngby 1 - 60 cm.
10/07/1943 I en melding om Kanonopstilling ved Hær-Kystartilleri-Regiment 180 med skæringsdag den 10.7.43 er noteret: 4 – 10,5 cm K 331 (frz.) i Kasten-lavet med Sporn. 3 – 2,5 cm Flak Hotchkiss (frz.). Samtlige kanoner er opstillet feltmæssig. Underbringelse af besætningen i barakker, fra sensommeren i bunkere. Ildlederen i udført i træ. Ildleder i beton forventes om ca. 6 uger. Ammunitionen oplagret i ammunitionsbunkere. Planlagt: Bunker for køkken, aggregat- og lyskasterbunker, 1 ammunitionsbunker og 2 Flak-bunkere. Byggeriet er yderst påkrævet.
18/10/1943 HKB 1./180 Vigsø - HKB 2./180 Klitmøller - HKB 3./180 Lyngby: Skarpskydningsøvelse med 5 cm indstiksrør i perioden 18. til 28. oktober. Gennemsnitlig 5 Anläufe.
25/11/1943 Den 25-11-43 om aftenen møde i Aalborg med kommandøren for H.K.Art.Rgt 180, oberst Behrend. I forståelse med regimentskommandøren blev der lovet opstilling af tre 19,4 cm franz. Beutebatterien (med hver 3 kanoner) således:
Et batteri ved Skallingen (betjening af H.K.B. Fanø-Syd), et batteri ved henholdsvis Lyngby og Vigsø (betjening ved de derværende H.K.B.-besætninger). De frigjorte 10,5 cm kanoner forbliver som Schweigegeschütze i 19,4 cm batterierne eller indsættes i andre HKB batterier.
30/11/1943 Artilleristiske planer.
For så vidt angår hæren planlægges opstillingen af tre 19,4 cm batterier (franske) på Skallingen, i Lyngby og ved Vigsø.
Besætningen tages fra de eksisterende 10,5 cm batterier, hvis kanoner forbliver i batterierne som Schweigegeschütze.
30/11/1943 Den stigende betydning af Thyborøn Kanal og Limfjorden giver anledning til at oprette et Underafsnit Thyborøn under kommando af Hako Thyborøn. I Underafsnit Thyborøns område ligger hærkystbatterierne Søndervig, Thyborøn og Lyngby samt Marinebatterie Agger.
05/08/1944 Kl. 01:14 til 01:33. Flakalarm!
3 fjendtlige maskiner i anflyvning fra S, hvoraf den ene maskine ved Holstebro den anden ved Randers sætter kurs mod N.
Den tredje maskine drejer 30 km syd for Thisted mod vest og flyver ud over havet ved Lyngby. Maskinen beskydes af 3./H.K.A. fra kl. 01:26 til 01:27 med 2,5 cm. Ammunitionsforbrug: 151 skud 2,5 cm. Treffer ikke iagttaget, da målet forsvandt i skyerne.
Type: firemotors (senere af 3./H.K.A. meldt som Fortress II). Målhøjde: 350 m. Hastighed: 90 m/sek.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Ud over ovenstående foreligger disse notater:

Generalkommandoen. Hærens efterretningstjeneste 12/05/1945.

Batteri ved Ørndal Bakke har Kaliber 10,5 cm. (ældre fransk Skyts). Kanonbunkerne er indbygget i Klitskraaningen.
Ca. 400 m S. for Batteri ved Ørndal Bakke findes et 15 cm Haubitsbatteri i lignende Stillinger.
Ca. 900 m N.N.Ø. for Batteri ved Ørndal Bakke skal være anlagt et Skinbatteri.

MARINEDISTRIKT JYLLAND NORD 16/06/1945.
Lyngby (Ørndal)
4 x 15 cm Haubitsere
4 x 10,5 cm
2 x 50 mm
3 x 25 mm
1 Lyttepost
Baraklejr.

Validiteten af notaterne er anført i rapporternes indledende tekst.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye