Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Radar- og radiostationer Modstandsreder   Forsiden
29 Støttepunkt Klitmøller b) Lw Stpkt. (Fu.M.G. mit Flakschutz) "Kreuzotter"
  Pejlestation
Flugmelde Stellung (Flum)/ Funkpeilstelle Luftwaffe Klitmöller
WN - Modstandsrede
Reg nr:
Bygn.type: Anvendt som: Noter til reg:
29.01.01

Steilhangverbesserung u. Uferbefestigung Ikke fundet. Formentlig bortskyllet. Ses på nedenstående foto.
    WN - modstandsrede Modstandsrede med 2 F-Stande og 1 58C.
29.01.02-03
F-Stand Flank Stand. Angives som støbt men ikke færdig og overdraget til tropperne.
På et kort af A.S. Møller over KREUZOTTER ved Klitmøller er angivet 109 b.
Begge fjernet i 1. halvdel af september 2013.
29.01.04
58C Ringstd. f. M.G. og let mortér Ikke angivet som færdig og overdraget.
    Flugmelde Stellung I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen 29.01.05-08 således:
Norsaa. Pejlestation. 3 Barakker á 6 Mand.
29.01.05
  Standplads for radar Ikke fundet. Fjernet.
I "The Kriegsmarine Command, Control and Reporting Systems, .......", M. Svejgaard, s. 244 angives at der fra november 1942 var opstillet en radar af typen FuMO 303.
Dateringen bygger på, at en vagtenhed (Landessch.-deling 439/VI) er noteret indsat på denne lokation 11. november 1942 med det formål at bevogte en radar.
Det var den eneste enkeltstående Flugmelde radar, som ved slutningen af??krigen var underordnet Luftwaffe. De øvrige var underordnet Kriegsmarine.
I 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945'. Signatur på bilag nr. 2q som Kampanlæg i Beton. Ikke beskrevet.
På situationsplanen 'Lw.-Stüpu. "Kreuzotter". M: 1:5000, Klitmøller' er angivet en signatur for et antenneanlæg og en skytsstandplads på dette sted.
29.01.06
Barak Barak Ikke fundet. Fjernet.
Registreret efter 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945'. Signatur på bilag nr. 2q som Barak. Ikke beskrevet.
29.01.07a-f
Jordstillinger Skyttestillinger Ikke fundet. Fjernet / tilsandet.
Kilde 'Lw.-Stüpu. Kreuzotter . M. 1:5000, Klitmøller' angiver 6 jordanlæg på stedet placeret så de kan forsvare klittoppen rundt om antenneanlægget.
29.01.08
? ? Ikke fundet. Fjernet / tilsandet. Luftfotos indikerer anlæg på stedet.
29.01.09
  Zugposten Ikke fundet. Registreret efter minekort (se nedenfor).
Muligvis den skytsstandplads, der er vist på situationsplanen 'Lw.-Stüpu. "Kreuzotter". 1:5000, Klitmøller'.
 
Pejlestation
 
      Kilde 'RA - Stockh., pk. LXXVII' benævner stillingen 'LW Stüpu Kreuzotter' og angiver kun stillingens omtrentlige form med en krydsstreg. Der er ingen markeringer for antanneanlæg eller lign.
29.02.01
L 410 Gesch. Std. 3,7 m. Zgbef. Std. Svært tilgængelig. Jerndøre (m. påskrift) i alle åbninger.
Er anført med et forbrug på 1.000 cbm. beton, hvilket kan beregnes til, at alle ydermure er 3 m tykke.
29.02.02
622 D. Gr. Unterst.

Let tilgængelig. Åben brønd i højre side. Døre m. påskrift, beslag på vægge.
Der er anført brugt 1.000 cbm. beton til bygningen, hvilket beregnes til, at alle ydermure er 3 m tykke.

29.02.03
L 413 Muni-Ustd. Tildækket.
Er anført med 560 cbm. beton mod standard 370 cbm., hvilket kan beregnes til, at frontmuren og begge de to sidemure må være 3 m tykke.
29.02.04
L 409a Gesch. Std. 3,7 Kun øvre del tilgængelig.
Er anført med 807 cbm. beton mod 635 som standard.
Det kan beregnes til 3 m tyk frontmur, og at begge de to sidemure må være 3 m tykke.
29.02.05
622 D. Gr. Unterst. Kant synlig. Lille ankerblok oven på bunkeren.
Er anført med et forbrug på 1.000 cbm. beton, hvilket kan beregnes til, at alle ydermure er 3 m tykke.
Sandsynligvis den i klide fra Stockholmsarkivet anførte ‘Vermittlungsbunker’.
29.02.06
622 D. Gr. Unterst. Ikke synlig. Tildækket under vej.
Er anført med et forbrug på 1.000 cbm. beton, hvilket kan beregnes til, at alle ydermure er 3 m tykke.
29.02.07
L 409a Gesch. Std. 3,7 Fritliggende og tilgængelig.
29.02.08
622 D. Gr. Unterst. Kant synlig.
Er anført med et forbrug på 1.000 cbm. beton, hvilket kan beregnes til, at alle ydermure er 3 m tykke.
På nedenstående kortskitse er ved signaturen noteret "Vermittl." (kommunikation).
29.02.09
M 283 Kl. Masch. U. Std. Ikke synlig.
29.02.10-11
69 Ringstd. f. S. Gr. W. Ikke fundet.
29.02.12
58C Ringstd. f. M.G. og let mortér Tilgængelig.
29.02.13
58C Ringstd. f. M.G. og let mortér Tilgængelig.
29.02.14
58C Ringstd. f. M.G. og let mortér Synlig.
29.02.15
58C Ringstd. f. M.G. og let mortér Tildækket under vej.
29.02.16
58C Ringstd. f. M.G. og let mortér Synlig.
29.02.17
58C Ringstd. f. M.G. og let mortér Tildækket.
29.02.18
58C Ringstd. f. M.G. og let mortér  
29.02.19
58C Ringstd. f. M.G. og let mortér Tilgængelig.
29.02.31
Barak Beboelsesbarak Ikke fundet. Fjernet. Træbarak 625 m2. Se grundplan nedenfor.
Registreret efter 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' benævnt J.
29.02.32
Barak Beboelsesbarak Ikke fundet. Fjernet. Træbarak 214 m2. Se grundplan nedenfor.
Registreret efter 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' benævnt I.
29.02.33
Barak Beboelsesbarak Ikke fundet. Fjernet. Træbarak 455 m2.
Registreret efter 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' benævnt F.
29.02.34
Barak Beboelsesbarak Ikke fundet. Fjernet. Træbarak 78 m2.
Registreret efter 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' benævnt G.
29.02.35
Barak Garage Ikke fundet. Fjernet. Trægarage 115 m2.
Registreret efter 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' benævnt E.
29.02.36
Barak   Ikke fundet. Fjernet.
Registreret efter 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' benævnt H. Ikke beskrevet.
29.02.37
Murstenshus halv forsænket Kartoffelhus Murstenshus halvforsænket 40 m2. Fjernet.
Registreret efter 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' benævnt N.
29.02.38
Garage - Stenhus Garage Garage af sten 16 m2. Fjernet.
Registreret efter 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' benævnt L.
29.02.39 Barak Vagtbygning Ikke fundet. Fjernet.
Registreret efter minekort. Se nedenfor.
29.02.41-45
Beboelseshus Inddragede eksisterende bygninger Civile bygninger inddraget og benyttet i stillingen.
Registreret efter 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' benævnt A-B-C-D-K.
Reg. nr. 43 er fjernet, og der er opført en ny bygning på stedet.
29.02.46a-d
Master Antenner Registreret efter luftfoto. Ikke fundet.
Jeg har vidneforklaringer fra folk, der boede i Klitmøller under krigen, som klart fastholder, at der aldrig har været opstillet høje antenner i Klitmøller! Antennerne stod efter deres udpegning, hvor anlæggene i Vilsbøl Klitplantage ligger.
       
    Lyskasterstilling

Se situationsplan nedenfor.

29.02.61   Markørdækning til skydebane.

Dansk anlæg bygget efter krigen. (Registreret af Kaj Worm.)

Iht. overdragelsesforretning den 17. december 1940 blev følgende overdraget: Anlæggene i Klitmøller.
Indledende bemærkning. Om bygninger gøres følgende bemærkninger.
1. Indkvarteringsbarak: Bygget af træplader med trægulv og dobbelt paptag på træforskalling, indbygget varmecentral i kælder og i alle køkken- og toiletrum. 1 bogreol, 1 køleskab og 1 fryser. Med til overdragelsen hører de elektriskeanlæg samt anlæg til vandtilførsel og kloak, gulv afdækning og gardiner.
2. Vaskebarak: Bygget af træplader med trægulv og dobbelt paptag på træforskalling.
3. Senderbarak: Bygget af træplader med trægulv og dobbelt paptag på træforskalling, dog med de senere tilføjelser nemlig montering af gittervinduer og jernbeslået dør til fjernskriverlokalet.
4. Garage: Træbygning med stenflisegulv. Det planlagte cykelrum blev efter anmodning ombygget til akkumulator-laderum.
5. Hundehus: Som vedlagte tegning.
6. Sendertårn: Vedlagte tegning dog med den senere opbyggede M.G. standplads.
7. Udgravninger til tilflugt ved luftangreb.
8. Barak til fyrtårn: Bygget af træplader med trægulv og dobbelt paptag på træforskalling med fundament på pæle.
9. Kortbølgesenderanlæg: Bygning: Trækonstruktion, 1 toilet bliver efterleveret.
10. Langbølgesenderanlæg: Bygning: Trækonstruktion.
Ved bygningerne 3, 9 og 10 overdrages samtidig alle elektriske anlæg.
Da det ikke er planlagt vaskerum til officerene - hvilket er nødvendigt - bygges et vaskebord.
For byggeledelsen og overdragende part: Byggeleder Dipl.ing. Pfeil og Dipl.Ing. Müller.
For forvaltningen ved den overtagende part: Leutnant Schmidt.
Plantegninger af beboelsesbarakkerne 29.02.31 og 29.02.32.
Kortet i rapporten fra Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg v. Landsinspektør Poul Boe.


Kort Beskrivelse af Anlæget dateret dec. 1945.

Anmærkninger

5

Areal: Anvendt til Udlægning af Miner.
Ejendom: Bygning nedrevet.

Bygninger nedrevet.
Kampanlæg.

6

Landejendom: Bygninger nedrevet.
Areal: Anvendt til Støttepunkt.
1 Kampanlæg af Beton samt en del Pigtraad og Løbegrave.

14

Landejendom: Stuehus og Stald (K) af Mursten, 120 m2, meget forfaldent.
Areal anvendt til Støttepunkt: 5 Kampanlæg af Beton, samt en Del Løbegrave og Pigtraad.
Opført til Beboelse: 4 Træbarakker (F) 455 m2, (G) 78 m2, (I) 214 m2, (J) 625 m2, i god Stand.
1 Trægarage (E) 115 m2, i god Stand.
1 halvt underjordisk Kartoffelhus (N) af Mursten, 40 m2, i god Stand.

Stærkt forfald. Nybygninger. Kampanlæg.

18

Bygning nedrevet. Areal anvendt til Støttepunkt.
Opført 1 Garage af Sten (L), 16 m2, i god Stand.

Bygning nedrevet.
Nybygning.

19

Ejendom: Hus 59 m2, forfaldent.
Areal: Anvendt til Støttepunkt.

Forfald.

20

Ejendom: Hus (B), 64 m2, forfaldent.
Areal: Anvendt til Støttepunkt.

Forfald.

21

Ejendom: Hus (A) 63 m2, Udhus 36 m2, begge forfaldne.
Areal: Anvendt til Støttepunkt.

Forfald.

22

Ejendom: Hus nedrevet.
Areal: Anvendt til Støttepunkt.
1 Kampanlæg af Beton, samt en del Løbegrave og Pigtraad.

Bygning nedrevet.
Kampanlæg.

23

Ejendom: Hus (D) 56 m2, Udhus 20 m2, begge i god Stand.
Areal: Anvendt til Støttepunkt.


29.02.51 Lyskasterstilling 17/11/1942 er nævnt lyskaster "Berta" Klitmøller.
De enkelte våben havde ofte navne, og der var altid en systematik i det.
Det første våben fik et navn med "A", det næste med "B", osv.
Når der i Klitmøller er en lyskaster med pigenavnet "Berta", har der sandsynligvis også været tilknyttet en lyskaster med et "A"-pigenavn.
Der var normalt kun tilknyttet én lyskaster pr. luftværnsdeling, og der var kun én deling i stillingen.
Da den registrerede lyskaster ligger et stykke fra luftværnsdelingen og helt uden for stillingen, kan der have været en lyskaster
med et "A"-pigenavn inde i stillingen i tilknytning til luftværnsdelingen, og lyskaster "Berta" kan have været en 'ekstra' lyskaster tildelt området.


Iflg. et vidne var der på denne position opstillet en lyskaster.
Vidnet beretter, at klittoppen før krigen gik op en spids. På toppen var en flagstang, hvor man satte et sort flag op, når lægen var i området. Så var det billigere at få lægebesøg, end hvis lægen skulle tilkaldes pr. telefon.
Tyskerne gravede toppen af bakken og lavede en lyskasterstilling. I lavningen var opsillet en barak, hvor besætningen på 4-5 mand boede.

Stillingen var omgivet af en pigtrådsspærring med en enkelt række pæle.

Luftfoto april 1943
Luftfoto 1954

Minenkort 07/12/1943 2. Flug.-Sich.-Peil.-Komp. "Kreuzotter". Nedenfor zoomet på stillingen.

Oversigt over alle minefelter. Jeg har ikke detail-kort over felterne øst for Krovej. (MCH)

Kort over minefeltet Ia med beskrivelse. (MCH)

Kort over de øvrige felter i stillingen vest for Krovej. Dateret 24.11.44. (MCH)

Kortskitsen viser pigtrådsspærringerne (x x x) og minefelterne med fodfolksminer (. . .) og panserminer (+ + +).
(Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg s. 127)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

I forgrunden til venstre ses strandforstærkning reg.nr. 29.01.01. Bagved F-Std reg.nr. 29.01.02. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm nr. 1803)

F-Std. 29.01.03 og 58c 29.01.04 den 26. december 1963
(Thisted Lokalhistoriske Arkiv bil. nr. 36154)

Samme fotograferet fra NØ.
Fotoet er et still fra filmen "Vagt ved Havet" fra 1965.

F-Std. 29.01.02. F-Std. 29.01.03 er sunket helt væk i sandet.

58c 29.01.04. Fotos 05/2011 (JL)
Luftfoto 1954
Efterretnings-kort (MuseumsCenter Hanstholm)

Sandsynligvis fundament for del af bakak (31). Udmålt til en position i barakkens øst-ende.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Sandsynligvis fundament for del af bakak (32).
Udmålt til en position i barakkens vestre langside.
Opmålt til 21-22 meter lang og 1,55 m bred.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Muligvis brønd. Beliggende lige øst for barak 31 og lige nord for barak 32.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Resterne af den murede kartoffelkælder (37) fjernet for nybyggeri i 2011.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Reg. nr. 41 maj 2011. (Foto: Jørgen Lumbye)

Reg. nr. 42 maj 2011 (Foto: Jørgen Lumbye)

Reg. nr. 44 maj 2011 (Foto: Jørgen Lumbye)

Reg. nr. 45 maj 2011 (Foto: Jørgen Lumbye)


Reg. nr. 29.02.61. Markørdækning til skydebane.
Et dansk anlæg anlagt og anvendt efter krigen.
(Fotos: Mark Stannius 07/2010)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Notater fra Marinens Krigsdagbog
24/04/1941 Fra batterikommandør Hanstholm:
"Funkpeilstelle Luftwaffe Klitmøller melder kl. 11:25 sømærker komme drivende fra vest mod kysten. Der kan ganske vist sættes spørgsmåltegn ved meldingen, men da den trods alt ikke ligger helt uden for mulighedernes grænse, bliver den alligevel undersøgt af Gruppe Nord, Nord og Ost med modifikation: "will - iagttaget har videregivet". Det viste sig, at FT-Stelle Klitmøller ikke selv havde gjort iagttelsen, og at den ikke kunne stå for en nærmere kontrol.
Det var en fejlmelding, som dog viste sig at have den fordel, at kommandoapparatet og beredskabet ved de indsatte styrker blev afprøvet.
27/09/1942 Opstilling af batterier i Område Arko Hansted.
Luftwaffenflak.
Hansted: 3 delinger 3./lei. Res-Flak-Abt. 828, 12 - 2 cm Flak 38.
Klitmøller: 1 deling 2./lei. Res-Flak-Abt. 828, 3 - 2 cm Flak 38. Underlagt Flakuntergruppe Thisted (Stab. Res. Flak Abt. 828) Thisted.
Vorupør: 1 deling 2./lei. Res-Flak-Abt. 828, 3 - 2 cm Flak 38.
Thyborøn: 2 delinger 5./lei. Res-Flak-Abt. 742, 6 - 2 cm Flak 38.
17/11/1942 M. Flak A. 814:
Kl. 19:40-21:00 Alarm. 2 fjendtlige maskiner fløj ind fra sydvest. Der blev skudt afværgeild fra 2 cm standpladserne 2 og 11 og 3,7 cm standpladserne 7, 8, 9, 10, 13 og 14. En tredie maskine blev opfanget af lyskaster "Berta" Klitmøller. Maskinen beskød lyskaster "Berta" med sine faste våben.
Ammunitionsforbrug:
Marine: 64 skud 2 cm, 81 skud 3,7 cm, 163 skud 7,9 mm MG (2./118)
Luftwaffe 2. deling Klitmøller: 35 skud 2 cm.
28/04/1943 Kl. 22:37: Massiv indflyvning af fjendtlige formationer i flere bølger i en højde af 500-1.500m. For størstedelens vedkommende forbiflyvning, sandsynligvis mineforetagende.
Ind i området trådte nogle som Störflugzeuge, og de blev beskudt af alle batterier med optisk Fu.M.G. - afvisningsild og planild.
Lyskastere opfangede i 9 tilfælde målene fra 1/2 til 2 sek.
Kl. 23:30 var der efter al sandsynlighed en nedskydning.
Fra kl. 00.15 satte tilbageflyvningen ind, berørte delvis området og blev beskudt med Fu.M.G. - afvisningsild og planild ligesom lette våben.
Alt i alt blev 12 fjendtlige maskiner beskudt og under store kurs- og højdeændringer trængt ud af området.
Kl. 01:59 Afblæst.
Amm. forbrug Marine:
1./814 192 skud 10,5cm
2./814 106 skud 7,5cm
3./814 29 skud 7,5cm
4./814 42 skud 7,5cm
5./814 147 skud 3,7cm
6./814 168 skud 2,0cm
-/814 730 skud 2,0cm
-/814 553 skud M.G.
Luftwaffe: Klitm. 100 skud 2,0cm, 315 skud MG. Vorupør 36 skud 2,0cm.
Desuden deltog forpostbådene "JK 07", JK 23", JN 11" og "JN 14". Ammunitionsforbrug: 128 skud 2 cm.
Fra "Krigsdagbog - En Egn under Besættelsen" af Clemmen Brunsgaard
Forlaget Sparekassen Thy/Knakken, 1995
   
   
28/06/1940 Dragsbæk og Klitmøller kommer masser af lastbiler med træ fra Rold og andre steder samt fra egnens egne plantager. Tyskerne har lejet savskærerier i Dragsbæk, Sundby og andre steder, og her arbejdes ustandseligt med at skære træ til deres barakker og andre ting.
   
   
   
   
   
   
Et notat fra Stockhomsarkivet nævner Pejlestation ved Klitmøller den 31. august 1940.
I Carsten Pedersens ‘Luftkrig ….’ Bind II side 3 står:
For at opbygge deres ‘Luftlagebild’ var tyskerne nødt til at skille flyene mellem egne og fjendtlige (ukendte) maskiner.
‘Eigenluftlagebild’ opstod ved, at de forskellige flyvepladser fremsendte flyveplaner (Flugansageverfahren).
Intet fly måtte starte i Danmark uden at have sendt sin flyveplan til Flugsicherungs-Hauptstelle 1, som lå i Aalborg.
Fra Fliegerhorst Grove var der en direkte telefonlinie til Hauptstelle Aalborg-Ost.
Når flyene var i luften, blev de (Indtil 1942) fulgt af 2. Flugsicherungskompanie, som lå i Klitmøller. I Klitmøller var der placeret en Tornado FuPeil A80b2 *, hvorfra man kunne pejle de tyske fly.

Clemens Brunsgaard skriver den 12. maj 1940 (side 27) og 30. maj 1940 (side 28): "..... radio-pejlestation i Klitmøller og vejanlæg i V. Vandet fra Landevejen vest for Bleghule til Nors Sø. [JL: Tyskervejen. Nu Fayes Allé] ...... ved Klitmøller rejses en stor radiostation. Der er bygget huse ved Klitmøller. Lige nord for kroen, øst for landevejen, og her er rejst fire vældige antennemaster. Vest for Vandet Sø er andre fire master rejst, og vest for Nors Sø endnu fire. Disse fire [JL: fire?] punkter forbindes ved nedlægning af svære jernkabler, der tilkobles elektricitetsnettet."
* Iflg. Fritz Trenkle, side 139 er A80b2 beskrevet således:
1943, UKW-Peilanlage, beweglich, Telefunken-Pulm Sm, 36,1-66,7 MHz, Empfänger Sadir R 87 C, Mastenanlagen vertikal polarisierter H-Adcock, drehbar, höhe 6 m, Basis 3 m.
Iflg. Jørn Junker:
11. Ln.Fls.Peil-Komp. (t.Mot.) Klitmøller og Fernfunkfeuer Bernhard 10 Hundborg var pr. 01.10.1944 direkte underlagt IV/Ln-Rgt. Reich.
Enheden, der bemandede stillingerne i "Kreuzotter", "Peildorf Klitmöller" og Bernhard anlægget i Hundborg, var i maj 1945 2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich. På det tidspunkt var der i stillingerne i "Kreuzotter" stationeret 3 underofficerer og 7 menige, i "Peildorf Klitmöller" 2 underofficerer og 2 menige, så der har kun været tale om vagtmandskab. 2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich Gr. Führer var stationeret i Thisted og var på samme tidspunkt bemandet med 1 officer, 8 underofficere, 5 menige og 19 kontordamer.
Vidneudsagn:
Købmand Morten Jensen (på hjørnet af Ørhagevej og Krovej i Klitmøller) leverede varer til enhederne i Klitmøller.
Han beretter, at de store antenner i Klitmøller var opstillet i Vilsbøl Plantage.
I LW-stillingen på Krovej var der kun mindre antenner til radiokommunikation.
Pr. 15. januar 1945 er i BFM anført, at der i Luftwaffe Stützpunkt "Kreuzotter" var to enheder: 2/Ln. Flugs. Rgt.. Reich., som betjente radarstationen, og Landessch. Zug 154/II., som varetog landforsvaret-
Mandskabet bestod af 1 officer, 18 underofficerer og 51 menige.
Foruden mandskabets personlige våben rådede 2/Ln. Flugs. Rgt.. Reich. over 2 stk. -08/24 tunge maskingeværer samt 14 stk. -08/15 og 1 stk. -13 lette maskingeværer.
Landessch. Zug 154/II rådede over 2 stk. 2 cm Flak C30 (luftværnskanoner), 2 stk. 8,1 cm (d) mortérer og 2 stk. -T26 lette maskingeværer.
De 2 stk. 2 cm Flak C30 har sandsynligvis været påstillet på de to L 409a.
I Stärkemeldung des Lw.-Bezirks (Thisted) pr. ultimo maj 1945 er anført denne bemanding:
2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich (Kreuzotter): 3 underofficerer og 7 menige, i alt 10.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Der blev på et tidspunkt i Grove (Karup) bygget anlæg til brug for V-1 afsendt med fly (He 111).
Som det ses på vedlagte diagram, var Klitmøller forbundet til direkte kommunikation (telefonforbindelse) med HQ for Flakregiment 155W, som var den enhed, hvorunder V-1 raketterne hørte. Dette kunne indikere, at KREUZOTTER (incl. Peildorf Klitmöller) indgik - eller var planlagt til at indgå - i den samlede enhed til styring af V-1 raketter affyret fra fly.
De to 6-mastede KW-U Adcock Fu Peil A 70 b anlæg i Peildorf Klitmøller (28.04.10 Reservatet S og 28.06.10 Tørvekær) var velegnede til kommunikation med de sendere, der var monteret i V-1 raketterne.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kreuzotter var involveret i signal opklaring og leverede data og pejlinger til 14./Ln.-Rgt. 3, der lå i Paris.
Når man skal pejle sendere, der er langt væk, skal man bruge en lang basis, så Kreuzotter var ikke underlagt Ln.-Rgt. 3,
men rapporterede blot til dem.

Noter ved. Michaël Svejgaard (SES)