Gå til: Radar- og radiopejlestationer   Forsiden
23 Hjardemål "Habicht"
Enheden, der bemandede stillingen, var 3./Ln.Rgt. 222. I maj 1945 var der i stillingerne i Hjardemål stationeret 2 officerer, 22 underofficerer og 64 menige.
En deling fra samme regiment var på samme tidspunkt stationeret ved Massermann Radaren i Vorupør (33 mand), ligesom mandskab fra dette regiment bemandede Mammut-radaren i Hanstholm (9 mand).
I stillingerne i Hjardemål var desuden 5 underofficerer fra ET der 4./Ln.Abt. 85, samt 5 underofficerer og 13 menige fra 2./Ln.Rgt. 356 fra stillingen "Tanne"/"Tamariske" i Vester Vanned Plantage. Tilbage i denne stilling var fra denne enhed kun et vagthold på 1 officer, 1 underofficer og 2 menige.
Hovedstillingen i Hjardemål by
Beskrivelser og tegninger af barakker fra materialet ifbm. overdragelsen 15-11-1943
Y-stillingen syd for Hjardemål by
WM radarstillingen på Brunbakke ved Korsø
Skydebane ved Flyvklit NØ for Korsø
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Luftfoto 1945
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye