Gå til:

Marinekystbatterier
Forsiden
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Lokalisering af batteri "VARA" ved Mövik og Kroodden sydvest for Kristiansand i Norge.
Den firkantede røde ramme angiver kanonbatteriets beliggenhed, og den røde prik placeringen af ildlederen.
Fundamenter for søjlerne der bar skinnerne for montagekranen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Loftsskkinne med vogn til håndtering af granater.
(Fotos Jørgen Lumbye 1994)
Rum til kardus og hylstre. I væggen er åbningerne for ventilation, da kardusen (krudtet) skulle holdes under konstant og ensartet temperatur og fugtighed, da dette indgik som data i beregningen af de samlede skuddata. Loftsskkinne med vogn til håndtering af kardus og granater.

Rum nr.

Anvendelse

Antal lameller

1

Klimaanlæg

?

2

Centralfyr

?

3

Vaskerum

9

4

WC

5

5

Gasfilter

0

6

Lukaf for vagtmandskab

22

7

Pumperum

0

8

Gang og værksted (forrest)

11

9

Maskincentral

24

10

Kølerum

0

11

Gang (bagerst)

0

12

Olierum

0

13

Klimaanlæg

?

14

Kardusrum

0

15

Granatrum

34

16

Granatrum

34

17

Kardusrum

0

Radiatorernes lameller er 13,5 cm x 110 cm.
Maskincentralens dog 16 cm x 110 cm.
Afstand mellem lamellerne er 4,5 cm.
Monteringen afviger i højden, men er ca. 20 cm over gulv.


Radiatoren i det ene granatrum.
Loftsskinne i maskinhal.  

Herover vaskekummer.
Til venstre urinaler.
 
Regnebord/-maskine.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kasemattet er bygget oven på er bunker S 169 (se ovenover). Kasemat-tilbygningen er markeret i gråt.
Ifbm. med bygningen af kasemattet er elementer i S 169 bunkeren nedrevet eller overstøbt.
En tilbygning bag kasemattet er ikke opmålt og derfor ikke indtegnet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye