Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Batteri Agger     Forside

38.02

Planlagt stilling for Marinekystbatteri "Agger", 3./MAA 118

Læs Jens Anderserns artikel
"De tyske batterier ved Kobberø I" - www.arkivthy.dk/images/Sydthy/Sydthy%20Aarbog/saa1997/Andersen,%20Jens%20%20De%20tyske%20batterier%20ved%20Kobber%C3%B8d.pdf
Som det ses på dette luftfoto, er der i terrænet ingen spor efter gravearbejderne.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Tysk bygn. nr. Noter til registreringen Dansk sit.plan J.A. skitste af sit.plan
  O.T. er forkortelsen for Organisation Todt, som er byggeledelse for byggeriet.    
38000 Ildledelsesbunker type M 263.
Byggeopgaven overdraget til O.T. 13-11-1944.
Udgravning påbegyndt 04-12-1944. Ikke afsluttet.
Bunker Nr. 3 1.
38002

Kanonbunker type M 305. 360 grd. skudfelt.
Byggeopgaven overdraget til O.T. 24-10-1944.
Udgravning påbegyndt 04-10-1944. Ikke afsluttet.

Bunker Nr. 1 4.
38004 Kanonbunker type M 272. 120 grd. skudfelt.
Byggeopgaven overdraget til O.T. 24-10-1944.
Udgravning påbegyndt 28-10-1944. Afsluttet 19-12-1944.
Bunker Nr. 2 2.
38006 Kanonbunker type M 272. 120 grd. skudfelt.
Byggeopgaven overdraget til O.T. 24-10-1944.
Udgravning påbegyndt 18-10-1944. Afsluttet 20-11-1944.
Bunker Nr. 4 2.
38008 Kanonbunker type M 305. 360 grd. skudfelt.
Byggeopgaven overdraget til O.T. 24-10-1944.
Ændret iht. fjernskriver-meddelelse fra Admiral Skagerrak 07-11-1944.
Udgravning ikke påbegyndt.
Bunker Nr. 6  
38010 Ammunitionsbunker type R 641.
Byggeopgaven overdraget til O.T. 13-09-1944.
Udgravning påbegyndt 06-01-1945. Ikke afsluttet.
Bunker Nr. 5 3
38012 Ammunitionsbunker type R 641.
Byggeopgaven overdraget til O.T. 13-09-1944.
Udgravning ikke påbegyndt.
   
 

Yderligere planlagte bunkere:
4 gruppe-bunkere type R 702.
Yderligere planlagte feltmæssige- og forstærkede feltmæssige anlæg:
2 sømålslyskastere, 1 Würzburg-Riese og 3 Flak-standpladser.

   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye