Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Minefelter omkring stillingerne i Stenbjerg
Pejlestationer Radarstationer (Marine) Modstandsreder Forsiden
  Notater i Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager        

32.02.41-66  

Stenbjerg:
- 2 modstandsreder (WN) (41-53)
- Würzburg Riese radar "Steiermark", "FuMO Stenbjerg" (55-56)
- Funkmess-Beobachtung-Stellung "Staude"
(57-58)
- Pejlestation P7 for Batteri "Hanstholm II"
(61-63)
- Kystvagt (Küwa) (63?)
- Flugwache 17 (?)

- Flakstilling (64-66)


Observationstårnet for P7 set på afstand fra sydvest. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2012.)
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
Funkmessgerät:
1 stor og 2 små Pejlkopper.
4 Barakker, 1 Staldbygning samt flere Beskyttelsesrum i Klitterne. Plads til ca. 100 Mand.
2 Udkigstaarne, 2 Barakker á 20 Mand.
2 Bunkers, 2 smaa Amm. Bunkers.
Lejr ved Signalstation:
1 Barak á 200 Mand
2 Barak á 90 Mand
1 Barak á 40 Mand
1 Kökkenbarak.
Strandstöttepunkt: 6 á 8 Bunkers
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
32.02.41-42 F-Stand Flank.-Stand Modstandsrede (WN) Stenbjerg Landingsplads Nord.
32.02.43 58C Ringstand for M.G. og let mortér Modstandsrede (WN) Stenbjerg Landingsplads Nord.
Ikke fundet.
32.02.51-52 F-Stand Flank.-Stand Modstandsrede (WN) Stenbjerg Landingsplads Syd.
Ikke fundet.
32.02.53 58C Ringstand for M.G. og let mortér
32.02.54 58C Ringstand for M.G. og let mortér  
32.02.55 Sokkel for Würzburg Riese Sokkel for Würzburg Riese FuMO 214 (Ver 1).
32.02.56   'Verpflegungsbunker' Registreret efter minekort. Se nedenfor.
32.02.57   Standplads for FuMB 27 Feltmæssigt opstillet efter september 1944.
Der henvises til 'The Kriegsmarine Command, Control and Reporting System, ...., M. Svejgaard side 288-289.
32.02.58   Standplads for FuMB 21
32.02.61 621 Gr.U.Std. (Peilstand) Pejlestation P7 Bunkeren var sandsynligvis også til brug for luftværnsmandskabet ved den nærliggende Flakstilling.
32.02.62 668 Klst. Unterstd. (Peilstand) Pejlestation P7
32.02.63   Underbringelsesbarak. Fjernet. Registreret efter minekort. Se nedenfor.
Benævnt 'Unterk. K.W.' (Küstenwache). Observationsbunkeren/-standpladsen er på kortet tilsvarende benævnt 'KW'. Barakken har derfor været underbringelses- og messebarak for pejlestationens personel.
Kystvagten har givet været opstillet ved landingspladsen.
32.02.64
Flaksokkel Registreret af Mark Stannius.
32.02.65-66 Siegfried Unterstand
Beskyttelsesrum og ammunitionsdepot
Navn Anlæg Opstillet Funktion Enhed Tilsluttet
"STEIRMARK" Lb. nr. 13 i marineradarkæden.
FuMO 214 'Würzburg Riese' (Ver. 1).
(Rækkevidde 60 km).
15. aug. 1944 Kombineret Seetakt og Seeart 81. Fu.M.K. 2./M.A.A. 118
"STAUDE" FuMB 21. Feltm. opstillet. efter sept. 1944 Funkmess-Beobachtung-Stellung
FuMB 27. Feltm. opstillet.
Luftfoto 1954

Eneste synlige af den ene F-Std. i den nordlige modstandsrede (41-43).
Der er ikke fundet spor efter den sydlige modstandsrede (51-53).
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)


Af kortskitsen i Knud Hendriksens bog "Våben i klitterne" fremgår det, at den sydlige modstandsrede lå ca. 625 m syd for nedkørslen til stranden.

Udsigt fra 58C maskingeværstillingen (54) over landingspladsen med redningshuset. Bagerste foto nærbillede af bunkeren.

(Foto: Jørgen Lumbye 08/2002)

Fundament for Würtzburg Riese radar FuMO 214 (Ver. 1) (55)

(Foto: Jørgen Lumbye 08/2002)

FuMO 214 (Ver. 1) her opstillet i Hanstholm på et 4 meter højt tårn
(MCH 4282)

Udsnit af minekort, som angiver 'Verpflegungsbunker' (56) ved Würtzburg Riese radaren. Sandsynligvis har der været opstillet en barak eller en bunker i meget let udførelse. Bygningen er fjernet.

Gruppebunker R621 (61) i forgrunden og observationsbygnigen
oven på R668 (62) bagved
(Foto: Jørgen Lumbye 08/2002)

Udsnit af minekort, som angiver 'Unterk K.W.' (63) ved observationsbunkeren. Sandsynligvis har der været opstillet en barak. Bygningen er fjernet.


Observationsbygningen oven på gruppebunker R668 (62)

(Foto: Jørgen Lumbye 08/2002)

Det grå felt viser observationsbygningens placering
oven på bunkeren af type R 668

Kig ud gennem indgangen i observationsbygningen

(Foto: Jørgen Lumbye 08/2002)

Flaksokkel (64) med observationsbygningen i baggrunden
(Foto: Mark Stannius)

Nærbillede af den synlige del af Flaksoklen (64)
(Foto: Mark Stannius)

Siegfried Unterstand (65)

(Foto: Mark Stannius)

Siegfried Unterstand (66)
(Foto: Mark Stannius)
Diagrammet viser telefonkommunikationsnettet, som Flugwache 17 Stenbjerg var tilsluttet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye