Gå til: Indhold emneopdelt
  Forside
 

Modstandsreder (WN):
Oversigt over modstandsrederne
Svinkløv Øst

Grønnestrand
Klim Strand
Thorup Strand

Lild Strand
Hjardemål Klit
Vigsø Bugt
Klitmøller Bugt (se KREUZOTTER reg. nr. 29.01.02-04)
Klitmøller Hafen
Vangså

Bøgsted Rende
Nr. Vorupør (Fiskerihavnen)
Nr. Vorupør (Bredkjær Rende)
Sdr. Vorupør
Stenbjerg Landingsplads
Lyngby
Lodbjerg Strand
(Tolbøl)

 

Modstandsrederne (WiderstandsNest) er en kæde af små enheder typisk anlagt mellem støttepunkterne i klitkanten på stranden.
Betonbygningerne er 2 stk. F-Stande, en maskingevær-bunker af typen Bauform 58C monteret med et tungt maskingevær og/eller en bunker af typen Bauform 67, hvorpå der var monteret et kampvognstårn med kanon af typen Pz. Kw. I, Pz. Kw. II eller Pz. Kw. 38. (Små variationer i bygningerne alt efter det monterede kampvognstårn.)
I HKB Vigsø, HKB Klitmøller og Vorupør Fiskerihavn er der i stedet for F-Stande opstillet bunkere af typen R 681.
F-Standene skal dække stranden med flankerende skydning.
For at dække 'hullet' imellem F-Standene er 58C'eren indsat. 67'eren er indsat med samme funktion med et kraftigere våben.
I stillingerne var der typisk en barak til indlogering af mandskabet, ligesom nogle af stillingerne er udbygget med andre bunkere og barakker.
Indretningen af stillingernes betonbygninger er i princippet som vist på denne situationsplans-skitse. (Ikke målfast!)

 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye