Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
"Peildorf Klitmöller" - Den tyske Pejlestation ved Klitmøller
Til radiopejling var opstillet et antal Adcock pejlere her i "Pejldorf Klitmöller i Hanstholm Reservat, ved Agerholm, i Hvidkjær ved Hjardemål og i plantagen syd for Karup.
Disse anlæg var underlagt pejlecentralen KREUZOTTER i Klitmøller, som koordinerede radiopejlingen af egne flys positoner.
Formålet med disse aktiviteter var at lede egne fly, der ikke var involveret i den igangværende luftoperation udenom områder med luftaktivitet, og hvor der var risiko for at møde allierede jagere. (ref. Michaël Svejgaard, SES)
Gå til: Radar- og radiopejlestationer Notater om hændelser i Hanstholm Vildtreservat Blinkfyr Forsiden
  Hanstholm Vildtreservat N Hanstholm Vildtreservat S Vilsbøl Klitplantage N Vilsbøl Klitplantage S Tørvekær Risbjerge
Tyskervejen gennem Vilsbøl Klitplantage og den sydlige del af Hanstholm Vildtreservat
Tyskervejen fører fra Thisted-Klitmøller Landevej til Risbjerge midt i Hanstholm Vildtreservat.
Langs vejen ligger radiopejlestationer under "Peildorf Klitmøller", to store anlæg i Vilsbøl Klitplantage og to små anlæg i Hanstholm Vildtreservat. Andre anlæg kan have været opstillet langs med vejen.
Vejen blev påbegyndt anlagt straks efter de tyske troppers ankomst i april 1940, og den førte frem til den sydlige pejlestation i Vilsbøl Klitplantage, som er opstillet i maj 1940. Allerede i oktober 1940 berettes om anlæg i den sydlige del af Hanstholm Vildtreservat, hvor vejen også har været fremført til.
Vejen er løbende ført videre ifbm. opstillingen af de øvrige anlægge helt op til Risbjerge.
Enheden, der bemandede stillingerne i "Kreuzotter", "Peildorf Klitmöller" og Bernhard anlægget i Hundborg, var 2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich. I maj 1945 var der i stillingerne i "Kreuzotter" stationeret 3 underofficerer og 7 menige, i "Peildorf Klitmöller" 2 underofficerer og 2 menige, så der har på det tidspunkt kun været tale om vagtmandskab.

Hanstholm Vildtreservat er belagt med adgangsforbud.

På kortet til venstre er markeret de forskellige områder.

I det mørkegrønne område er der total adgangsforbud.
Området dækker alt, hvad der ligger øst for Tyskervejen.
Det betyder, at stillingen reg. nr. 28.04.04, køredæmningen reg. nr. 28.04.03 dertil og dige/grøft reg. nr. 28.04.05 ikke er tilgængelige.

I det lysegrønne område er der adgangsforbud fra og med den 1. april og til og med den 15. juli.
Området dækker alt, hvad der ligger vest for Tyskervejen og ud til linien markeret med betonpæle ca. 100 m øst for Kystvejen.

Ligeledes dækker det området ved Ørgård og Isbjerg.
Dog er det tilladt hele året at færdes ad stien fra p-plads ved Nors Sø til Isbjerg. Men færdsel uden for stien er ikke tilladt.

Det tilrådes kun at færdes på Tyskervejen, på dæmningen til reg. nr. 28.04.10, og på de lave klitter (Gråkær) mellem Risbjerge og p-pladsen på Kystvejen, da områderne er meget vandfyldte og svært tilgængelige.
Det kan anbefales at have vandtæt, langskaftet fodtøj på, da Tyskervejen på mange strækninger især på den nordlige del kan være oversvømmet.


Der har været kabelforbindelser mellem anlægget i Tørvekær (28.06.10) både til "Kreuzotter" og til Lw-anlægget i Vilsbøl Klitplantage (28.05.20), men der er ikke fundet spor efter kabelgrave, hvorfor disse forbindelser ikke er indtegnet.
Diagram over kabelforbindelserne mellem anlæggene.

Tyskervejen gennem Hanstholm Vildtreservat. Foto: Michël Svejgaard 12/1990.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fotos af Tyskervejen taget den 16. marts 2004.


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye