Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Luftværnsbatterierne     Forside

38.02.00

Planlagt Flak-stilling

Læs Jens Anderserns artikler
"De tyske batterier ved Kobberø II" - ‎ www.arkivthy.dk/images/Sydthy/Sydthy%20Aarbog/saa1998/andersen.pdf
"De tyske batterier ved Kobberø III" - ‎www.arkivthy.dk/images/Sydthy/Sydthy%20Aarbog/saa1999/andersen.pdf
Den centrale del af Luftwaffe-stillingen med kanonstillingerne vest for Dalvej, set mod nordøst. (BMH 1309)
Den centrale del af Luftwaffe-stillingen med kanonstillingerne vest for Dalvej, set mod nordøst.
I baggrunden ses Oleshøje. (BMH 1310)
Der er i dag ingen spor efter anlægget. (Krak kort)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye