Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Radarstationer (Marine) Tekster om radarstationerne   Forsiden
56.01.01-10 Bovbjerg Fyr:
- "BOCKSBERG": FuMO 214 "Würzburg Riese" og FuMO 5 "Boulogne"
- "BOHNE": Funkmess-Beobachtung-Stellung FuMB 21 og FuMB 27
- Flugwache 5
- Kystvagt (Küwa)
(ikke omtalt i denne site)
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
56.01.01 668 Klst. Unterstd. Gruppebunker til 6 mand. Bygget for Marine til radarpersonellet.
56.01.02 Fundament for Würzburg Riese Radar
  FuMO 214 (Ver. 3)
56.01.03
Muligvis standplads for FuMB anlæg. Betonplade 4 x 5 m.
Standpladserne for FuMB 21 og FuMB 27 er ikke kendt.
56.01.04
Standplads for barak/murstensbygning Murbrokker indikerer, at i hvert fald en del af bygningen har været i gul murstensbyggeri.
56.01.05

Lille betonbygning.
56.01.06
Betonvej/-sti mellem anlæggene
56.01.07
Vej Sandsynligvis den gamle vej som på anlæggets tid.

56.01.08


  Lille betonfundament lige vest for vejen fra fyret.
Selvstændig beliggenhed uden for radarstillingen og et stykke fra Fyret.
Kan være standplads for et af FuMB anlæggene.
En anden mulighed er fundament for et lille skur for observationsplads for kystvagten, da man herfra kan overskue stranden, hvilket ikke er tilfældet fra fyret.
56.01.09 668 Klst. Unterstd. Gruppebunker til 6 mand. Bygget for Luftwaffe til Flugwache.
56.01.10   Std. fundament for radar FuMO 5
Navn Anlæg Opstillet Funktion Enhed Tilsluttet
"BOCKSBERG" Lb. nr. 10 i marineradarkæden.
FuMO 214 Ver. 3. 'Würzburg Riese'/'Seeriese'.
(Rækkevidde 60 km)
11. juni 1943
Seetakt og Seeart 81. Fu.M.K. 2./M.A.A. 118
Lb. nr. 11 i marineradarkæden.
FuMO 5 'Boulogne'. Feltm. opstillet.
(Rækkevidde 30-40 km)
15. aug. 1944
"BOHNE" FuMB 21. Feltm. opstillet.
(Lokalisering ikke bestemt.)
efter sept. 1944 Funkmess-Beobachtung-Stellung
FuMB 27. Feltm. opstillet.
(Lokalisering ikke bestemt.)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Fordside af gruppebunker R 668 (01) (Fotos: Jørgen Lumbye 08/2011)

Hulvejen (07) (Fotos: Jørgen Lumbye 08/2011)
Forreste foto set mod syd, bagerste mod nord.

Fundament for Würzburg Riese radar (02)
(Fotos: Jørgen Lumbye 08/2011)

Fundamentet (02) ifht. fyret (forreste foto) og Fjerring Kirke (Bagerste foto)
(Fotos: Jørgen Lumbye 08/2011)

Betonplade (03) (Fotos: Jørgen Lumbye 08/2011)

Fundament for barak/hus (04) og lille betonbygning (05)
(Fotos: Jørgen Lumbye 08/2011)

Lille betonbygning (05)
(Foto: Jørgen Lumbye 08/2011)

Fundament for barak/hus (04) og lille betonbygning (05)
(Foto: Jørgen Lumbye 08/2011)

Betonvej/-sti mellem anlæggene (06)
(Fotos: Jørgen Lumbye 08/2011)

Fundament (08) (Fotos: Jørgen Lumbye 08/2011)

Forreste foto: Bovbjerg Fyr.
Bagerste foto: Gruppebunker 668 (09) ifht. fyret.

(Fotos: Jørgen Lumbye 06/2012)

Gruppebunker 668 (09) (Fotos: Jørgen Lumbye 06/2012)

Fundament for FuMO 5 radar (10) (Fotos: Jørgen Lumbye 06/2012)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Würzburg Riese radaren (FuMO 214) på fundamentet (02)
(Michaël Svejgaards (SES) samling)

FuMO 5 (10). Her opstillet i Hanstholm.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Luftfotos 1954
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye