Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: P7 Stenbjerg     Forsiden

Stenbjerg. Opgørelse i "Pansergravssager" over bygninger og anlæg der skulle fjernes.


A.

2 Stk. 8-Mands Betonrum
1 Stk. Maskingeværrede
1 Stk. Vandbrønd, Diameter 1,o,
Dybde 10 m.
44 m Løbegrav (uden Pæle)

B.

1 Stk. Betonbunker (ca. 400 m3 Beton)
1 Stk. Betonbunker, 2 Etager
50 lb.m Stenbelagt Vej 3 m bred
7 m Løbegrav

C.

Underjordisk Mandskabsbunker af Beton med Adgangstunnel af Træ
17 m Løbegrav (uden Pæle)

D.

Underjordisk Træbunker
15 m Løbegrav (uden Pæle)

E.

3 Stk. Vognporte af Træ (i Klit)

F.

1 Stk. Hestestald af Træ
1 Stk. Hestestald uden Tag

G.

250 m Løbegrav (uden Pæle)

H.

Mandskabsbunker af Træ

J.

5 Stk. Skydeforhøjning af Tørv

K.

Ligkapel af Træ
Baderum af Træ
300 lb.m. Stenbelagt Vej 4 m bred
100 lb.m. Lyngvej til Stald
1 Stk. Vandbrønd, Ø 1,o, Dybde 3 m, løst Dæksel

L.

1 Stk. Beton-Ringstand
1 Stk. Ammunitionsrum af Træ
1 Stk. Træbunker m/Betondæk
277 m Løbegrave med Pæle

M.

500 m Løbegrav (med Pæl pr.m)
1 Stk. Træbro (over Løbegrav)

N.

1 Stk. Beton-Ringstand
1 Stk. muret Udkig
1 Stk. Træbunker
2 Stk. Kanonstillinger af Træ
3 Stk. Ammunitionsrum af Træ
3 Stk. Træbunker
50 m Løbegrav (med Pæl pr.m)

O.

1 Stk. Træbunker

P.

6 Stk. Betonbunkers paa Stranden

Q.

1 Stk. Ammunitionsrum af Træ
2 Stk. Træbunker

R.

1 Stk. muret Transformatortaarn
1 Stk. Kraftcentral af Træ
Lille Pejlekop med Brystværn
Stor Pejlekop med Betonfundament

30 m Betonfortov

49 Stk. Betontrin
200 lb.m. Stenbelagt Vej 3,o m bred

S.

1 Stk. Kabelbrønd af Beton

T.

1 Stk. muret Kabelhus

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye