Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Peildorf Klitmøller oversigt
Radar-og radiopejlestationer
Forsiden
Der er adgangsforbud til denne stilling fra og med den 1. april og til og med den 15. juli!
28.04.10
Radiopejlestation
 
Anlægget er beliggende for enden af en 500 m lang stikvej i den sydlige del af Hanstholm Vildtreservat.
Anlægget er sandsynligvis en KW-U Adcock Fu Peil A 70 b, selv om basis er 10,9 m.
Data: 1942, Lorenz 1124 ?, 2800-11000 kHz, Empfänger 'Schwabenland'. Basis 9,6 m. (iflg. listen over Adcock-Peilanlagen (LW-KW) Fritz Trenkle, side 138.)
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
28.04.11 Centeranlæg  
28.04.12 Mastefundamenter Seks mastefundamenter. Hvert andet fundament er forsynet med et jernanker sandsynligvis for wirer til støtte for en centermast.
28.04.13 ? Mindre anlæg. Muligvis for opstilling af en mindre generator.
Tilsvarende anlæg findes i de to radiostillinger i Vilsbøl Klitplantage.
28.04.14 Standplads for barak? Luftfotografi viser en aftegning, der kan indikere, at der i det sydlige hjørne af stillingen har været opstillet en barak 6 x 14 m.
28.04.15 ? Luftfotografi viser en aftegning på 12,5 x 25 m i det sydvestlige hjørne af stillingen.
28.04.16 Kørevej/dæmning  
Hanstholmregistreringen v/Jørgen LumbyeCenteranlægget (11)

Rørarrangementet midt i centerbygningen (11)

Antennefundament og ankerblok (12)


Antennefundament og ankerblok (12)


Lille anlæg (13)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye