Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Radarstationer (Marine) Tekster om radarstationerne   Forsiden
37.02.00 Agger Tange "ARNSBACH": FuMO 214 Würzburg Riese (Ver. 3)
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Opstillet: Noter til reg.: Enhed: Tilsluttet:
37.02.01 V 174 Fu.M.G. maj 1944 Lb. nr. 12 i marineradarkæden.
FuMO 214 (Ver. 3). 'Würzburg Riese'/'Seeriese'
(Rækkevidde 60 km).
Funktion: Kombineret Seetakt og Seeart.
Bygningen meldt færdig 12. april 1944.
81. Fu.M.K. 2. og 3./M.A.A. 118
37.02.02 622 D.Gr.U.St.   Bygningen meldt færdig 12. april 1944.
 
37.02.03 og 04
58c
Standplads for MG

Sandsynligvis færdige 12. april 1944.


37.02.05
Strandmur
Strandbefæstning

Anlagt i perioden 12. til 30. april 1944.


30/11/1943.
Rekognosceringer med henblik på opstillinger af Fu.MO (seetakt.) Würzburg-Riese - Radaranlæg.
Med henblik på opstilling af Fu.MO´s (seetakt.) Würzburg-Riese i vestkystområdet fra Fanø til Hirtshals bliver der gennemført talrige rekognosceringer. De nye stillinger ligger imellem de under bygning værende og allerede færdige radar-stillinger. Der er telefonisk lovet 7 stk. Würzburg-Riesen og et mobilt anlæg, og der kan regnes med levering inden for en måned.
Når disse anlæg sættes i drift med en rækkevidde på 15-20 km for hvert anlæg, kan der regnes med en nogenlunde tilstrækkelig overvågning af Vestkysten.
Opstilling af anlæggene ved Hanstholm og Hirtshals har første prioritet pga. overvågningen af Skagerak. (Ligeså på Læsø.)
Bunkerbyggeriet for Fu.MO´s 21 ved Blåvand, Nymindegab, Agger, Svinkløv (tidligere Slettestrand), Løkken, Hirtshals, Skagen og Frederikshavn er gået så godt, at om- eller nyindbygningen af anlæggene kan foregå i begyndelsen af 44.

Luftfotos. Øverst 1971 - nederst 1981. (Høfde 76 lige syd for stillingen)
(© Thisted Kommune)

“Würzburg Riese” monteret på V 174. (MCH 1583)

(Fotos: Jens Andersen 01/07/2004)

Rester fra strandforstærkningen. (05) Området og en enkel betonblok. Fotos Jørgen Lumbye 05/2017.

Snit- og plantegning af radarbunkeren 174.
Fra bogen The Kriegsmarine Command, Control and Reporting System ......,
M. Svejgaard, side 37.
Trods forslaget om fjernelse af bunkeren R 622, ligger den der stadig.

Foto taget i Batteri Agger mod nord. I baggrunden ses Würzburg Riese på V 174. (MCH 1578)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye