Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Indhold Hjardemål     Forsiden
23.03.00

Pejleanlæg

Wassermann-radar

Del af stillingen "Habicht"
23.03.01
Jordanlæg
Standplads for Wassermann Anvendelsen som standplads for Wassermann M I er vurderet ud fra, at Wassermann antennen registreret efter luftfotos var placeret på denne position.
Carsten Petersen angiver typen som Wassermann M I nr. 1235.
23.03.02
Jordanlæg
Observationsstilling
Cirkulært jordanlæg hvorfra der i retning 60-65 grd. fører rende efter sandsynligvis nedgravet kabel.
KMS har anlægget markeret som Fredet Punkt 69-03-004.
23.03.03
Bygninger   Ikke fundet. Fjernet. Registreret efter luftfoto. Se beskrivelsen nedenfor 1. februar 1947.
23.03.04
Vej

 
23.03.05
Løbegrav    
Luftfoto 1945 (MuseumsCenter Hanstholm)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Foto: Michaël Svejgaard (SES) (JL 180)
Et vidne beretter, at Wassermann radarstillingen var bemandet med 18-20 mand.
Kort før befrielsen blev der på den hosliggende gård, hvor vidnet boede, i storstuen indlogeret en gruppe på 16 georgiere og en tysk befalingsmand. Hver dag gravede denne gruppe på løbegraven langs Korsø Bakkes (Brunbakkes) vestkant.
Ved gården var der anlagt et civilt beskyttelsesrum.
Besætning (normeret): 1 Geräteführer, 1 mekaniker og 5 mand.
I Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
Annexpejlstation. Mindre barak (3a). 2 stenmurede stationer (3b-c). 40 m høj mast.
I "Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager" er denne beskrivelse - dateret november 1945:
Indenfor Afspærring i “R.A.F. Control”:
3 murede Bygninger ca. 6 x 12 m. Højden ca. 3 m. Trætag fladt.
Omkring de 2 af Bygningerne er en Beskyttelsesmur ca. 1,80 m høj.
1 muret Oliedepot ca. 2 x 4 m. Højden ca. 2,30 m. Trætag fladt.
1 Træskur enk. Beklædning ca. 3,50 x 8 m. Højden ca. 2,30 m.
1 Fundament for Pejletaarn samt Bardunfundamenter.
Oplistningen af hegn omkring arealet med disse bygninger har jeg sammenskrevet således:
Arealet var omkranset af 3 Sæt pigtrådshegn med træstolper.
Inderste hegn: 260 m, stolpeafstand 3,50 m.
Mellemste hegn: 300 m, stolpeafstand 3,75 m.
Yderste hegn: 680 m, stolpeafstand 7,20 m.
Ligeledes sammenskrevet opgørelsen over løbegrave:
I hele området - hovedsagelig langs kanten af bakken - var der i alt 3,75 km løbegrave. Desuden var der ca. 50 skyttehuller.

1. februar 1947:
Besigtigelse af 3 Murstensbygninger, 1 Træskur og 1 Garage paa Klitvæsenets Areal i Korsø. Bygningerne er muret af gule, daarligt brændte Sten og med Hulstensmur. Tagkonstruktionen er Gitterspær beklædt med Tagpap.
Det hele er stærkt ramponeret, der er saaledes ingen hele Vinduesrammer, Dørene er ødelagte, Gulvene delvist opbrudte o.s.v. Træskuret mangler hele den ene Side og alle Dørene.
1. Murstensbygning 12 x 8 m a 15 Kr pr. m2 1440 Kr.
2. do. 12 x 8 m a 15 Kr pr. m2 1440 Kr.
3. do.(uden gulv) 6 x 8 m a 10 Kr. pr. m2 480 Kr.
4. Træskur 10 x 3 m a 12 Kr. pr. m2 360 Kr.
5. Garage 3 x 4 m a 8 Kr pr. m2 96 Kr.
Det bemærkes, at Kommissionen for særlige Handelssager til en Gaardejer i Korsø, har afhændet en Beskyttelsesmur for 15 kr. pr. 1000 Sten. Muren er nu saa godt som fjernet.

Udvalget for Indkvarteringserstatning 22. juli 1947:
Amtet bemyndiges til at nedrive 3 af den tyske Værnemagt (opførte bygninger) paa et Areal beliggende nord for Korsø, idet de anses for værdiløse og ifølge det oplyste forudsættes opført på klitvæsenets grund.
13. august 1947:
Der afgives tilbud på bygninger ved Korsø på Klitvæsenets areal (3 murstenshus, 1 garage og 1 træskur) averteret til salg i aviser.

Det cirkulære jordanlæg 23.03.01 fotograferet fra ØNØ mod indgangsåbningen.
(Foto: Jørgen Lumbye maj 2008)

Hullet NNV for 23.03.01. (Foto: Jørgen Lumbye maj 2008)

Det cirkulære jordanlæg 23.03.02 fotograferet fra N mod indgangsåbningen.
(Foto: Jørgen Lumbye maj 2008)

Det cirkulære jordanlæg 23.03.02 fotograferet fra NO mod indgangsåbningen.
(Foto: Jørgen Lumbye maj 2008)

Udsigten fra 23.03.01 mod nord. (Foto: Jørgen Lumbye september 2007)

Udsigten fra 23.03.02 mod sydvest. (Foto: Jørgen Lumbye september 2007)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Wasserman M opstillet her på Brunbakke. (jl9810)
(United States Army reconnaissance service. Udlant af Michaél Svejgaard (SES))

Wassermann M radar set fra siden.
Denne fra stillingen "Hyäne" i Nr. Lyngby
  (MCH 1038)

Nærbillede af antennen. (jl9812)

Bagsiden af Wasserman M transmitter. (jl9814)

Interiør af faseforskydnings netværk. (jl9815)
United States Army reconnaissance service. Udlant af Michaél Svejgaard (SES)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye