Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Infanteri-enheder     Forsiden

40.08.01

Thorsted. Infanteri-kompagni under "Batalion Sjørring".

Materialer fra: Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager, pk 1991-522.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Notater fra Stockholmarkivet vedr. Thorsted
RA, Stockholmarkivet, pk XV, læg Thisted


Thorsted 27.4.44.
1 Kp. Nr. 05069 E [= 4./Gren.Btl. 37]
Torsted (I-12-E 2): i Byens Vestkant 1 Kompagni i Barakker samt i Byen Missionshus. Ud over dette er der en Del privat Indkvartering. En soldat med gule Kanter stod Vagt ved Barakkelejren. Komp. hører til Bataillonen "Anton" i Sjørring. Komp.s Fp.Nr. er Fp.05069. [= Gren.Btl. 37]
Umiddelbart Vest for Byen gaar en Tankgrav med Pigtraadsspærring.
Der er ogsaa gravet nogle Stillinger. Kompagniet har 5-6 Trainvogne.

Thisted, den 30/8 44.
Om Styrkerne i Omraadet mellem Thisted og Limfjorden kan følgende siges:
Der findes en Inf.Rgt.Stab i Thisted (Chef Ob. Kröckel). Dette Regiment har sine Btlr. følgende Steder:
1 Btl. "Anton" har Staben i Sjørrind (I-12-E 2) og Kp.erne i:
Sjørrind "Berta" 05069 D Einheit Riedel, [=Gren.Btl. 37]
Hundborg (I-12-D 3) "Agnes" 05069 C Einh. Lorenz
Nors (I-12-D 3) "Agusta" 05069 B Einh. Bokeloh
Torsted (I-12-E 2) " 05069 E
Vilsund (I 12-E 3) 05069 A (5)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
JL-kommentar: Ifølge Maren Andersen's vidneberetning (herunder) var kompagniet sandsynligvis tilknyttet radarstillingerne "Tanne" og "Tamariske" i Kronens Hede som vagtkompagni.
Maren Andersen's vidneberetning
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Skolen. Forsamlingshuset. (Fotos: JL 18/08/2023)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye