Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
P7 Stenbjerg
    Overordnet indhold
Minekort med minefelterne omkring stillingerne ved Stenbjerg.
I det lille oversigtskort øverst til venstre på de enkelte sider ses felternes placering i terrænet.
Felterne er her markeret med rødt.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye