Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Marinekystbatterier     Forsiden
Batteri Agger - Indhold
Situationsplan og bygningsliste
Hændelser
Kobberøstillingen
Mandskabsstyrken
Normeret mandskabsstyrke ved batterierne i M.A.A. 118
Gamle billeder
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye