Gå til: Indhold emneopdelt                                                              Forside
 

Radarstationer (Marine)

Svinkløv
Bulbjerg
Hanstholm
Klitmøller (Reg. nr. 29.05.71)
Stenbjerg
Agger
Bovbjerg
(Der kan også klikkes på diagrammet og i skemaet herunder.)

Tekster om opstillingen af radar i kæden og skrivelser om skydning ved FuMO.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg skriver i sin Afsluttende Rapport til Krigsministeriet og Marineministeriet, Bilag Nr. 12:
Meldetjenesten for fjendtlig Skibsfart var baseret paa Marinens Kystradarsystem (Funkmessortungsstationer eller Fumo Stationer), som gennem Fumo-Funkkreise var i Forbindelse med Ortungscentraler i Frederikshavn, Esbjerg, Aarhus og København. Ortungscentralerne gav Meldinger videre til vedkommende Seekommandant, der i Tilfælde, der havde Interesse for Kystforsvaret, lod de paagældende Meldinger gaa videre gennem Artilleriführer til Fordeling mellem de derved berørte Kystbatterier, som fik opgivet Position og øvrige Oplysninger om fjendtlige Skibe, som var nær ved eller inden for Batteriets Rækkevidde. Af Hensyn til 38 cm Batteriet i Hansted var der en speciel Fumo-Funkkreis mellem Ortungsmeldestelle Hansted og Fumo-Stationerne Svinkløv, Bulbjerg, Hansted, Klitmøller, Stenbjerg, Agger og Bovbjerg. Ortungsmeldestelle Hansted gav i øvrigt Meddelelserne videre til Ortungscentralerne i Frederikshavn, Esbjerg og Aarhus.


Mellem stationerne var der telefon- og radioforbindelse.
Dog var der kun radioforbindelse indbyrdes mellem stationerne Klitmøller, Stenbjerg, Agger og Bovbjerg.
(Diagram efter German Seacoast Defenses, European Theater, Appendix 6, 20. December 1945.)
(FuMO) Funkmess-Ortung: Aktiv afstands- og retningsmåling.
(FuMB) Funkmess-Beobachtung: Passiv registrering af fjendens radar-/radiotransmission.
Oversigt:
(Kilde: Cononel M. Svejgaard: The Kriegsmarine Command, Control and Reporting System, bunkers and electronic systems in Denmark 9 April 1940 - 5 Maj 1945.)
Lokation Navn Anlæg Opstillet Funktion Enhed
Svinkløv SEEROSE FuMB 27 fritstående. NO for V174. efter sept. 1944 Funkmess-Beobachtung-Stellung 82. Fu.M.K.
FuMB 21 på lille bygning. ONO for S 449.
'Lille Netrammepejler på støbt Hus (2x3 m)'.
STRASSBURG FuMO 3 'Zerstörer Saule' på V 174.
Andet notat: Seetakt radar nr. 16 opstillet okt. 1944.
SES: okt. 1943
Notat 1. juni 1943:
Gerät Slettestrand wird z.Zt. eingebaut.
Seetakt og Seeart.
SCHLESWIG ?

Bulbjerg BUCHHOLZ FuMO 15 'Scheer' (ver. 2) 'Würzburg Riese'.
Andet notat: Seetakt radar Würzburg Riese med nr. 15.
5. sept. 1944 Seetakt og Seeart 82. Fu.M.K.
Hanstholm HANNOVER I FuMO 3 'Zerstörer Saule' på V 174. dec. 1943 Seetakt 82. Fu.M.K.
HANNOVER I FuMO 5 'Boulogne' feltmæssig opstillet øst for V 174. dec. 1944 Seetakt
HANNOVER II FuMO 15 'Scheer' 'Würzburg Riese'. maj 1944 Seetakt og Seeart
HANNOVER III FuMO 214 'Seeriese' 'Würzburg Riese' (ver. 1). aug. 1944 Seeart
Klitmøller KILZBÜHEL Først Freya FMG 39G (gB) - FuMO 2 'Calais'.
Fra maj 1944 FuMO 5 'Boulogne.
maj 1944 Seeart 82. Fu.M.K.
Stenbjerg STAUDE FuMB 21. Feltm. opstillet. efter sept. 1944 Funkmess-Beobachtung-Stellung 82. Fu.M.K.
FuMB 27. Feltm. opstillet.
STEIRMARK FuMO 214 'Würzburg Riese' (ver. 1) på WR-fundament.
Andet notat: Seetakt Radar nr. 12.
15. aug. 1944 Seetakt og Seeart
Agger ARNSBACH FuMO 214 'Würzburg Riese' (ver. 3) på V 174. maj 1944 Kombineret Seetakt og Seeart 82. Fu.M.K.
Bovbjerg BOHNE FuMB 21. Feltm. opstillet vest for fyret. efter sept. 1944 Funkmess-Beobachtung-Stellung 81. Fu.M.K.
FuMB 27. Feltm. opstillet vest for fyret.
BOCKSBERG FuMO 5 'Boulogne'. Feltm. opstillet vest for fyret. 11. juni 1943 Seetakt og Seeart
FuMO 214 'Würzburg Riese' (ver. 3). 15.aug. 1944
I Baufortschrittsplan for Stützpkt. Kobberöd er den 15. januar 1945 noteret, at der er planlagt opstillet 2 stk. sømålslyskastere, 1 stk. Würzburg Riese og 3 stk. Flak-Stände for marinen. Det fremgår ikke, om dette anlæg skulle have været tilsluttet denne radarkæde.