Gå til: Indhold emneopdelt                                                        Forside

Luftværnsbatterierne (M.Fla.A. 814)

1.-7. Flak - Kommandobatteriet, kanonbatterierne og 60 cm lyskastere:
  4. Batteri (Flakbatteri Hansted) (4./M.A.A. 118)
1. Flak - Ugruko (kommandobatteriet)
(1./M.Fla.A. 814)
2. Flak - 10,5 cm luftværnsbatteri (2./M.Fla.A. 814)
3. Flak - 10,5 cm luftværnsbatteri (3./M.Fla.A. 814)
4. Flak - 10,5 cm luftværnsbatteri (4./M.Fla.A. 814)
5. Flak - 10,5 cm luftværnsbatteri (5./M.Fla.A. 814)
6. Flak - 3,7 cm luftværnsbatteri (6./M.Fla.A. 814)
7. Flak - 2 cm luftværnsbatteri (7./M.Fla.A. 814)
Flugmelde Stellung Isbjerg (Nors-See)
Forløbet i opstillingen af Flak og lyskastere
Planlagt Flak-stilling under anlæg i Sydthy
  Ildlederbunker Fl 314
El-installationer i Ildlederbunker Fl 314
6 m afstandsmåler
Betjeningsrum ved 10,5 cm Flak under panserkuppel
Maskinbunker M 183
Maskinanlæg i luftværnsbatterierne
8. Flak - 150 cm (200 cm) lyskasterne (8./M.Fla.A. 814):
  Lyskaster 1 Hanstholm Fyr
Lyskaster 2 Düne
Lyskaster 3 Klitmøller
Lyskaster 4 Sårup
Lyskaster 5 Ørgård
Lyskaster 6 Uglshøj
Lyskaster 7 Hanstholm Ø
Lyskaster 8 Febersted
Lyskaster 9 Hesseldal Bjerg
Lyskaster 10 Nytorp
Lyskaster 11 Ræhr N
Lyskaster Risbjerge
Lyskaster Rosvig
150 cm og 200 cm lyskasterne: Oversigtskort, tekster og dokumentation
150 cm og 200 cm lyskasterne: Gamle fotos
150 cm og 200 cm lyskasterne: Bygningstegninger
Tekster om hændelser i luftværnsbatterierne (M.Fla.A. 814):
  Notater om administration og organisation i luftærnsbatterierne
Notater om kamphandlinger med luftværnsbatterierne
Notater om hændelser i 6. og 7. Flak
Betegnelser for Flakvåbnene og -enhederne i Hanstholm
  De første luftværnskanoner opstilles for at beskytte byggepladsen for det tunge batteri i Hanstholm. Kanonerne og deres standpladser fik et fortløbende nummer, og lyskasterne fik et navn i alfabetisk rækkefølge: "Dora", "Emil", "Fritz", osv.
25-02-41
dannes M.A.A. 118, hvor sømålsbatterierne tildeles betegnelserne 1., 2. og 3./M.A.A. 118 og luftværnet samles under betegnelsen 4./M.A.A. 118 og benævnes oftest 4. Batteri (Flakbatterie Hansted).
01-07-42 dannes M.Flak A. 814 ved ændring af benævnelsen for M. Flak A. 229, der på samme tidspunkt flyttes fra området ved Gotenhafen-Danzig til Hansted.
4./M.A.A. 118 (Flakbatterie Hansted) bliver med såvel middeltung og let Flak som Flak-lyskastere underlagt den nydannede M.Flak A. 814.
Batterierne får numrene fra 1.-7./M.Flak A. 814. 1./M.Flak A. 814 bliver 10,5 cm batteriet. 2.-4./M.Flak A. 814 7,5 cm batterierne. 3,7 cm kanonerne samles under 5./M.Flak A. 814 og 2,0 cm kanonerne under 6./M.Flak A. 814. 150 cm lyskasterne samles under 7./M.Flak A. 814. Stabsbatteriet/undergruppekommando benævnes 'Ugruko'. Ved den endelige opstilling af 150 cm lyskasterne i og omkring Hanstholm fik de numrene 1 til 11.
05-11-42 foreslås og vedtages nedenstående system for betegnelsen af det enkelte af de lette og middeltunge våben: Hvert kampmiddel får et 3-cifret tal som betegnelse, nærmere bestemt viser
100'er tallet tilhørsforholdet til batteri, 10'er tallet tilhørsforholdet til deling, 1'er tallet kampmidlet i delingen.
Delingens 60 cm lyskaster får som 1'er tal - 0.
01-08-43 ændres nummerangivelsen for batterierne, idet Ugruko (kommandobatteriet) herefter benævnes 1./M.Flak A. 814. De øvrige batterier beholder rækkefølgen men rykker altså en plads.
Disse numre suppleres oftest med våbnenes kaliber eller med batteriets funktion og lokalisering således:
2./M.Flak A. 814 (Flak und Sperrbatterie Hansted), 3./M.Flak A. 814 "Bavn", 4./M.Flak A. 814 "Brunberg", 5./M.Flak A. 814 "Düne", 2.-5./M.Flak A. 814 ofte suppleret med (Schwere Flak), 6./M.Flak A. 814 (mittlere Flak), 7./M.Flak A. 814 (leichte Flak) og 8./M.Flak A. 814 (Schwere Scheinwerfer Batterie).
-----
Betegnelserne i registreringen er - som det ses ovenfor - udelukkende disse endelige.
-----
Ved de indskrevne notater fra krigsdagbøger, breve har jeg overalt brugt den aktuelle betegnelse for enheden på tidspunktet for notatet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye